Domov Poziv za priključitev v Bazen trenerjev MSS 2023
12.10.2023

Poziv za priključitev v Bazen trenerjev MSS 2023

Mladinski svet Slovenije vabi vse zainteresirane mladinske trenerje, ki imajo izkušnje z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem, k prijavi v bazen trenerjev.

Pogoji za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS:

 • starost med 21 in 35 let, 
 • poznavanje delovanja mladinskega sektorja,
 • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z neformalnim izobraževanjem,
 • opravljeno MSS usposabljanje za trenerje v mladinskem delu ali drugo primerljivo usposabljanje za trenerje v okviru vsaj 30 ur (prijavi je potrebno priložiti dokazilo).

Bazen trenerjev MSS: 

Bazen trenerjev MSS je avtonomna struktura Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje trenerje z znanji in izkušnjami s področja mladinskega dela, mladinskih politik in neformalnega izobraževanja. Sestavljen je iz trenerjev iz organizacij članic MSS in nekaterih drugih organizacij, ki skrbijo za razvoj in izvajanje neformalnih izobraževanj v okviru MSS ali organizacij članic MSS, pripravljajo gradiva, fasilitirajo in moderirajo dogodke, konference ter posvete.

Vloga trenerjev v MSS:

Mladinski trenerji igrajo ključno vlogo v polju neformalnega izobraževanja, delujejo znotraj mladinskih organizacij ter imajo tako v njih, kot tudi širše vpliv kot posredniki ključnih znanj in kompetenc za povečanje avtonomije mladih ter izboljšanje njihovega položaja. 

Trenerji prevzemajo različne vloge, vključno z:

 • načrtovalec, voditelj in izvajalec usposabljanj, 
 • trener veščin, 
 • fasilitator učnih procesov, 
 • strateg, 
 • avtor gradiv in didaktičnih pripomočkov, 
 • organizator srečanj mladinskih voditeljev,
 • moderator, 
 • svetovalec, 
 • mentor, 
 • coach. 

Vsebinska področja delovanja:

V okviru Bazena trenerjev MSS so trenerji aktivni na različnih vsebinskih področjih. Ta vključujejo:

 • mladinsko delo,
 • mladinske politike na vseh nivojih,
 • mladinsko organiziranje,
 • spodbujanje avtonomije mladih,
 • participacija in aktivno državljanstvo mladih,
 • evropski mladinski dialog,
 • trajnostni razvoj in okoljevarstvo,
 • zdravje mladih,
 • preprečevanje sovražnega govora in zagovarjanje človekovih pravic,
 • duševno zdravje mladih,
 • zaposlovanje mladih,
 • stanovanjska problematika mladih,
 • informiranje mladih,
 • izobraževanje mladih,
 • projektno načrtovanje,
 • mlade, ki se soočajo s socialno izključenostjo ali imajo manj priložnosti,
 • medkulturni dialog,
 • spodbujanje prostovoljstva,
 • komuniciranje in odnosi z javnostmi,
 • mednarodno mladinsko delo,
 • sodelovanje z zamejskimi mladinskimi organizacijami,
 • digitalno mladinsko delo.

Profil trenerja:

Trenerji v Bazenu trenerjev MSS se odlikujejo po naslednjih lastnostih in sposobnostih:

 • odlične komunikacijske spretnosti,
 • veščine aktivnega poslušanja,
 • poglobljeno znanje in strokovne kompetence na izbranih področjih,
 • poznavanje veščin neformalnega izobraževanja,
 • samostojnost pri pripravi, načrtovanju in izvajanju aktivnosti, kot so usposabljanja in delavnice,
 • učinkovito vodenje dogodkov, vključno s posveti in konferencami,
 • fasilitacija in moderiranje dogodkov,
 • zmožnost učinkovitega dela v skupini in sodelovanje z interdisciplinarnimi timi,
 • sposobnost opolnomočenja posameznikov in skupin,
 • kritično razmišljanje in sposobnost kritične presoje ter refleksije,
 • izvajanje evalvacij,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • sprejemanje različnosti in zmožnost soočanja s predsodki.

Odgovornost trenerja:

Od trenerji v Bazenu trenerjev MSS se pričakuje, da spoštujejo in dosledno izpolnjujejo naslednje dolžnosti:

 • udeležba na koordinacijskih srečanjih med trenerji Bazena trenerjev MSS,
 • spoštovanje pravil in določil naročnika aktivnosti ter izvedba v skladu z dogovori,
 • sodelovanje na pripravljalnih sestankih pred izvedbo aktivnosti,
 • temeljito poznavanje tematike vsake posamezne aktivnosti.
 • posredovanje vseh potrebnih podatkov za urejanje dokumentacije naročniku,
 • posredovanje seznama vseh potrebnih materialov za izvedbo aktivnosti ter njihov prevzem na sedežu MSS,
 • priprava vsebinskega poročila po izvedeni aktivnosti,
 • spoštovanje časovnih rokov za prevzem materialov in poročanje,
 • poznavanje in zastopanje uradnih stališč Mladinskega sveta Slovenije,
 • skrb za prepoznavnost in promocijsko zastopanje naročnika na aktivnosti,
 • prepoved uporabe psihoaktivnih substanc med izvajanjem aktivnosti,
 • obveščanje naročnika o vseh nepredvidljivih situacijah, ki se nanašajo na naročnika, med pripravo ali izvajanjem aktivnosti.

Obveznost Mladinskega sveta Slovenije:

Mladinski svet Slovenije za člane Bazena trenerjev MSS zagotavlja naslednje pogoje:

 • skrb za povezovanje in strokovni razvoj trenerjev,
 • organiziranje rednih koordinacijskih srečanj,
 • priprava in zagotavljanje potrebnih materialov za izvedbo aktivnosti,
 • priprava dokumentacije za izplačilo,
 • izplačilo za izvedene aktivnosti,
 • pravočasno obveščanje o aktualnih pozivih,
 • pravočasno obveščanje o morebitnih spremembah ali odpovedih aktivnosti.

Izplačilo:

Predvidena višina plačil za opravljene aktivnosti:

 • IZVEDBA:

Osnovna urna postavka za izvajanje aktivnosti znaša 40 € bruto za 45 minut izvedbe (šolska ura), vključno do zaključene 5 ure. Če trajanje aktivnosti presega 5 ur, velja polna dnevna postavka v višini 200 € bruto.

Priprava na aktivnost je vključena v navedeni znesek in predstavlja 20 % tega zneska. Ta delež se izplača tudi v primeru odpovedi s strani MSS. Za izplačilo priprave se je trener dolžan udeležiti sestanka z naročnikom in predložiti makro načrt.

Plačilna postavka za vodjo trenerjev znaša 125 % osnovne postavke.

Plačilna postavka za trenerje pripravnike znaša 75 % osnovne postavke, trenerji mentorji pa 125%. Izjema so MSS usposabljanja za trenerje in menedžerje, kjer so pripravniki plačani 50% postavke trenerja.

 • POTNI STROŠKI:

Trenerju se povrnejo potni stroški za prevoz od njegovega stalnega prebivališča do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj, v višini 0,25 EUR na prevoženi kilometer bruto.

Prijava v Bazen trenerjev MSS:

Vabimo vse, ki menite, da ustrezate profilu trenerja MSS in izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa, k prijavi. Prijavite se lahko z izpolnjenim elektronskim obrazcem najkasneje do četrtka, 26. oktobra 2023. Prijavnice bo pregledala komisija MSS pregledala do 1. novembra 2023. Po pregledu prijav boste kandidati in kandidatke, ki boste po presoji komisije MSS izbrani v drugi krog, vabljeni na preverjanje za priključitev v Bazen trenerjev MSS, ki bo potekalo 4. ali 5. novembra 2023 – odvisno v kateri skupini boste. Pomembno je, da si v primeru izbora v drugi krog rezervirate vsaj en cel dan. Nadaljnje informacije o lokaciji in postopku vam bodo sporočene naknadno. O dokončni odločitvi o priključitvi v Bazen trenerjev MSS vas bo komisija MSS obvestila do 7. novembra 2023. Za nove sprejete v bazen trenerjev bo izvedeno v petek 10. 11. 2023, 15.00 – 17.00, kratko usposabljanje (v živo v Krškem in na spletu) o osnovah fasilitiranja procesov, na katerem je udeležba zelo zaželena.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-pošte na tilen.lah@mss.si.

Datoteke - prenesi na klik

Razpis-za-trenerje-2023.docx.pdf
93.048 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.