DomovProjektiMladinski dialog

Mladinski dialog

Novembra 2018 so ministri držav članic na zasedanju v Bruslju sprejeli Resolucijo o novi strategiji EU za mlade. Cilj strategije EU je reševanje obstoječih in prihodnjih izzivov, s katerimi se mladi srečujejo povsod po Evropi. Strategija EU za mlade temelji na 11 evropskih ciljih mladih, ki so nastali v sklopu 6. cikla mladinskega dialoga, katerega osrednja tema je bila »Mladi v Evropi: kako naprej?« Z julijem 2020, z novim predsedovanjem Svetu EU, se je pričel 8. cikel mladinskega dialoga. Namen predsedujočega tria (3 zaporedne predsedujoče države, ki skupaj pripravljajo agendo za Svet EU; trenutno gre za trio Nemčija – Portugalska – Slovenija) na področju mladine je vključiti mladinski dialog v zasledovanje  11-ih ciljev.

Osrednja tema 8. cikla mladinskega dialoga je 9. evropski cilj mladihProstor in participacija za vse” pod naslovom “Evropa za mlade – Mladi za Evropo: prostor za demokracijo in participacijo“.

Več informacij o 9. cilju lahko najdete tukaj.


Vključevanje mladih v procese odločanja in ustvarjanje pogojev za vključevanje sta  pomembna pogoja za razvoj avtonomnih in odgovornih posameznikov ter ključna za napredek družbe. Eden od načinov, ki mladim ponujajo prostor in možnost za vključevanje v odločanje, je strukturirani dialog, ki se po novem imenuje mladinski dialog. Mladinski dialog je mehanizem, nastal na pobudo, podano s strani Evropske komisije leta 2010.

Mladinski dialog se je razvil kot metoda dela pri posvetovanju z mladimi s ciljem, da se spodbudi njihova aktivna participacija v družbi. Mladinski dialog  je inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko. Mladi na podlagi svojih izkušenj izpostavijo izzive, s katerimi se soočajo, izrazijo svoje mnenje in s tem oblikujejo ukrepe, ki jih v dialogu naslovijo na odločevalce.

Mladinski dialog v Sloveniji poteka že 10. leto zapored. V tem času smo izvedli številna posvetovanja z mladimi. Od lokalnih, regionalnih, do nacionalnih. Po celi Sloveniji smo  z mladimi v okviru dvodnevnih dogodkov pisali priporočila za izboljšanja položaja mladih. Izvajali smo ulična posvetovanja, kjer smo mlade spodbujali k pripravi pobud, s katerimi so izrazili, kakšno prihodnost si želijo in v kakšni Evropi želijo živeti. V sodelovanju s srednjimi šolami smo z dijaki analizirali stanje v njihovem lokalnem okolju in iskali rešitve za izboljšanje položaja mladih. Pridobivali smo mnenja od mladih preko spletnih posvetovanj in pobude naslavljali na odločevalce, odgovorne za dotična področja. Vsako leto smo organizirali dogodke na državni ravni, kjer smo odločevalcem predstavljali priporočila, ki so nastala v času posvetovanj. Na pol leta smo se udeležili Evropske mladinske konference, kjer smo predloge mladih iz Slovenije prenesli tudi do evropskih odločevalcev.


NACIONALNA DELOVNA SKUPINA (NDS)

Koordinacijsko in usmerjevalno telo na področju mladinskega dialoga na nacionalni ravni je Nacionalna delovna skupina (NDS). Nacionalne delovne skupine so, po navodilih iz Resolucije Sveta Evropske unije, sestavljene iz predstavnikov ministrstev, zadolženih za mlade, nacionalnega mladinskega sveta ter lokalnih mladinskih svetov, mladinskih organizacij, aktivnih mladinskih delavcev in strokovnjakov s področja raziskovanja mladinskih problematik.

V Sloveniji ima vodilno vlogo znotraj NDS Mladinski svet Slovenije, v njej pa aktivno sodelujejo tudi predstavniki:

 • Mladinske mreže MaMa,
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
 • Urada RS za mladino,
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enako možnosti,
 • Zavoda MOVIT, zavod za razvoj mobilnosti mladih

Vloga Nacionalne delovne skupine na področju mladinskega  dialoga vključuje:

 • redno spremljanje gradiva o mladinskem dialogu na evropski ravni,
 • vizijo in načrt poteka procesa mladinskega dialoga na nacionalni ravni,
 • podporo in sprotne usmeritve pri izvedbi nacionalnih posvetovanj,
 • postavitev vsebinskih smernic za posamezno evropsko mladinsko konferenco,
 • predlaganje predstavnikov mladih za udeležbo na evropski mladinski konferenci,
 • implementacijo priporočil in ukrepov mladinskega dialoga (z evropske in nacionalne ravni) na nacionalni ravni.
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.