DomovProjektiNPK mladinski delavec/mladinska delavka

NPK mladinski delavec/mladinska delavka

S pridobitvijo NPK mladinski delavec/-ka lahko mladinski delavec/-ka lažje dobi zaposlitev, saj lahko delodajalci pregledajo katere kompetence poseduje oseba in ga zaposlijo kot mladinskega delavca/-ko.  Z NPK mladinski delavec/-ka je mladinski delavec/-ka bolj mobilen znotraj mladinskega sektorja, ker delodajalci opazijo, da že poseduje znanja in spretnosti za izvajanje mladinskega dela.

Mladinski delavec/-ka je usposobljen/-a za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih, informiranje mladih, zagovarjanje pravic mladih, načrtovanje in vodenje neformalnih izobraževanja ter nudenje strokovne podpore mladim. Mladinski delavec/-ka  pomaga mladim pridobivati kompetence in sposobnosti ter jim prispeva k osebnostni rasti posameznikov. Mlade spodbuja k participaciji in skupaj z njimi načrtuje in izvaja programe, delavnice in projekte, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti. Mladinski delavec/-ka zna upravljati z mladinski institucijami ter skrbi za njihov razvoj ter transparentnost. Mladinski delavec/-ka mlade spodbuja k aktivnemu sodelovanju pri projektih in neformalnih izobraževanjih in seminarjih ter jih spodbuja, da kreativno izkoristijo svoj prosti čas za pridobivanje novih znanj in kompetenc ter prispevajo k razvoju družbe in mladinskega sektorja.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica in priznavanje njihovega znanja s potrdilom o usposobljenosti za opravljanje tega poklica. V Sloveniji sicer za opravljanje poklica mladinskega delavca ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe v formalnem sistemu izobraževanja, zato je bil leta 2017 potrjen poklicni standard za mladinskega delavca/-ko, ki omogoča uradno priznavanje strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca/-ko.

Več:

1. Zakaj pridobiti NPK mladinski delavec/-ka?

2. Kako pridobiti NPK mladinski delavec/-ka?

3. Navodila za pripravo osebne zbirne mape.

4. Aktualni roki za pridobitev NPK.

5. Aktualna svetovanja za pripravo osebne zbirne mape.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.