DomovProjektiArhiv projektov

Arhiv projektov

Kjer ne piše drugače, je prijavitelj projekta MSS.


Partycipiraj (2018)

Kampanja Partycipiraj je bila osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije na področju spodbujanja mladih k aktivnemu življenju v letu 2018. Vsakdo je lahko postal ambasador kampanje Partycipiraj in mlade spodbujal, da se aktivirajo tako športno kot tudi družbeno in odločanje o svoji prihodnosti prevzamejo v svoje roke.

S kampanjo smo med mladimi v letu 2018 dosegali premike iz njihove cone udobja, jim predstavili različne oblike družbene aktivacije in jih skozi različne aktivnosti tudi spodbujali, da se v njih udejstvujejo. Ker smo mladi prihodnost družbe in je to moč slišati v vsakem političnem nagovoru, je prav, da se mladim tudi prisluhne in se jih upošteva. Da pa bomo mladi pri tem čim bolj uspešni in učinkoviti, moramo biti primerno informirani, opolnomočeni in motivirani za aktivno udejstvovanje v družbi. S kampanjo Partycipiraj smo mlade, predvsem v predvolilnem času v letu 2018, informirali in spodbujali k udejstvovanju v političnem in družbenem življenju.


No Hate Speech Movement (2017)

No Hate Speech Movement oz. Gibanje Ne sovražnemu govoru je kampanja, ki jo je med leti 2013 in 2014 oblikoval in vodil mladinski sektor Sveta Evropa z namenom povečati ozaveščenost o vzrokih, pojavnih oblikah ter posledicah sovražnega govora, še posebej na spletu, in z namenom »opremiti« mlade in mladinske organizacije s potrebnimi kompetencami za boj proti sovražnemu govoru. Gibanje je rezultat sodelovanja in soodločanja mladih. Nastalo je na predlog predstavnikov mladih Svetovalnega sveta za mlade, potrdil pa ga je Skupni svet za mlade Sveta Evrope. Oblikovano je bilo na več posvetovalnih in pripravljalnih dogodkih s strokovnjaki, mladinskimi delavci in z mladimi.

Je gibanje proti sovražnemu govoru in vseh njegovih oblik, vključno s tistimi, ki najbolj zadevajo mlade, kot sta ustrahovanje in sovraštvo na spletu, katerega se največ predvsem poslužujejo ravno mladi. Hkrati pa se kampanja osredotoča na izobraževanje za človekove pravice, participacijo mladih in medijsko pismenost.

 

Delovanje gibanja Ne sovražnemu govoru

Gibanje je zasnovano na spletu, nekatere aktivnosti potekajo tudi izven njega, kot so usposabljanja, ulične akcije, promocijske aktivnosti ipd.

V okviru gibanja potekajo evropski akcijski dnevi, ki ozavestijo posamezne vidike in oblike sovražnega govora. Koordinatorji kampanje na evropskem nivoju za vsak akcijski dan pripravijo nabor (spletnih) aktivnosti.

V letu 2017 so potekali naslednji akcijski dnevi:

 • februar – Dan varnega interneta za promocijo medijske pismenosti in izobraževanja za človekove pravice;
 • marec – Akcijski dan boja proti seksističnemu sovražnemu govoru;
 • julij – Akcijski dan podpore žrtvam zločinov iz sovraštva;
 • september – Akcijski dan proti islamofobiji in ksenofobiji do beguncev;
 • november – Akcijski dan proti antisemitističnemu sovražnemu govoru;
 • december – Akcijski dan človekovih pravic na spletu.

 

Izobraževanja v sklopu gibanja Ne sovražnemu govoru 

 • Trening o človekovih pravicah in sovražnem govoru

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, društvom Appareo in Spletnim Očesom konec maja 2017 organiziral štiridnevno izobraževanje na temo človekovih pravic in sovražnega govora, ki je bilo namenjeno mladinskim delavcem, mladim oz. vsem, ki jih obravnavano področje zanima in so želeli še dodatno razviti svoje kompetence na kakšen način novo znanje prenesti v prakso.

Priročniki za izobraževanje

PRIJAVA SOVRAŽNEGA GOVORA:

Sovražni govor lahko prijavite na:


Glas mladih (2014)

Glas mladih je bil projekt spodbujanja udeležbe mladih na volitvah v Evropski parlament v letu 2014. Projekt so sestavljale naslednje aktivnosti:

1 Priprava in promocija MANIFESTA MLADIH.

Manifest je pripravila Komisija MSS za mladinske politike, in sicer na podlagi Liste zavez ob volitvah v Evropski parlament 2014, ki jih je pripravil Evropski mladinski forum v okviru kampanje z naslovom LoveYouthFuture, ter drugih izhodišč, ki smo jih prepoznali kot pomembne za mlade v Sloveniji.

Manifest smo naslovili na vse kandidate za poslance ter jih pozvali k podpori našim prizadevanjem; manifest je podprlo 73 kandidatov.

2 INFORMIRANJE mladih o volitvah v Evropski parlament.

Pripravili smo vse informacije, ki lahko pomagajo mladim pri odločanju na volitvah.

3 PROMOCIJSKE aktivnosti:

3a Promocijski VIDEO.

3b NATEČAJ na temo pomena Evropske unije.

3c Promocija vseh aktivnosti projekta.

4 SREČANJE mladih in kandidatov za evropske poslance.


Facing Youth (2014)

Kjer ne piše drugače, je prijavitelj projekta MSS.


Partycipiraj (2018)

Kampanja Partycipiraj je bila osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije na področju spodbujanja mladih k aktivnemu življenju v letu 2018. Vsakdo je lahko postal ambasador kampanje Partycipiraj in mlade spodbujal, da se aktivirajo tako športno kot tudi družbeno in odločanje o svoji prihodnosti prevzamejo v svoje roke.

S kampanjo smo med mladimi v letu 2018 dosegali premike iz njihove cone udobja, jim predstavili različne oblike družbene aktivacije in jih skozi različne aktivnosti tudi spodbujali, da se v njih udejstvujejo. Ker smo mladi prihodnost družbe in je to moč slišati v vsakem političnem nagovoru, je prav, da se mladim tudi prisluhne in se jih upošteva. Da pa bomo mladi pri tem čim bolj uspešni in učinkoviti, moramo biti primerno informirani, opolnomočeni in motivirani za aktivno udejstvovanje v družbi. S kampanjo Partycipiraj smo mlade, predvsem v predvolilnem času v letu 2018, informirali in spodbujali k udejstvovanju v političnem in družbenem življenju.


No Hate Speech Movement (2017)

No Hate Speech Movement oz. Gibanje Ne sovražnemu govoru je kampanja, ki jo je med leti 2013 in 2014 oblikoval in vodil mladinski sektor Sveta Evropa z namenom povečati ozaveščenost o vzrokih, pojavnih oblikah ter posledicah sovražnega govora, še posebej na spletu, in z namenom »opremiti« mlade in mladinske organizacije s potrebnimi kompetencami za boj proti sovražnemu govoru. Gibanje je rezultat sodelovanja in soodločanja mladih. Nastalo je na predlog predstavnikov mladih Svetovalnega sveta za mlade, potrdil pa ga je Skupni svet za mlade Sveta Evrope. Oblikovano je bilo na več posvetovalnih in pripravljalnih dogodkih s strokovnjaki, mladinskimi delavci in z mladimi.

Je gibanje proti sovražnemu govoru in vseh njegovih oblik, vključno s tistimi, ki najbolj zadevajo mlade, kot sta ustrahovanje in sovraštvo na spletu, katerega se največ predvsem poslužujejo ravno mladi. Hkrati pa se kampanja osredotoča na izobraževanje za človekove pravice, participacijo mladih in medijsko pismenost.

 

Delovanje gibanja Ne sovražnemu govoru

Gibanje je zasnovano na spletu, nekatere aktivnosti potekajo tudi izven njega, kot so usposabljanja, ulične akcije, promocijske aktivnosti ipd.

V okviru gibanja potekajo evropski akcijski dnevi, ki ozavestijo posamezne vidike in oblike sovražnega govora. Koordinatorji kampanje na evropskem nivoju za vsak akcijski dan pripravijo nabor (spletnih) aktivnosti.

V letu 2017 so potekali naslednji akcijski dnevi:

 • februar – Dan varnega interneta za promocijo medijske pismenosti in izobraževanja za človekove pravice;
 • marec – Akcijski dan boja proti seksističnemu sovražnemu govoru;
 • julij – Akcijski dan podpore žrtvam zločinov iz sovraštva;
 • september – Akcijski dan proti islamofobiji in ksenofobiji do beguncev;
 • november – Akcijski dan proti antisemitističnemu sovražnemu govoru;
 • december – Akcijski dan človekovih pravic na spletu.

 

Izobraževanja v sklopu gibanja Ne sovražnemu govoru 

 • Trening o človekovih pravicah in sovražnem govoru

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, društvom Appareo in Spletnim Očesom konec maja 2017 organiziral štiridnevno izobraževanje na temo človekovih pravic in sovražnega govora, ki je bilo namenjeno mladinskim delavcem, mladim oz. vsem, ki jih obravnavano področje zanima in so želeli še dodatno razviti svoje kompetence na kakšen način novo znanje prenesti v prakso.

Priročniki za izobraževanje

PRIJAVA SOVRAŽNEGA GOVORA:

Sovražni govor lahko prijavite na:


Glas mladih (2014)

Glas mladih je bil projekt spodbujanja udeležbe mladih na volitvah v Evropski parlament v letu 2014. Projekt so sestavljale naslednje aktivnosti:

1 Priprava in promocija MANIFESTA MLADIH.

Manifest je pripravila Komisija MSS za mladinske politike, in sicer na podlagi Liste zavez ob volitvah v Evropski parlament 2014, ki jih je pripravil Evropski mladinski forum v okviru kampanje z naslovom LoveYouthFuture, ter drugih izhodišč, ki smo jih prepoznali kot pomembne za mlade v Sloveniji.

Manifest smo naslovili na vse kandidate za poslance ter jih pozvali k podpori našim prizadevanjem; manifest je podprlo 73 kandidatov.

2 INFORMIRANJE mladih o volitvah v Evropski parlament.

Pripravili smo vse informacije, ki lahko pomagajo mladim pri odločanju na volitvah.

3 PROMOCIJSKE aktivnosti:

3a Promocijski VIDEO.

3b NATEČAJ na temo pomena Evropske unije.

3c Promocija vseh aktivnosti projekta.

4 SREČANJE mladih in kandidatov za evropske poslance.


Facing Youth (2014)


Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo (2014)

V letu 2014 je MSS izvajal projekt z naslovom “Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo”. Gre za projekt spodbujanja participacije mladih, ki je vključeval številna izobraževanja na temo participacije in izgradnjo portala, ki je mladim omogočal posredovanje svojih pobud različnim odločevalcem tako na lokalni kot nacionalni ali mednarodni ravni. Portal je hkrati omogočal komentiranje, glasovanje za ali proti pobudam ipd.


Partnerstvo za mladino: naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov (2013)

Partnerstvo za mladino: naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov – A Partnership for Youth: Towards new learning pathways for better employability of young active citizens (z URSM, ZRSZ in GZS; Lifelong Learning Programme [Evropska komisija], 2013–2014)

http://www.za-mladino.si/

Enoletni projekt Partnerstvo za mladino: naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov, z začetkom izvajanja v aprilu 2013, je delno financiran s strani Evropske unije v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Vodilna organizacija na projektu je Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede), partner na projektu pa je Mladinski svet Slovenije. Projekt je bil odobren s strani Urada za mladino.

Vodja projekta je doc. dr. Marinko Banjac s Fakultete za družbene vede, na projektu pa sodelujeta tudi raziskovalca s Centra ta kritično politologijo (Fakulteta za družbene vede), Blaž Ilc in Tomaž Pušnik. Pri Mladinskem svetu Slovenije sodelujejo pri projektu Borut Cink, predsednica Tea Jarc in ekipa trenerjev, ki bo koordinirala in izvajala treninge v okviru projekta.

Projekt izhaja iz zavedanja, da je finančna kriza še dodatno poslabšala zaposlitvene možnosti mladih v Evropski uniji, med drugim tudi v Sloveniji. Prav zato morejo vse članice Evropske unije in vsi ključni akterji in deležniki neprestano revidirati in razvijati nove pristope, orodja in servise ter mehanizme, ki omogočajo mladim pridobivanje novih znanj in veščin za boljšo zaposljivost.

Posledično je osrednji cilj projekta dvojen:

(1) Vzpostaviti močno in učinkovito partnerstvo med vsemi deležniki na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Partnerstvo bo skozi ploden dialog omogočilo premisliti, identificirati in izvesti nove možne ukrepe v smislu izboljšanja obstoječih formalnih in neformalnih izobraževalnih sistemov. Ti ukrepi bodo mladim omogočili nove učne poti za povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Osrednji produkt projekta bo strateški dokument, ki bo vključeval policy predloge rešitev zmanjševanja prepada med izobraževalnimi sistemi in potrebami trga dela.

(2) Širiti zavest in izboljšati znanje mladih o pomeni aktivnega državljanstva in o možnostih ter priložnostih, ki jih Evropska unija ponuja za pridobivanje potrebnih in uporabnih veščin ter kompetenc za njihov uspešen vstop na trg delovne sile. Pri tem bodo v okviru projekta razviti dve risani seriji, ki bosta predvajani na nacionalni televiziji (RTVSLO) ter dostopni na portalu nacionalne televizije; 10-stranska spletna informativna brošura na tematike aktivnega EU državljanstva in objava treh člankov v mesečniku Študent, ki izhaja v nakladi 30 tisoč izvodov.

Aktivnosti in cilji

Poleg dveh osrednjih ciljev projekta, ki sta opisana zgoraj, so bili specifični cilji in aktivnosti v okviru projekta naslednji:

 • Povezati vse relevantne akterje oziroma deležnike v dialog, v okviru katerega bodo skupaj ocenili trenutno stanje na področju izobraževanja, mladine in zaposlovanjem ter premislili možne rešitve za boljo zaposljivost mladih;
 • Izboljšati prenos znanja, informacij in idej med deležniki;
 • Izpostaviti koncept aktivnega državljanstva kot ključnega v okviru iskanja novih izobraževalnih in učnih poti za mlade in njihovo boljšo zaposljivost;
 • Identificirati in reflektirati primere dobrih praks v formalnem in neformalnem izobraževanju v drugih državah Evropske unije glede boljše zaposljivosti mladih in premisliti možnost njihove vpeljave;
 • Pripraviti in oblikovati konkretne policy predloge za spremembe in prilagoditve v okviru slovenskega izobraževalnega sistema ter na ta način ponuditi konkretne nove izobraževalne in učne poti za boljšo zaposljivost mladih.

Poleg tega so bili specifični cilji še:

 • Informirati mlade o pomembnosti vseživljenjskih kompetenc in znanj;
 • Opremiti mlade aktivne državljane z novimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo služili na trg dela ter omogočili boljšo zaposljivost v prihodnosti;
 • Informirati mlade o že obstoječih konkretnih alternativnih učnih poteh, ki jih ponuja Evropska unija v namen izboljšati njihovo zaposljivost;
 • Preko heterogenih komunikacijskih kanalov popularizirati aktivno državljanstvo in informirati javnost o letu 2013 kot evropskem letu državljanstva.

V namen uspešnega uresničevanja zastavljenih osrednjih in specifičnih ciljev bo projekt izveden preko aktivnosti, ki so sistematizirane v štiri sklope:

 1. Formacija partnerstva med vsemi relevantnimi deležniki
  V tem sklopu so bili organizirani štirje ključni dogodki; (1) uvodni strokovni posvet, na katerem bo partnerstvo vzpostavljeno; (2) strokovni sestanek za področje formalnega izobraževanja; (3) strokovni sestanek za področje neformalnega izobraževanja; (4) Zaključna konferenca
 2. Raziskave in analize
  V okviru tega sklopa so bile izvedene naslednje raziskave:
 • Preliminarna raziskava o slovenskem izobraževalnem in učnem sistemu, s posebnim poudarkom na prisotnosti vsebin in načinov, prek katerih so kompetence in veščine za boljšo zaposljivost posredovane mladim;
 • Primerjalna analiza primerov dobrih praks iz drugih držav Evropske unije za posredovanja tistih znanj, veščin in kompetence, ki izboljšujejo zaposljivost mladih;
 • Poglobljena analiza formalnega slovenskega izobraževalnega sistema, predvsem primernega in sekundarnega izobraževanja v smislu možnosti sprememb, ki bi omogočile posredovanj tistih znanj in veščin ter kompetenc, ki bi izboljšali možnosti zaposljivost mladih;
 • Poglobljena analiza neformalnega izobraževalnega sistema v Sloveniji, prisotnost mehanizmov vseživljenjskega učenja, programov in storitev, ki izboljšujejo možnost prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela;
 • Končni odprti dokument s konkretnimi policy predlogi za možne spremembe v formalnem in neformalnem izobraževanju za vzpostavitev novih izobraževalnih in učnih poti za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov.
 1. Podporne aktivnosti ozaveščanja in prenosa znanj ter kompetenc med mladimi
  V okviru tega sklopa bodo organizirani in izvedeni 4 treningi, v okviru katerih bodo mladim posredovane tiste kompetence in znanja, ki jim bodo omogočila boljšo zaposljivost, in sicer (1) komuniciranje v maternem jeziku in v tujih jezikih; (2) računalniška pismenost in digitalne kompetence ter aktivno državljanstvo; (3) podjetnost, inovacije in aktivno državljanstvo; (4) kulturno zavedanje in izražanje.
 2. Informiranje javnosti

V tem sklopu so bile izvedene aktivnosti, prek katerih je bila ozaveščena širša javnost o pomenu aktivnega državljanstva, o možnostih in priložnostih, ki jih ponuja EU za mlade in njihovo boljši zaposljivost, o kompetencah in veščinah, ki povečujejo zaposlitvene možnosti mladih, itd.:

 • Dve risani izobraževalni seriji, ki sta naslovili pomen aktivnega državljanstva ter priložnosti, ki jih EU ponuja mladim za njihovo boljšo zaposljivost;
 • Diseminacija 10-stranske spletne brošure, ki vsebuje informacije o aktivnem državljanstvu v EU, o storitvah in priložnostih EU za mlade in njihovo zaposljivost;
 • Objava treh člankov v reviji Študent: (1) o projektu, (2) o pomenu aktivnega državljanstva v kontekstu zaposljivosti mladih in (3) mehanizmih, možnostih in priložnostih v EU za mlade in njihovo boljšo zaposljivost.

NFE South R-Evolution: Empowering non-formal education (Lifelong Learning Programme, Evropska komisija, 2012–2014)

http://www.nfesouthrevolution.eu/

Cilji: podpirati izobraževalno dimenzijo znotraj SYC skozi izobraževanja in trenerske aktivnosti, ustvarjanje prostora za interakcijo in izmenjavo dobrih praks skozi dve dimenzij: mednarodno – trenerji med trenerji – ter med političnimi predstavniki in trenerji, spodbujanje sodelovanja med Bazeni trenerjev z namenom zagotavljanja kvalitete projektov in aktivnosti, podpora organizacijam članicam MSS pri pripravljanju izobraževalnih strategij in mladinski participaciji, opolnomočenje mladinskih trenerjev.


Liga mladih volivcev – League of Young Voters (2012–2014)

Liga mladih volivcev je platforma za promocijo volilne udeležbe in aktivne participacije mladih v političnih procesih, del širše kampanje Evropskega mladinskega foruma. Namenjena je nagovarjanju in ozaveščanju mladih ter drugih zainteresiranih, ki smo jim ponudili nabor pripomočkov kot so ankete, srečanja s kandidati, povzetki programov političnih strank, razlage delovanja Evropske unije, itd. Poskusili smo jim približati delovanje Evropske unije, jim pomagati pri identifikaciji kandidatov, programov in strank, ki so najbližje njihovim nazorom, in jih na koncu seveda motivirali do te mere, da se bodo udeležili volitev v Evropski parlament v letu 2014.


16 – starost za vključevanje? – 16 – Age for Participation? (sedem mladinskih svetov; MvA, 2012–2013)

V letu, ki je na ravni Evropske unije posvečeno državljanom ter v pripravah na prihajajoče evropske volitve leta 2014, je še toliko bolj pomembno, da se tudi mladi začnejo zavedati pomena participacije, vključevanja v družbo ter tudi sodelovanja v procesih odločanja. Sodelovanje mladih v procesih sprejemanja javnih odločitev na Mladinskem svetu Slovenije vidimo kot neprecenljiv potencial za prenos stališč mladih na aktualne teme.

Ker menimo, da se s participacijo mladih izboljšuje uspešnost doseganja njihove avtonomije, zvišuje kakovost upravljanja z družbo in življenja v njej ter glede na aktualno pozornost Evropskega mladinskega foruma (YFJ) ter priporočilo Sveta Evrope ter Evropske unije na temo znižanja starostne meje za volilno pravico, si na Mladinskem svetu Slovenije že nekaj let postavljamo tudi vprašanje o smiselnosti znižanja starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let. Projekt je nevtralen do končne odločitve (sprejete v decembru 2013) in se ne opredeljuje do nobene rešitve. Projekt pa je omogočil kvalitetno razpravo z relevantnimi akterji (mladi, politični odločevalci, strokovna javnost) o tej temi.

V prvem delu projekta smo v času kampanj za volitve predsednika republike vse predsedniške kandidate povprašali o tematikah, povezanih z mladimi in na kakšen način kandidati vidijo možnosti za reševanje mladih.

Avstrijski mladinski svet je bil eden izmed glavnih pobudnikov znižanja starostne meje za udeležbo na volitvah, zato je več kot primeren partner v projektu, sodelujemo pa tudi z manjšo avstrijsko organizacijo Sapere Aude, ki se ukvarja prav s tematikami povezanimi s participacijo mladih. Izkušnje in dobre prakse iz Avstrije, kjer so že pred leti (2007) uvedli znižanje starostne meje za volilno pravico na 16 let, so pomembne prav iz tega vidika, zato je del projekta tudi študijski obisk na Dunaju (začetek decembra 2012).

Namen lokalnih in regionalnih dogodkov (okrogle mize, delavnice s srednješolci, debate s političnimi odločevalci) je prispevek k sodelovanju akterjev, ki vsakodnevno delujejo na področju mladine in mladih samih, ki se jih sprejete odločitve dotikajo. Lokalni, regijski in nacionalni dogodki so tudi priložnost, da vsi vključeni (tudi vabljeni akterji) izrazijo svoje mnenje o participaciji mladih kot tudi o morebitnem znižanju starosti za volilno pravico na 16 let. Ugotovitve, mnenja, rezultati in primeri dobrih praks, pridobljeni na teh dogodkih in aktivnostih bodo zbrani v zaključni publikaciji, ki bo služila kot priporočilo za sprejetje stališča MSS do obravnavane tematike.

Analiza mnenja mladih o potencialnem znižanju starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let

Zaključna publikacija projekta “16 – Starost za vključevanje?”


Odločam prEUdarno! (MvA)


Akcija za zaposlovanje mladih – Youth Employment Action (2012)


PoliPedia (z ICT&S Centrom Univerze [Salzburg], Demokratiezentrum [Dunaj] in FDV; Lifelong Learning Programme [Evropska komisija], 2012)

PoliPedia je orodje osnovano na primeru socialnega omrežja, ki omogoča mladim, da se vpletejo v civilno politično participacijo. Je projekt, ki želi doseči bazo znanja na področju politike in demokracije na principu ustvarjalnega sodelovanja med vrstniki (wiki), katerim se s tem omogoči pridobivanje novih znanj in kompetenc, potrebnih za aktivno participacijo v demokratičnem življenju. PoliPedia je zasnovana s strani mladih za mlade z namenom doseči dva glavna cilja: predstavlja temeljno bazo znanja za demokratične procese in civilno participacijo, ter dopušča aktivno produkcijo znanja s strani uporabnikov in sodelujočih. Glavna ideja je, da mladi skupaj ustvarjajo vsebino z razporeditvijo in uporabo širokega spektra aplikacij družbenih omrežij (na primer videe, avdio datoteke, fotografije, komentarje, označbe, povezave, ipd.). Vzpostavitev platforme Polipedie.si.


Mladi v težavah – Youth at Risk (s partnerji, 2011–2012)

Cilji: skladno in usklajeno delovanje organizacij civilne družbe v regiji k zavzemanju reševanja vprašanj in problemov t.i. ogrožene mladine skozi ustvarjenje lahko razumljivih modulov, kako zagovarjati teme mladih v odnosu do lokalnih oblasti v državah Bosne in Herzogovine, Srbije in Črne gore; vzpostavitev omrežja za stalen dialog med organizacijami civilne družbe, državljanov, lokalnih in nacionalnih organov pri obravnavanju tem mladih z manj priložnostmi v skupnostih; vzpostavitev orodij, ki bodo v regiji zagotavljale, da bodo mladi z manj priložnostmi lahko izpostavljali svoje težave s pomočjo usposabljanja koordinatorjev, ki bodo na podlagi prenosa dobrih praks v svojih okoljih širili metode in orodja za boljše ozaveščanj; povečati podporo pri izpostavljanju tematik mladih z manj priložnostmi na nacionalnem in regionalnem področju s pomočjo različnih oblik promocije in ozaveščanje; pripraviti priročnik o tej tematiki.


Za vedno zdravi (Ministrstvo za zdravje; 2011–2012)

Namen:

 • sprememba vrednotnega sistema o prehranjevanju in gibanju, tako mladih kot ostalih zunanjih deležnikov,
 • promocija in krepitev zdravega življenjskega sloga,
 • informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni in stanj,
 • spodbujanje pozitivne samopodobe in osebnostne rasti med mladimi,
 • promocija duševnega zdravja in zagotavljanje oblik varnega prostočasnega življenja.

Cilj programa: osveščanje mladih o zdravem življenjskem slogu in praktičnih veščinah za njegovo izvajanje, predvsem pa o zdravemu in pravilnemu prehranjevanju ter zadostnemu gibanju.


Youth Policy Backpack (Program Evropa za državljane program [Evropska komisija]; MSS z Mrežo mladih Hrvatske, 2010–2011)

Cilji projekta

 • gostiti srečanje evropskih strokovnjakov s področja mladinskih politik na katerem se bodo izmenjale izkušnje in znanja s tega področja,
 • preko identifikacije in diseminacije znanj in orodij opolnomočiti mladinske organizacije in njihovo vlogo pri oblikovanju bolj demokratične in vključujoče Evrope.

Mladi o zaposlovanju (2010–2011)

Razprava med mladimi in strokovnjaki o problematikah in ukrepih za izboljšanje zaposlovanja mladih


Delo za mlade! (Mreža Mama in MSS; 2011)

Sodelovanje pri zaključnem srečanju.


Naj bo zaposlitev tvoja odločitev! (2010)

Pričujoči projekt obsega drugo fazo načrta priprav, ki se naslanja na drugo evropsko mladinsko konferenco v organizaciji Belgije (v drugi polovici leta 2010 EU predsedujoče drţave) ter na njeno predvideno vsebino pod naslovom zaposlovanja mladih, in sicer iskanje rešitev za problematike v zaposlovanju mladih, identificirane na prvi evropski mladinski konferenci v Španiji.


Premikaj meje – delaj mladinsko (MvA, 2010)

Zaposlovanje mladih; projekt je temeljil na identifikaciji analize stanja in prioritetnih problematik na področju mladinskega dela, s poudarkom na pomembnosti zagotavljanja kvalitete neformalnega izobraževanja in mobilnosti kot prednosti mladinskih organizacij pred ostalimi.


Mladi odpiramo prostor: vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik (Mladinski svet Ajdovščina z MSS in drugimi; ESS,2009–2012)


ZaVedno mladi (z 20 partnerji; ESS, 2009–2012)

Projekt ima dva temeljna cilja: razvoj socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih, mladinskih delavcev in mlad. org. na področju informiranja in svetovanja, promocijo mladih kot družbene skupine, mladinskega sektorja, mlad. org. in njihovih dejavnosti pri različnih javnostih. Namen je informiranje mladih in povečanje senzibilnosti ostalih družbenih skupin za mladinske tematike.


Crossing Euro-African with Global Youth Work (z drugimi nacionalnimi sveti; MvA, 2009–2010)

Cilji: razvoj medkulturnega dialoga in sodelovanja, spodbujanje nacionalnih mladinskih svetov, mladinske organizacije in mladinske delavce k razvoju dolgotrajnih strateških vizij za sodelovanje Evrope in Afrike na področju mladine; spodbuditi uporabo metode Globalnega učenja v strategija nacionalnih NYCs kot pomembno metodo za mladinsko delom, mladinsko participacijo in razvoj mladinskih politik;izmenjava dobrih praks; opolnomočenje mladinskih trenerjev.


Aktivendrzavljan.si (Zavod PIP, MSS in drugi; ESS, 2009–2012)

Mladi z manj priložnostmi; usmerjen v krepitev vloge mladih, v njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju.


Aktivni-reaktivni-kreativni (MvA, 2009–2010)

Razprava med mladimi o mladinskem organiziranju in aktivni participaciji mladih.


Volim (za) se! (2009)

Cilji projekta: spodbujanje mladih, da gredo na volitve v Evropski parlament v letu 2009, informiranje mladih o pomenu njihovega glasu in tokratnih volitev, spodbujanje aktivnega državljanstva mladih in zlasti evropskega državljanstva, izboljšanje dostopa mladih do informacijskih storitev – promocija programa Mladi v akciji, povečati zagotavljanje kakovostnih informacij, povečanje udeležbe mladih v oblikovanju in razširjanju informacij, povezovanje organizacij/združenj/institucij in opredeliti skupni pristop do mladih volivcev na volitvah in pri širših evropskih zadevah.


Youth Action for Change: Volunteering for Human Rights (MvA, 2009)

Slovenski prostovoljec v Rusiji je štiri mesece sodeloval pri interaktivnem tečaju o človekovih pravicah, ozaveščal in izobraževal mladinsko populacijo (študente, dijake) o njihovih pravicah.


Developing Youth Volunteers’ Movement in Chuvashia (MvA, 2009)

Slovenska prostovoljka v Rusiji je tri mesece delala z otroki in mladimi iz sirotišnice ter s študenti iz regije.


Social Inclusion and Development of Children through Computer Training (MvA, 2009)

Slovenski prostovoljec v Rusiji je šest mesecev sodeloval pri računalniškem opismenjevanju otrok in mladih z manj priložnostmi.


Ustvarimo priložnosti! (v partnerstvu z Mrežo MaMa; MvA, 2007)

Projekt na temo mladih z manj priložnostmi. Cilji:

 • povečati participacijo mladih z manj priložnosti v družbeno političnih procesih,
 • izboljšati informiranost mladih z manj priložnosti o njihovih pravicah, možnostih in priložnosti,
 • izboljšati razumevanje mladih z manj priložnosti s strani javnopolitičnih akterjev.

Voices (MvA, 2007)

Petmesečni pošiljajoči EVS projekt v Makedonijo. Prostovoljka se je udejstvovala pri ustvarjanju študentske revije.

Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo (2014)

V letu 2014 je MSS izvajal projekt z naslovom “Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo”. Gre za projekt spodbujanja participacije mladih, ki je vključeval številna izobraževanja na temo participacije in izgradnjo portala, ki bi mladim omogočal posredovanje svojih pobud različnim odločevalcem tako na lokalni kot nacionalni ali mednarodni ravni. Portal je hkrati omogočal komentiranje, glasovanje za ali proti pobudam ipd.


Partnerstvo za mladino: naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov (2013)

Partnerstvo za mladino: naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov – A Partnership for Youth: Towards new learning pathways for better employability of young active citizens (z URSM, ZRSZ in GZS; Lifelong Learning Programme [Evropska komisija], 2013–2014)

http://www.za-mladino.si/

Enoletni projekt Partnerstvo za mladino: naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov, z začetkom izvajanja v aprilu 2013, je delno financiran s strani Evropske unije v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Vodilna organizacija na projektu je Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede), partner na projektu pa je Mladinski svet Slovenije. Projekt je bil odobren s strani Urada za mladino.

Vodja projekta je doc. dr. Marinko Banjac s Fakultete za družbene vede, na projektu pa sodelujeta tudi raziskovalca s Centra ta kritično politologijo (Fakulteta za družbene vede), Blaž Ilc in Tomaž Pušnik. Pri Mladinskem svetu Slovenije sodelujejo pri projektu Borut Cink, predsednica Tea Jarc in ekipa trenerjev, ki bo koordinirala in izvajala treninge v okviru projekta.

Projekt izhaja iz zavedanja, da je finančna kriza še dodatno poslabšala zaposlitvene možnosti mladih v Evropski uniji, med drugim tudi v Sloveniji. Prav zato morejo vse članice Evropske unije in vsi ključni akterji in deležniki neprestano revidirati in razvijati nove pristope, orodja in servise ter mehanizme, ki omogočajo mladim pridobivanje novih znanj in veščin za boljšo zaposljivost.

Posledično je osrednji cilj projekta dvojen:

(1) Vzpostaviti močno in učinkovito partnerstvo med vsemi deležniki na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Partnerstvo bo skozi ploden dialog omogočilo premisliti, identificirati in izvesti nove možne ukrepe v smislu izboljšanja obstoječih formalnih in neformalnih izobraževalnih sistemov. Ti ukrepi bodo mladim omogočili nove učne poti za povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Osrednji produkt projekta bo strateški dokument, ki bo vključeval policy predloge rešitev zmanjševanja prepada med izobraževalnimi sistemi in potrebami trga dela.

(2) Širiti zavest in izboljšati znanje mladih o pomeni aktivnega državljanstva in o možnostih ter priložnostih, ki jih Evropska unija ponuja za pridobivanje potrebnih in uporabnih veščin ter kompetenc za njihov uspešen vstop na trg delovne sile. Pri tem bodo v okviru projekta razviti dve risani seriji, ki bosta predvajani na nacionalni televiziji (RTVSLO) ter dostopni na portalu nacionalne televizije; 10-stranska spletna informativna brošura na tematike aktivnega EU državljanstva in objava treh člankov v mesečniku Študent, ki izhaja v nakladi 30 tisoč izvodov.

Aktivnosti in cilji

Poleg dveh osrednjih ciljev projekta, ki sta opisana zgoraj, so bili specifični cilji in aktivnosti v okviru projekta naslednji:

 • Povezati vse relevantne akterje oziroma deležnike v dialog, v okviru katerega bodo skupaj ocenili trenutno stanje na področju izobraževanja, mladine in zaposlovanjem ter premislili možne rešitve za boljo zaposljivost mladih;
 • Izboljšati prenos znanja, informacij in idej med deležniki;
 • Izpostaviti koncept aktivnega državljanstva kot ključnega v okviru iskanja novih izobraževalnih in učnih poti za mlade in njihovo boljšo zaposljivost;
 • Identificirati in reflektirati primere dobrih praks v formalnem in neformalnem izobraževanju v drugih državah Evropske unije glede boljše zaposljivosti mladih in premisliti možnost njihove vpeljave;
 • Pripraviti in oblikovati konkretne policy predloge za spremembe in prilagoditve v okviru slovenskega izobraževalnega sistema ter na ta način ponuditi konkretne nove izobraževalne in učne poti za boljšo zaposljivost mladih.

Poleg tega so bili specifični cilji še:

 • Informirati mlade o pomembnosti vseživljenjskih kompetenc in znanj;
 • Opremiti mlade aktivne državljane z novimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo služili na trg dela ter omogočili boljšo zaposljivost v prihodnosti;
 • Informirati mlade o že obstoječih konkretnih alternativnih učnih poteh, ki jih ponuja Evropska unija v namen izboljšati njihovo zaposljivost;
 • Preko heterogenih komunikacijskih kanalov popularizirati aktivno državljanstvo in informirati javnost o letu 2013 kot evropskem letu državljanstva.

V namen uspešnega uresničevanja zastavljenih osrednjih in specifičnih ciljev bo projekt izveden preko aktivnosti, ki so sistematizirane v štiri sklope:

 1. Formacija partnerstva med vsemi relevantnimi deležniki
  V tem sklopu so bili organizirani štirje ključni dogodki; (1) uvodni strokovni posvet, na katerem bo partnerstvo vzpostavljeno; (2) strokovni sestanek za področje formalnega izobraževanja; (3) strokovni sestanek za področje neformalnega izobraževanja; (4) Zaključna konferenca
 2. Raziskave in analize
  V okviru tega sklopa so bile izvedene naslednje raziskave:
 • Preliminarna raziskava o slovenskem izobraževalnem in učnem sistemu, s posebnim poudarkom na prisotnosti vsebin in načinov, prek katerih so kompetence in veščine za boljšo zaposljivost posredovane mladim;
 • Primerjalna analiza primerov dobrih praks iz drugih držav Evropske unije za posredovanja tistih znanj, veščin in kompetence, ki izboljšujejo zaposljivost mladih;
 • Poglobljena analiza formalnega slovenskega izobraževalnega sistema, predvsem primernega in sekundarnega izobraževanja v smislu možnosti sprememb, ki bi omogočile posredovanj tistih znanj in veščin ter kompetenc, ki bi izboljšali možnosti zaposljivost mladih;
 • Poglobljena analiza neformalnega izobraževalnega sistema v Sloveniji, prisotnost mehanizmov vseživljenjskega učenja, programov in storitev, ki izboljšujejo možnost prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela;
 • Končni odprti dokument s konkretnimi policy predlogi za možne spremembe v formalnem in neformalnem izobraževanju za vzpostavitev novih izobraževalnih in učnih poti za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov.
 1. Podporne aktivnosti ozaveščanja in prenosa znanj ter kompetenc med mladimi
  V okviru tega sklopa bodo organizirani in izvedeni 4 treningi, v okviru katerih bodo mladim posredovane tiste kompetence in znanja, ki jim bodo omogočila boljšo zaposljivost, in sicer (1) komuniciranje v maternem jeziku in v tujih jezikih; (2) računalniška pismenost in digitalne kompetence ter aktivno državljanstvo; (3) podjetnost, inovacije in aktivno državljanstvo; (4) kulturno zavedanje in izražanje.
 2. Informiranje javnosti

V tem sklopu so bile izvedene aktivnosti, prek katerih je bila ozaveščena širša javnost o pomenu aktivnega državljanstva, o možnostih in priložnostih, ki jih ponuja EU za mlade in njihovo boljši zaposljivost, o kompetencah in veščinah, ki povečujejo zaposlitvene možnosti mladih, itd.:

 • Dve risani izobraževalni seriji, ki sta naslovili pomen aktivnega državljanstva ter priložnosti, ki jih EU ponuja mladim za njihovo boljšo zaposljivost;
 • Diseminacija 10-stranske spletne brošure, ki vsebuje informacije o aktivnem državljanstvu v EU, o storitvah in priložnostih EU za mlade in njihovo zaposljivost;
 • Objava treh člankov v reviji Študent: (1) o projektu, (2) o pomenu aktivnega državljanstva v kontekstu zaposljivosti mladih in (3) mehanizmih, možnostih in priložnostih v EU za mlade in njihovo boljšo zaposljivost.

NFE South R-Evolution: Empowering non-formal education (Lifelong Learning Programme, Evropska komisija, 2012–2014)

http://www.nfesouthrevolution.eu/

Cilji: podpirati izobraževalno dimenzijo znotraj SYC skozi izobraževanja in trenerske aktivnosti, ustvarjanje prostora za interakcijo in izmenjavo dobrih praks skozi dve dimenzij: mednarodno – trenerji med trenerji – ter med političnimi predstavniki in trenerji, spodbujanje sodelovanja med Bazeni trenerjev z namenom zagotavljanja kvalitete projektov in aktivnosti, podpora organizacijam članicam MSS pri pripravljanju izobraževalnih strategij in mladinski participaciji, opolnomočenje mladinskih trenerjev.


Liga mladih volivcev – League of Young Voters (2012–2014)

Liga mladih volivcev je platforma za promocijo volilne udeležbe in aktivne participacije mladih v političnih procesih, del širše kampanje Evropskega mladinskega foruma. Namenjena je nagovarjanju in ozaveščanju mladih ter drugih zainteresiranih, ki smo jim ponudili nabor pripomočkov kot so ankete, srečanja s kandidati, povzetki programov političnih strank, razlage delovanja Evropske unije, itd. Poskusili smo jim približati delovanje Evropske unije, jim pomagati pri identifikaciji kandidatov, programov in strank, ki so najbližje njihovim nazorom, in jih na koncu seveda motivirali do te mere, da se bodo udeležili volitev v Evropski parlament v letu 2014.


16 – starost za vključevanje? – 16 – Age for Participation? (sedem mladinskih svetov; MvA, 2012–2013)

V letu, ki je na ravni Evropske unije posvečeno državljanom ter v pripravah na prihajajoče evropske volitve leta 2014, je še toliko bolj pomembno, da se tudi mladi začnejo zavedati pomena participacije, vključevanja v družbo ter tudi sodelovanja v procesih odločanja. Sodelovanje mladih v procesih sprejemanja javnih odločitev na Mladinskem svetu Slovenije vidimo kot neprecenljiv potencial za prenos stališč mladih na aktualne teme.

Ker menimo, da se s participacijo mladih izboljšuje uspešnost doseganja njihove avtonomije, zvišuje kakovost upravljanja z družbo in življenja v njej ter glede na aktualno pozornost Evropskega mladinskega foruma (YFJ) ter priporočilo Sveta Evrope ter Evropske unije na temo znižanja starostne meje za volilno pravico, si na Mladinskem svetu Slovenije že nekaj let postavljamo tudi vprašanje o smiselnosti znižanja starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let. Projekt je nevtralen do končne odločitve (sprejete v decembru 2013) in se ne opredeljuje do nobene rešitve. Projekt pa je omogočil kvalitetno razpravo z relevantnimi akterji (mladi, politični odločevalci, strokovna javnost) o tej temi.

V prvem delu projekta smo v času kampanj za volitve predsednika republike vse predsedniške kandidate povprašali o tematikah, povezanih z mladimi in na kakšen način kandidati vidijo možnosti za reševanje mladih.

Avstrijski mladinski svet je bil eden izmed glavnih pobudnikov znižanja starostne meje za udeležbo na volitvah, zato je več kot primeren partner v projektu, sodelujemo pa tudi z manjšo avstrijsko organizacijo Sapere Aude, ki se ukvarja prav s tematikami povezanimi s participacijo mladih. Izkušnje in dobre prakse iz Avstrije, kjer so že pred leti (2007) uvedli znižanje starostne meje za volilno pravico na 16 let, so pomembne prav iz tega vidika, zato je del projekta tudi študijski obisk na Dunaju (začetek decembra 2012).

Namen lokalnih in regionalnih dogodkov (okrogle mize, delavnice s srednješolci, debate s političnimi odločevalci) je prispevek k sodelovanju akterjev, ki vsakodnevno delujejo na področju mladine in mladih samih, ki se jih sprejete odločitve dotikajo. Lokalni, regijski in nacionalni dogodki so tudi priložnost, da vsi vključeni (tudi vabljeni akterji) izrazijo svoje mnenje o participaciji mladih kot tudi o morebitnem znižanju starosti za volilno pravico na 16 let. Ugotovitve, mnenja, rezultati in primeri dobrih praks, pridobljeni na teh dogodkih in aktivnostih bodo zbrani v zaključni publikaciji, ki bo služila kot priporočilo za sprejetje stališča MSS do obravnavane tematike.

Analiza mnenja mladih o potencialnem znižanju starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let

Zaključna publikacija projekta “16 – Starost za vključevanje?”


Odločam prEUdarno! (MvA)


Akcija za zaposlovanje mladih – Youth Employment Action (2012)


PoliPedia (z ICT&S Centrom Univerze [Salzburg], Demokratiezentrum [Dunaj] in FDV; Lifelong Learning Programme [Evropska komisija], 2012)

PoliPedia je orodje osnovano na primeru socialnega omrežja, ki omogoča mladim, da se vpletejo v civilno politično participacijo. Je projekt, ki želi doseči bazo znanja na področju politike in demokracije na principu ustvarjalnega sodelovanja med vrstniki (wiki), katerim se s tem omogoči pridobivanje novih znanj in kompetenc, potrebnih za aktivno participacijo v demokratičnem življenju. PoliPedia je zasnovana s strani mladih za mlade z namenom doseči dva glavna cilja: predstavlja temeljno bazo znanja za demokratične procese in civilno participacijo, ter dopušča aktivno produkcijo znanja s strani uporabnikov in sodelujočih. Glavna ideja je, da mladi skupaj ustvarjajo vsebino z razporeditvijo in uporabo širokega spektra aplikacij družbenih omrežij (na primer videe, avdio datoteke, fotografije, komentarje, označbe, povezave, ipd.). Vzpostavitev platforme Polipedie.si.


Mladi v težavah – Youth at Risk (s partnerji, 2011–2012)

Cilji: skladno in usklajeno delovanje organizacij civilne družbe v regiji k zavzemanju reševanja vprašanj in problemov t.i. ogrožene mladine skozi ustvarjenje lahko razumljivih modulov, kako zagovarjati teme mladih v odnosu do lokalnih oblasti v državah Bosne in Herzogovine, Srbije in Črne gore; vzpostavitev omrežja za stalen dialog med organizacijami civilne družbe, državljanov, lokalnih in nacionalnih organov pri obravnavanju tem mladih z manj priložnostmi v skupnostih; vzpostavitev orodij, ki bodo v regiji zagotavljale, da bodo mladi z manj priložnostmi lahko izpostavljali svoje težave s pomočjo usposabljanja koordinatorjev, ki bodo na podlagi prenosa dobrih praks v svojih okoljih širili metode in orodja za boljše ozaveščanj; povečati podporo pri izpostavljanju tematik mladih z manj priložnostmi na nacionalnem in regionalnem področju s pomočjo različnih oblik promocije in ozaveščanje; pripraviti priročnik o tej tematiki.


Za vedno zdravi (Ministrstvo za zdravje; 2011–2012)

Namen:

 • sprememba vrednotnega sistema o prehranjevanju in gibanju, tako mladih kot ostalih zunanjih deležnikov,
 • promocija in krepitev zdravega življenjskega sloga,
 • informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni in stanj,
 • spodbujanje pozitivne samopodobe in osebnostne rasti med mladimi,
 • promocija duševnega zdravja in zagotavljanje oblik varnega prostočasnega življenja.

Cilj programa: osveščanje mladih o zdravem življenjskem slogu in praktičnih veščinah za njegovo izvajanje, predvsem pa o zdravemu in pravilnemu prehranjevanju ter zadostnemu gibanju.


Youth Policy Backpack (Program Evropa za državljane program [Evropska komisija]; MSS z Mrežo mladih Hrvatske, 2010–2011)

Cilji projekta

 • gostiti srečanje evropskih strokovnjakov s področja mladinskih politik na katerem se bodo izmenjale izkušnje in znanja s tega področja,
 • preko identifikacije in diseminacije znanj in orodij opolnomočiti mladinske organizacije in njihovo vlogo pri oblikovanju bolj demokratične in vključujoče Evrope.

Mladi o zaposlovanju (2010–2011)

Razprava med mladimi in strokovnjaki o problematikah in ukrepih za izboljšanje zaposlovanja mladih


Delo za mlade! (Mreža Mama in MSS; 2011)

Sodelovanje pri zaključnem srečanju.


Naj bo zaposlitev tvoja odločitev! (2010)

Pričujoči projekt obsega drugo fazo načrta priprav, ki se naslanja na drugo evropsko mladinsko konferenco v organizaciji Belgije (v drugi polovici leta 2010 EU predsedujoče drţave) ter na njeno predvideno vsebino pod naslovom zaposlovanja mladih, in sicer iskanje rešitev za problematike v zaposlovanju mladih, identificirane na prvi evropski mladinski konferenci v Španiji.


Premikaj meje – delaj mladinsko (MvA, 2010)

Zaposlovanje mladih; projekt je temeljil na identifikaciji analize stanja in prioritetnih problematik na področju mladinskega dela, s poudarkom na pomembnosti zagotavljanja kvalitete neformalnega izobraževanja in mobilnosti kot prednosti mladinskih organizacij pred ostalimi.


Mladi odpiramo prostor: vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik (Mladinski svet Ajdovščina z MSS in drugimi; ESS,2009–2012)


ZaVedno mladi (z 20 partnerji; ESS, 2009–2012)

Projekt ima dva temeljna cilja: razvoj socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih, mladinskih delavcev in mlad. org. na področju informiranja in svetovanja, promocijo mladih kot družbene skupine, mladinskega sektorja, mlad. org. in njihovih dejavnosti pri različnih javnostih. Namen je informiranje mladih in povečanje senzibilnosti ostalih družbenih skupin za mladinske tematike.


Crossing Euro-African with Global Youth Work (z drugimi nacionalnimi sveti; MvA, 2009–2010)

Cilji: razvoj medkulturnega dialoga in sodelovanja, spodbujanje nacionalnih mladinskih svetov, mladinske organizacije in mladinske delavce k razvoju dolgotrajnih strateških vizij za sodelovanje Evrope in Afrike na področju mladine; spodbuditi uporabo metode Globalnega učenja v strategija nacionalnih NYCs kot pomembno metodo za mladinsko delom, mladinsko participacijo in razvoj mladinskih politik;izmenjava dobrih praks; opolnomočenje mladinskih trenerjev.


Aktivendrzavljan.si (Zavod PIP, MSS in drugi; ESS, 2009–2012)

Mladi z manj priložnostmi; usmerjen v krepitev vloge mladih, v njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju.


Aktivni-reaktivni-kreativni (MvA, 2009–2010)

Razprava med mladimi o mladinskem organiziranju in aktivni participaciji mladih.


Volim (za) se! (2009)

Cilji projekta: spodbujanje mladih, da gredo na volitve v Evropski parlament v letu 2009, informiranje mladih o pomenu njihovega glasu in tokratnih volitev, spodbujanje aktivnega državljanstva mladih in zlasti evropskega državljanstva, izboljšanje dostopa mladih do informacijskih storitev – promocija programa Mladi v akciji, povečati zagotavljanje kakovostnih informacij, povečanje udeležbe mladih v oblikovanju in razširjanju informacij, povezovanje organizacij/združenj/institucij in opredeliti skupni pristop do mladih volivcev na volitvah in pri širših evropskih zadevah.


Youth Action for Change: Volunteering for Human Rights (MvA, 2009)

Slovenski prostovoljec v Rusiji je štiri mesece sodeloval pri interaktivnem tečaju o človekovih pravicah, ozaveščal in izobraževal mladinsko populacijo (študente, dijake) o njihovih pravicah.


Developing Youth Volunteers’ Movement in Chuvashia (MvA, 2009)

Slovenska prostovoljka v Rusiji je tri mesece delala z otroki in mladimi iz sirotišnice ter s študenti iz regije.


Social Inclusion and Development of Children through Computer Training (MvA, 2009)

Slovenski prostovoljec v Rusiji je šest mesecev sodeloval pri računalniškem opismenjevanju otrok in mladih z manj priložnostmi.


Ustvarimo priložnosti! (v partnerstvu z Mrežo MaMa; MvA, 2007)

Projekt na temo mladih z manj priložnostmi. Cilji:

 • povečati participacijo mladih z manj priložnosti v družbeno političnih procesih,
 • izboljšati informiranost mladih z manj priložnosti o njihovih pravicah, možnostih in priložnosti,
 • izboljšati razumevanje mladih z manj priložnosti s strani javnopolitičnih akterjev.

Voices (MvA, 2007)

Petmesečni pošiljajoči EVS projekt v Makedonijo. Prostovoljka se je udejstvovala pri ustvarjanju študentske revije.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.