Domov Pravega odgovora mladim spet ni
12.08.2019

Pravega odgovora mladim spet ni

19. julija smo, v luči razprav o proračunu vlade, na le-to ponovno naslovili poziv z naslovom “Še je čas, da prepoznate pomen stanovanjske politike”, v katerem smo skupaj s Študentsko in Dijaško organizacijo Slovenije ter z uradno podporo Zveze društev upokojencev ponovno apelirali na vlado, da se loti področja stanovanjske problematike. V odgovor smo, podobno kot že januarja letos, prejeli informacijo, da so naše sporočilo odstopili Ministrstvu za okolje in prostor, kot smo sicer tudi poročali na tiskovni konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih.

 

Tokrat tudi objavljamo celotno besedilo poziva:

Poziv Vladi RS: Še je čas, da prepoznate pomen stanovanjske politike

Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec, spoštovane ministrice in ministri,

ponovno Vam pišemo v imenu organizacij, ki združujejo in zastopajo mlade v Sloveniji, in tudi tokrat glede stanovanjske problematike, ki ostaja nespremenjena. Že v januarju smo vas pozvali, da med prioritete vlade uvrstite stanovanjsko politiko. Odziv na naš poziv je bil zgolj sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem smo se »seznanili« z delom ministrstva, ki smo ga že poznali. MOP ne pokriva vseh področij, potreben je medresorski pristop, prav tako je proračun v domeni celotne Vlade RS (in seveda DZ RS). Zato ponovno pozivamo, da se stanovanjska politika prepozna kot prioritetno področje, problematika pa tokrat primerno naslovi že v postopku priprave proračuna za prihodnji leti. Vaš cenjeni odgovor pričakujemo do petka, 9. avgusta 2019.

Naj ponovimo, da je potrebno:

 • namenitibistveno več proračunskih sredstev za reševanjestanovanjske problematike, tako za gradnjo kot druge spodbude;
 • stanovanjskim skladom omogočiti večje zadolževanje za investicije;
 • (s tem) povečatifond javnihstanovanj (najprej tam, kjer je potreba po njih največja) – še posebej več neprofitnih najemniških stanovanj za mlade;
 • graditijavne študentske domove(najprej tam, kjer je potreba po njih največja), za njih pa nameniti tudi proračunska sredstva
 • zapolniti prazna javna in zasebna stanovanja, npr. z obdavčitvijo praznih in davčno razbremenitvijo tistih v urejenem najemu; odkupomstanovanj, prenosom lastništva itd.
 • regulirati inomejiti oddajanjestanovanj preko spletnih platform, kot je AirBnB (in naj ne bo davčno privlačnejši od dolgoročnega oddajanja v najem, kot je to sedaj); ter oddajanje oddajo stanovanj na črno;
 • povečativarnost najemnih razmerijs prenovo stanovanjske zakonodaje;
 • ponovno uvestiugodna posojila za mlade družine;
 • spodbujatistanovanjskezadruge oz. kooperative.

Naj vas tudi spomnimo na obljube iz koalicijske pogodbe, v kateri ste zapisali:

 • “Evidentirali bomo obstoječe kapacitete in stanje na področju najemniškihstanovanjza mlade.
 • Glede na obstoječe možnosti se bodo zagotovili smiselni razpisi prekoStanovanjskegasklada RS, ki bodo dejansko prilagojeni za mlade ter mlade družine.
 • Zagotovili bomo pogoje za delovanjestanovanjskihzadrug. Stanovanjski sklad naj začne ponujati t. i. »rent&buy« možnosti.
 • PolitikoStanovanjskegasklada RS bomo preusmerili v gradnjo javnih najemnih stanovanj, proračunska sredstva za stanovanja bomo do konca mandata dvignili na 0,4 % BDP.
 • Uvedli bomo možnost poroštva države zastanovanjskekredite pri državljanih, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in imajo dohodek, vendar je vezan na prekarno delo.
 • Povečali bomo kapacitete v študentskih domovih in ob morebitnih prostih kapacitetah mladim tudi v študentskih domovih omogočili prehodno bivanje.
 • Povečali bomo fond najemnihstanovanjna 10.000 stanovanj (predvidoma v dveh mandatih), dostopnih za vse generacije (po zgledu Dunaja), pri čemer bodo prednost imeli mladi.”

Na tem mestu ne bomo podrobneje razpravljali, kako nemogoč je položaj mladih, ki si z lastnim delom ne morejo privoščiti niti najema majhnih stanovanj; mladih, ki se posledično ne morejo osamosvojiti in ustvariti družine; študentov, ki mesece čakajo na vselitev v študentski dom (in je ne

dočakajo) itd. Če teh težav ne opazite ali jih ne dojemate kot težave, pa Vam lahko vse okoliščine seveda pojasnimo na srečanju.

Čeprav menimo, da ni težava v tem, da stanovanjska problematika (mladih) ne bi bila prepoznana ali, da ne bi obstajalo (strokovno in javno) strinjanje, da so potrebne večje spremembe in državna intervencija. Težava je predvsem pomanjkanje politične volje, prav zaradi tega se obračamo na vas kot najvišjega predstavnika izvršne oblasti.

Gre za problematično stanje, ki je posledica večletnega ignoriranja težav, napačnih odločitev ter pomanjkanja strategij, sredstev in javnih politik. Zavedamo se, da teh težav ni ustvarila trenutna vlada, vendar je njena odgovornost, da jih začne uspešno in sistematično reševati. Rešitve ne bodo hitre, predvsem pa bodo občutneje vplivale šele na prihodnje generacije. Prav zato pa je potrebna toliko večja odločnost. Pričakujemo, da bo tudi proračun vlade za naslednji dve leti odražal veliko spremembo v dojemanju pomena stanovanjske oskrbe.

V upanju na razumevanje, spremembe (skladno z našimi izraženimi pričakovanji) oz. srečanje Vas lepo pozdravljamo,

 

Anja Fortuna,  l.r., predsednica Mladinskega sveta Slovenije

Klemen Peran, l.r., predsednik   Študentske organizacije Slovenije

Lucija Karnelutti, l.r., predsednica Dijaške organizacije Slovenije

s podporo

Janez Sušnik, l.r., Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.