Domov Organizacije Zveza študentskih klubov Slovenije

Zveza študentskih klubov Slovenije

Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) je krovna organizacija študentskih klubov namenjena zastopanju interesov in povezovanju študentskih klubov na nacionalni ravni, izobraževanju, informiranju in organiziranju nacionalnih študentskih projektov.

Ideja združevanja študentov sega nazaj v čas ustanovitve univerze. Vzporedno s prizadevanji za enotno združenje študentov so se razvijali lokalni študentski klubi, ki so se skozi leta prilagajali specifičnim pogojem in potrebam posameznega lokalnega okolja. Na ta način so dobivali vsak svojo podobo in vizijo delovanja, ohranili pa so skupen namen in cilje – združevati študente in dijake, jim omogočati in olajšati študij ter vzpostaviti pester obštudijski program za kakovostno preživljanje prostega časa.

O aktivnosti klubov, ki delujejo že od 30. let prejšnjega stoletja, priča pester nabor tradicionalnih projektov, ki so do danes prerasli v popularne in kakovostne nacionalne projekte. Prelomen datum za študentske klube je bil 16. junij 1994. Takrat so se zaradi svojega vzporednega delovanja in specifične organiziranosti povezali ter ustanovili močno navezo mladih lokalnih aktivistov po vsej državi – Zvezo študentskih klubov Slovenije, ki danes združuje 56 študentskih klubov, od tega 51 klubov s statusom študentske organizacije lokalne skupnosti (ŠOLS).

Vse od ustanovitve si je Zveza ŠKIS na nacionalnem nivoju prizadevala za ustanovitev Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki je dokončno zaživela v letu 2003 po spremembi Študentske ustave decembra 2002. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentov in se kot taka zavzema za uresničevanje interesov več kot 100.000 študentov slovenskih fakultet, akademij, visokih in višjih strokovnih šol ter visokošolskih zavodov v tujini.

Zveza ŠKIS in Svet ŠOLS na zemljevidu študentskega organiziranja

Študentski klubi so tisti, ki se zavzemajo za dobrobit študentov in dijakov na lokalni ravni. Po eni strani so avtonomni pri svojem delovanju, po drugi strani pa se zaradi izmenjave dobrih praks in z namenom izboljšanja svojega delovanja ter dotoka informacij povezujejo v šest slovenskih regij, oblikovanih na podlagi zgodovinskega združevanja študentskih organizacij lokalnih skupnosti (ŠOLS) s posameznih geografsko zaokroženih delov Republike Slovenije, ter končno v Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS), ki predstavlja enega od štirih stebrov ŠOS. Ostale tri stebre predstavljajo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ), Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) in Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP).

Svet ŠOLS predstavlja in zastopa interese študentskih organizacij lokalnih skupnosti, kot je opredeljeno v Študentski ustavi. Vsaka ŠOLS ima v Svetu ŠOLS enega svetnika.

Zveza ŠKIS kot krovna organizacija študentskih klubov združuje več kot 50 % ŠOLS. Znotraj Škisove družine tako deluje 51 rednih članic oziroma klubov s statusom ŠOLS ter 5 pridruženih članic. Posamezni študentski klubi, ki delujejo v okviru 02 regije, 03 regije, gorenjske regije, dolenjske regije, primorske regije ter osrednje regije, so predstavljeni tukaj.

Najvišji organ Zveze ŠKIS je Svet Zveze ŠKIS, ki ga sestavljajo vsi svetniki rednih članic Zveze (članic s statusom ŠOLS). Svet zveze ŠKIS predstavlja in zastopa interese članov Zveze ter študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Struktura Zveze ŠKIS

Organiziranost Zveze ŠKIS se deli na politični in operativni del. V politični del, ki se ukvarja z mladinsko politiko sociale, kulture, športa, visokega šolstva, izobraževanjem aktivistov ter notranjimi in zunanjimi razmerji, spadajo štirje organi Zveze:

– Svet Zveze ŠKIS kot najvišji organ Zveze in predstavniško telo ŠOLS,
– Glavni odbor,
– Nadzorna komisija
– Varnostni svet.

Organ operativnega dela, ki se ukvarja zlasti z informiranjem, podporo in pomočjo organom in članom Zveze ter izvedbo samostojnih projektov, je Upravni odbor.

Znotraj Glavnega odbora delujejo naslednje skupine:

  • Vsebinski del;
  • Odbor za izobraževanje;
  • Skupina za pravno pomoč in
  • ekipa, ki dela na projektu Škisova tržnica.

Delovanje Zveze ŠKIS

Kot samostojna organizacija Zveza ŠKIS skrbi za smotrno in namensko delovanje študentskih klubov. Njeno delovanje sloni na skupini več kot 70 aktivistov, ki izvajajo projekte, pomagajo klubom in pripravljajo vsebine za študente. Preko svojih projektov Zveza ŠKIS klubom omogoča praktično izobraževanje aktivistov, jim svetuje pri njihovem delovanju, rešuje morebitne težave, ter skrbi za povezanost klubov in mladih iz vseh slovenskih regij.

Preko priprav okroglih miz o aktualnih tematikah in potrebah študentov v vseh lokalnih okolij Zveza ŠKIS skrbi za oblikovanje mladinskih politik in tvori številne programske dokumente. Sodeluje pri pogajanjih z vlado ter s socialnimi partnerji v okviru ŠOS, prav tako pa tudi v delovnih skupinah vlade za študentska vprašanja. Kot ena izmed članic Mladinskega sveta Slovenije se Zveza ŠKIS uvršča med najpomembnejše nacionalne projektne in izobraževalne institucije, ki zastopajo mlade v Sloveniji.

Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS)
Parmova 53
1000 Ljubljana

Telefon: 040 777 790 

E-pošta: info@skis-zveza.si

Na zgornjih kontaktih so dosegljivi vsak delovni dan v času uradnih ur, med 9. in 13. uro, ko jih lahko obiščete v prostorih Zveze ŠKIS v Ljubljani.

Spletno mesto

Facebook stran

Instagram

Twitter

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.