DomovSodelujemoSvet vlade RS za mladino

Svet vlade RS za mladino

Sestava Sveta Vlade RS za mladino (SVM)

Aktualna sestava Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino v mandatu 2021 – 2025:

S strani predstavnikov mladinskih organizacij in združenj:

 • Eva Kotnik, predstavnica Mladinskega sveta Slovenije,
 • Nadja Emeršič, predstavnica Mladinskega sveta Slovenije,
 • Lucija Sevšek, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Marko Gruden, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Eva Bolha, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Jaka Trilar, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Urban Lečnik Spaić, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Gaja Omerzi, predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Petra Kokalj, predstavnica mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,
 • Andrej Pirjevec, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
 • Simon Trussevich, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,
 • Tine Hafner, predstavnik mladinskih centrov,
 • Tadej Kobal, predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije ga sestavljajo:

 • dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, kot predsednik,
 • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo, in kot namestnik državni sekretar na Ministrstvu za kulturo,
 • Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
 • Janez Poklukar, Minister za zdravje,
 • mag. Andrej Vizjak, Minister za okolje in prostor,
 • mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino,
 • Zvonko Černač, minister za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo,
 • Anamarija Mežan, predstavnica Kabineta predsednika Vlade RS.

Administrativno podporo delovanju Sveta Vlade RS za mladino zagotavlja Urad RS za mladino.

Koordinacijo predstavnikov mladinskih organizacij in združenj opravlja Mladinski svet Slovenije. Za vprašanja, povezana z delovanjem mladih v SVM, pišite Evi Kotnik na naslov eva.kotnik@mss.si.

 

Pristojnosti Sveta Vlade RS za mladino in njegova organiziranost

Svet Vlade RS za mladino (SVM) je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Ustanovljen na podlagi 8. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Svet opravlja Urad RS za mladino.

Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe, predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni, obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine, daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih, obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine, daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah, vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni, vzpodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznostih povezanih z mladino.

Svet ima predsednika in 25 članic oziroma članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti:

Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:
– 3 predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij,
– 2 predstavnika Mladinskega sveta Slovenije,
– 3 predstavniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
– 1 predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
– 1 predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,
– 1 predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,
– 1 predstavnik mladinskih centrov,
– 1 predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije ga sestavljajo:
– ministrica oziroma minister za vzgojo in izobraževanje kot predsednica oziroma predsednik,
– 1 predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter njegova namestnica oziroma namestnik,

– 1 predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost in njegov namestnik,
– 1 predstavnik Ministrstva za kulturo ter njegov namestnik,
– 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter njegov namestnik,
– 1 predstavnik Ministrstva za finance in njegov namestnik,

– 1 predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter njegov namestnik,
– 1 predstavnik Ministrstva za zdravje ter njegov namestnik,
– 1 predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter njegov namestnik,
– 1 predstavnik Ministrstva za javno upravo in njegov namestnik,

– 1 predstavnik Ministrstva za digitalno preobrazbo in njegov namestnik,

– 1 predstavnik Kabineta predsednika vlade in njegov namestnik,
– 1 predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino.

Na podlagi Odloka Vlade RS o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino je Mladinski svet Slovenije zadolžen za izvedbo izbora predstavnikov merodajnih organizacij v SVM, in sicer za:

– 3 predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij,

– 3 predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

– 1 predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,

– 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

Vsi postopki potekajo v skladu s Pravilnikom o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svet Vlade RS za mladino.

Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije svoja predstavnika izbereta v skladu s svojimi internimi pravili. Izbor predstavnika mladinskih centrov pa vodi Mladinska mreža MaMa.

Svet Vlade RS za mladino sklicuje in vodi predsednik oziroma predsednica, ki ga oziroma jo imenuje vlada izmed ministrov oziroma ministric. Delo SVM ureja Poslovnik Sveta Vlade RS za mladino.

 

Pretekle sestave Sveta Vlade RS za mladino

V mandatu 2017 – 2021 so mladinske organizacije in združenja v Svetu Vlade RS za mladino predstavljali:

 • Anja Mager, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Marko Kozlevčar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Martin Nahtigal, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Anton Žan Uranc, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
 • Matic Matjašič, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Klemen Peran, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
 • Maja Kalin, predstavnica Dijaške organizacije Slovenije,
 • Miha Peternel, predstavnik mladinskih centrov,
 • Žiga Štajnbaher, predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine,
 • Nejc Krevs, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih.

V mandatu 2013 – 2017 so mladinske organizacije in združenja v Svetu Vlade RS za mladino predstavljali:

 • Tin Kampl, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Martin Nahtigal, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Uroš Leskovar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Tibor Vöröš, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
 • Helena Harej, predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Želimir Stanić, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih
 • Luka Špoljar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
 • Klemen Peran, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,
 • Mojca Selak, predstavnica mladinskih centrov,
 • Aljaž Kovačič, predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine.

V tem mandatu so mladinske organizacije in združenja predstavljali tudi Nina Kušar (predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij), Tea Jarc (predstavnica MSS), Sanja L. Trojar (predstavnica mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih), Uroš Skrinar (predstavnik mladinskih centrov) in Žiga Vaupotič (predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine).

V mandatu 2009 – 2013 so mladinske organizacije in združenja v Svetu Vlade RS za mladino predstavljali:

 • David Delakorda, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Andrej Lozar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Rok Primožič/Marko Funkl, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Tadej Beočanin, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
 • Miha Mohorko/Helena Harej, predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Dimitrij Amon, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih
 • Jernej Štromajer/Rok Primožič, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
 • Andrej Čuš/Mitja Lešnik, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,
 • Primož Bervar, predstavnik mladinskih centrov,
 • Miha Maček, predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine.

V mandatu 2009 – 2013 se je Svet Vlade RS za mladino sestal na 10 sejah:

Zapisnik 1. seje SVM (8.7.2009)

Zapisnik 2. seje SVM (30.9.2009)

Zapisnik 3. seje SVM (3.11.2009)

Zapisnik 4. seje SVM (26.1.2010)

Zapisnik 5. seje SVM (5.5.2010)

Zapisnik 6. seje SVM (8.9.2010)

Zapisnik 7. seje SVM (8.12.2010)

Zapisnik 8. seje SVM (25.2.2011)

Zapisnik 9. seje SVM (16.6.2011)

Zapisnik 10. seje SVM (30.11.2011)

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.