DomovO MSSOrganizacije članice

Organizacije članice

Polnopravne organizacije članice MSS:

Pridruženi članici MSS:

 

Informacije za organizacije članice MSS:

Organizacije članice lahko kadar koli zamenjate stalne predstavnike v Zboru, ter ob morebitni zadržanosti stalnih, imenujete začasne za posamezno sejo Zbora. To lahko storite s tem obrazcem.

Organizacije članice MSS lahko kadarkoli zamenjate ali dopolnite podatke o kontaktih, preko katerih MSS komunicira z vami. To storite preko tega obrazca.

Za prejemanje klipinga MSS in organizacij članic pa se organizacije lahko obrnete na pr@mss.si.

 

Kako postati organizacija članica MSS

Pravilnik o včlanjevanju
Pristopni obrazec

V MSS se lahko včlanjujejo izključno mladinske organizacije, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja mladinski sektor.
V Mladinskem svetu Slovenije sta dve obliki članstva: polnopravno in pridruženo članstvo. Samo polnopravne članice imajo volilno in glasovalno pravico na najvišjem organu ter pravico do kandidiranja v organe MSS.

Organizacija, ki želi pridobiti članstvo v MSS, mora predložiti popolno prošnjo za sprejem v članstvo najmanj 30 dni pred dnevom seje Zbora MSS. To stori z v ta namen predpisanim obrazcem, kateremu priloži zahtevane dokumente.

Prošnja za polnopravno članstvo mora vsebovati:
• sklep pristojnega organa organizacije o vložitvi prošnje za članstvo v MSS;
• dokazilo o statusu nacionalne mladinske organizacije, kot ga določa zakon, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;
• kopijo temeljnega akta organizacije;
• seznam lokalnih izpostav organizacije z naslovi ter
• pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala Statut in druge akte MSS.
Dokazilo o statusu nacionalne mladinske organizacije lahko pridobi tudi generalna sekretarka oz. generalni sekretar MSS od pristojnega državnega organa.

Prošnja za pridruženo članstvo mora vsebovati:
• sklep pristojnega organa organizacije o vložitvi prošnje za članstvo v MSS;
• dokazilo o statusu društva oz. mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, kot ga določa zakon, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju – v primeru, da organizacija ima ta status;
• kopijo temeljnega akta organizacije;
• seznam lokalnih izpostav organizacije z naslovi;
• poročilo ali druga dokazila o delovanju v vsaj treh različnih teritorialnih enotah po NUTS-3;
• pisno izjavo o številu članic in članov organizacije ter
• pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala Statut in druge akte MSS.
Dokazilo o statusu mladinske organizacije v javnem interesu lahko pridobi tudi generalna sekretarka oz. generalni sekretar MSS od pristojnega državnega organa.

Organizacije, ki nimajo statusa mladinske organizacije v javnem interesu in zaprosijo za pridruženo članstvo, morajo prošnji za članstvo priložiti še:
• kopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt;
• poročilo ali druga dokazila o delovanju v dveh letih pred vložitvijo prošnje;
• aktualni program dela organizacije;
• pisno izjavo, da organizacija opravlja javno koristne dejavnosti za mladino ter deluje po načelu mladi za mlade in/ali v korist mladih;
• pisno izjavo, da ima organizacija najmanj 90% članstva v starosti do 29 let;
• seznam imen in letnic rojstva članov izvršilnega organa oz. organa rednega upravljanja organizacije.

Če se organizacija sklicuje na pripadnost družbeni manjšini ali če deluje na specifičnem področju, ki ga obstoječe organizacije članice ne pokrivajo, seznam lokalnih izpostav in dokazila o delovanju v treh teritorialnih enotah niso relevantna.

 

Pravila včlanjevanja, skupaj s pravicami in dolžnostmi članic, so določena v pravilniku o včlanjevanju, zato preberite pravilnik pred oddajo prošnje za včlanitev.

V članstvo MSS, polnopravno ali pridruženo, vabimo vse zainteresirane mladinske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, saj želimo s tem razširiti članstvo in zagotoviti legitimnost MSS.

 

Razlika med polnopravnimi in pridruženimi članicami:

Polnopravna članica MSS ima pravico:
• sodelovati v statutarnih aktivnostih MSS;
• so-določati in uresničevati politiko MSS;
• sodelovati pri aktivnostih MSS;
• kandidirati svoje predstavnice in predstavnike v voljena in imenovana telesa znotraj in zunaj MSS;
• voliti in imenovati skladno s prejšnjo alinejo;
• posredovati pripombe, mnenja, stališča, predloge in pobude organom MSS;
• do uporabe imena MSS po predhodni pisni odobritvi predsednice oziroma predsednika MSS;
• druge pravice v skladu s Statutom in akti MSS.

Pridružena članica MSS ima pravico:
• sodelovati v statutarnih aktivnostih MSS brez pravice do glasovanja;
• vključevati se v vsebinske razprave, ki jih organizira MSS;
• sodelovati pri aktivnostih MSS;
• dajati predloge in pobude organom MSS ter druge pripombe, mnenja in stališča;
• do uporabe imena MSS po predhodni pisni odobritvi predsednice oziroma predsednika MSS;
• druge pravice v skladu s Statutom in akti MSS.

Pridružena članica nima pravice glasovati in voliti na najvišjem organu MSS ter pravice do kandidiranja v organe MSS.

Polnopravna članica MSS ima dolžnost:
• sodelovati na sejah najvišjega organa MSS;
• da se ravna po Statutu MSS in drugih aktih MSS;
• izpolnjevati pogoje za članstvo, določene s tem statutom;
• obveščati MSS o zasedanju svojega najvišjega organa;
• poravnavati članarino MSS.

Pridružena članica ima enake dolžnosti kot polnopravna, razen udeležbe na sejah najvišjega organa.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.