Domov Iščemo predstavnika/-co v IDS za duševno zdravje otrok in mladostnikov
23.10.2020

Iščemo predstavnika/-co v IDS za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Poziv za izbiro predstavnika oz. predstavnice Mladinskega sveta Slovenije v interdisciplinarni delovni skupini za duševno zdravje otrok in mladostnikov

 

Mladinski svet Slovenije (MSS) sodeluje v interdisciplinarni delovni skupini (v nadaljevanju: IDS) za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Gre za eno od področnih delovnih skupin, ustanovljeno na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Vsako od skupin namreč sestavljajo predstavniki strokovne in splošne javnosti, ki se srečujejo na delovnih sestankih in izvajajo usklajene naloge razvoja ter vodenja vsebinskih in strukturnih ukrepov predvidenih v omenjeni resoluciji. Poleg predstavnika mladih tako v skupini sodelujejo predstavniki stroke z različnih področij, povezanih z duševnim zdravjem (medicina, psihologija, socialno delo itd.).

MSS bo z decembrom letos imenoval novega predstavnika oz. predstavnico v delovno skupino, zato vse, ki vas tovrstno delovanje zanima in ki menite, da ustrezate spodaj navedenim pogojem, vabimo k prijavi.

 

I. PROFIL KANDIDATKE OZ. KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OZ. PREDSTAVNICO MLADIH V IDS

Kandidat_ka za predstavnika oz. predstavnico mladih v IDS mora biti na dan izteka tega poziva star_a vsaj 18 in manj kot 30 let.

Pri samem izboru predstavnice oz. predstavnika mladih v IDS pa bomo upoštevali naslednje prednostne kriterije:

  1. Študij višjih letnikov ali podiplomskega študija ali zaposlitev na (vsaj) enem od naslednjih področij: medicina, psihologija, socialno delo, zdravstvene vede, pedagogika, andragogika ali družboslovje. Prednost predstavljajo tudi izkušnje iz področja raziskovanja duševnega zdravja mladih (starost 15-29 let).

2. Aktivno članstvo oz. vključenost v delo organizacij v mladinskem sektorju (organizacij, ki imajo status v javnem interesu v mladinskem sektorju ali imajo s strani Urada RS za mladino sofinancirane programe mladinskega dela) ali drugih organizacij, ki delajo z mladimi (s populacijo v starosti 15-29 let oz. delom te populacije). Šteje tudi pretekla vključenost v tovrstne organizacije.

3. Delovanje na področju duševnega zdravja (mladih) izven osnovnih okvirov študija ali dela; npr. v obliki priprave izobraževanj, delavnic, posvetov, dokumentov, programov dela in podobnih aktivnosti.

4. Seznanjenost z mladinskim sektorjem, delom MSS in problematikami mladih v Sloveniji (predvsem na področju duševnega zdravja).

 

II. NALOGE PREDSTAVNIKA MLADIH V IDS

  1. Seznanitev z vsebino Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 z namenom spremljanje njenega uresničevanja na področju mladih.

V kolikor predstavnik oz. predstavnica mladih v IDS še ne bo seznanjen_a z vsebino Resolucije, pričakujemo, da se bo z njo podrobneje seznanil_a po imenovanju ter na podlagi tega spremljal_a njeno uresničevanje na področju mladih.

2. Seznanitev z delom MSS na področju duševnega zdravja in promocija njegovih stališč in predlogov.

V kolikor predstavnik oz. predstavnica mladih v IDS še ne bo seznanjen_a z delovanjem MSS na področju duševnega zdravja, se bo z njegovim delom seznanil_a in prenašal_a ustrezne informacije oz. promoviral_a stališča MSS tudi v okviru IDS.

3. Prisotnost na srečanjih IDS.

Pričakujemo, da se bo predstavnik oz. predstavnica mladih v IDS redno udeleževal_a srečanj skupine in v primeru nezmožnosti udeležbe na posameznem sestanku o tem obvestil_a MSS. Na srečanjih bo predstavnik oz. predstavnica aktivno sodeloval/a in s tem deloval/a v dobrobit mladih. 

4. Poročanje Mladinskemu svetu Slovenije in sodelovanje pri aktivnostih MSS.

Pričakujemo, da bo predstavnik oz. predstavnica mladih v IDS redno poročala o delu IDS, in sicer vsaj 4-krat letno ter na podlagi poziva s strani MSS. Pričakujemo tudi aktivno njegovo oz. njeno udeležbo na aktivnostih MSS na področju duševnega zdravja, s katerimi  bo predhodno seznanjen_a.

 

Opravljanje nalog temelji na prostovoljnem delu predstavnika oz. predstavnice mladih v IDS, morebitni potni ali drugi stroški, ki bodo nastali zaradi izpolnjevanja navedenih nalog, pa bodo predstavniku oz. predstavnici povrnjeni oz. kriti po predhodnem dogovoru z MSS. MSS bo z izbranim kandidatom oz. kandidatko sklenil dogovor o prostovoljskem delu.

MSS si pridržuje pravico do sprememb vsebine in obsega predvidenih nalog predstavnika oz. predstavnice mladih v IDS.

 

III. PRIJAVA

Kandidat_ka mora izpolniti spletno prijavnico. Obvezna priloga k prijavnici je življenjepis (CV), ki je lahko oddan v Europass ali primerljivi obliki, v katerem bodo navedene reference s področja mladinskega dela in duševnega zdravja.

Po želji lahko k prijavnici priložite tudi druge priloge, za katere menite, da so pomembne za izbor, npr. dokazila o izpolnjevanju prednostnih kriterijev.

MSS lahko naknadno zahteva predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki so določeni v tem razpisu, oziroma preveri navedbe, oddane s prijavo.

Spletna prijavnica se nahaja tu: 

https://podio.com/webforms/25324678/1875070?fbclid=IwAR3U7hvUT45rBVnFGG3Dmb6Rlf7BmogR1FF-eB-JDRtjNmkfYZehoBMgq54

 

Rok za prijavo je nedelja, 22. november 2020.

 

IV. POSTOPEK IZBORA IN IMENOVANJE

O izboru predstavnika oz. predstavnice mladih v IDS bo na podlagi prispelih prijav odločala komisija v okviru MSS. Po potrebi bo med kandidati opravljen ožji izbor in ustni razgovor, o čemer bodo kandidati tudi obveščeni.

Odločitev komisije je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da ne izbere nobenega kandidata oz. kandidatke.

Imenovanje predstavnika oz. predstavnice v IDS velja do prenehanja delovanja IDS (predvidoma dve leti) ali odstopa predstavnika samega ali odpoklica s strani MSS. MSS lahko prekine sodelovanje s predstavnikom oz. predstavnico v IDS, če ta preneha izpolnjevati naloge iz točke II.

V. DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na nas po e-pošti na tanja.baumkirher@mss.si.

Povezave: Resolucija o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028

Datoteke - prenesi na klik

MSS-000-20_poziv_clanIDS.pdf
69.843 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.