Domov Mladinski dogodek ob 75. obletnici delovanja Sveta Evrope
18.05.2024

Mladinski dogodek ob 75. obletnici delovanja Sveta Evrope

Ob praznovanju 75. obletnice Sveta Evrope se je med 14. in 16. majem 2024 na Evropskem mladinskem centru v Strasbourgu odvijal dogodek »Confidence in Tomorrow«. Organiziran pod predsedstvom Lihtenštajna, je dogodek zbral mlade iz vse (širše) Evrope, da bi razpravljali o svoji vlogi v prihodnosti demokracije in človekovih pravic. Mladinski predstavniki so z visoko motivacijo in entuziazmom delili svoje ideje in predloge, kako oblikovati bolj pravično in vključujočo družbo​. 

Udeleženci so na dogodku pripravili »Deklaracijo zaupanja v prihodnost« (Declaration “Confidence in tomorrow”), ki izpostavlja nujnost ukrepanja na področjih, kot so podnebne spremembe, človekove pravice, digitalna pravičnost in participacija mladih. Dokument vsebuje tudi konkretne predloge za krepitev mladinskega vključevanja v procese odločanja na evropski in nacionalni ravni​.

Poseben poudarek je bil na dialogu med mladimi in ministri za zunanje zadeve držav članic Sveta Evrope, kar je omogočilo neposreden vpliv mladih na politične odločitve​. Tako je bil tudi ta končni dokument predstavljen predstavnikom Sveta Evrope. V njem mladi pozivajo k vzpostavitvi trajnostnih partnerstev med mladimi, vladami in nevladnimi p organizacijami, ki bi omogočala večjo participacijo mladih pri oblikovanju politik. Poleg tega se poudarja potreba po izboljšanju dostopa mladih do izobraževanja in zaposlitve ter po krepitvi podpore za duševno zdravje mladih.

Glasove mladih iz Slovenije sta zastopala Amadej Petan, aktualni mladinski delegat pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti ter Lucija Kadiš, predstavnica mladinske zadruge Panotrip.

Piše Amadej Petan

V Evropskem mladinskem centru v Strasbourgu se je od 14. Do 16. Maja 2024 ob 75. obletnici Sveta Evrope odvijal pester dogodek “Zaupanje v prihodnost”. Na njem so potekale številne dejavnosti, vključno z delavnicami, razpravami o ključnih vprašanjih, kot so prihodnost Evrope, človekove pravice in politična participacija mladih, ter neformalnimi srečanji s pomembnimi osebnostmi in veleposlaniki.

V našem končnem sporočilu smo poudarili pomen vključevanja glasov mladih v oblikovanje politik in upravljanje. Izrazili smo zaskrbljeno, a upanja polno vizijo za prihodnost Evrope, ki bo aktivno vključevala mlade in jim prisluhnila kot sestavnemu delu pri oblikovanju odporne in demokratične  družbe.

Udeleženci smo udeležbo zelo cenili, saj je predstavljala pomembno platformo za vplivanje na najvišje nosilce odločanja in neposredno sodelovanje z njimi. Za mnoge od nas je predstavljala edinstveno priložnost, da prispevamo svoje poglede na pomembne teme in vidimo, da se naš prispevek resno upošteva na visokih političnih ravneh. Tako sem z dogodka odnesel predvsem dvoje: okrepljeno prepričanje o pomenu vključevanja mladih v procese odločanja, ki odraža premik od simbolizma k resničnemu sodelovanju; osebno pa novo zanimanje za poklicno pot v diplomaciji in političnem zagovorništvu, ki so ga navdihnile bogate izkušnje in povezave, ki sem jih pridobil med dogodkom in delovanjem kot mladinski delegate nasplošno.

Na dogodku smo veliko razpravljali o odtujenosti, ki jo mnogi mladi čutijo do tradicionalnih političnih institucij. Namesto tega se pogosto obračajo na neformalne kanale, kot so družbeni mediji, memi in ulični aktivizem, da bi izrazili svoje mnenje. To spoznanje je bila ena od točk razprave v delovnih skupinah, ki se mi je najbolj vtisnila v spomin, saj je poudarjala potrebo po vključitvi teh netradicionalnih oblik komuniciranja v politične dialoge. Kot temi sta se pojavili tudi spodbujanje medijske pismenosti in odpravljanje ovir v političnih procesih. Kot dober primer tega nas je ta dogodek z omogočanjem neposrednih stikov s ključnimi nosilci odločanja ne le izobraževal, ampak tudi opolnomočil. Te izkušnje so poudarile ključno vlogo vključevanja mladih pri zagotavljanju večje dostopnosti politike ter naporov, da se glasovi mladih ne le slišijo, ampak tudi upoštevajo.

Piše Lucija Kadiš

Dogodka »Confidence in Tomorrow« sem se udeležila kot predstavnica mladinske zadruge Panotrip. Naša organizacija deluje predvsem v ruralnem okolju in z mladimi, ki imajo manj priložnosti. Zato mi je udeležba na tem dogodku veliko pomenila, saj smo bili uslišani tudi mladi iz podeželja. Naše misli so bile strnjene v končnem poročilu, predvsem pa tudi naši predlogi ukrepov in vključevanje mladih v politične procese. Dogodek je bil res nepozaben in je mladim omogočal pogovor z ministri, kjer smo lahko delili problematiko, svoja mnenja in ideje, s katerimi se srečujemo mladi. Imela sem tudi priložnost osebnega pogovora z Bjørg Sandkjær, norveško državno sekretarko za razvojno sodelovanje. 

Dogodek je vključeval številne seje in delavnice, ki so obravnavale različne teme, kot so trajnostni razvoj, izobraževanje, zaposlovanje mladih in socialna pravičnost. Skozi praktične delavnice smo se z mladimi in strokovnjaki iz različnih področij mrežili in spoznali veliko novih ljudi. Če bi morala opisati dogodek z eno besedo, bi izbrala »motivirajoč«, zaradi navdihujočih govornikov, praktičnih delavnic, priložnosti za mreženje, podpore skupnosti, možnosti izražanja in vplivanja ter osredotočenosti na reševanje aktualnih družbenih izzivov in gradnjo boljše prihodnosti, kar nam je dalo občutek opolnomočenja in namena. 

Na dogodku smo predstavili konkretne predloge, kot so izboljšanje dostopa do izobraževanja na podeželju, spodbujanje podjetništva med mladimi in krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Prav tako smo izpostavili pomen trajnostnega razvoja in podnebnih ukrepov. Skozi dogodek sem pridobila veliko novih znanj in spoznala številne nove ljudi. Prav tako pa me je dogodek dodatno motiviral za aktivno sodelovanje pri družbenih spremembah. Verjamem, da lahko skupaj ustvarimo boljšo prihodnost za vse.

Mladinski svet Slovenije in Svet Evrope

Mladinski svet Slovenije (MSS) že vrsto let aktivno sodeluje v strukturah Sveta Evrope, kjer prispeva k oblikovanju mladinskih politik na evropski ravni. Svet Evrope, z ustanovitvijo mladinskega sektorja v okviru Direktorata za demokratično participacijo, že od 70-ih let prejšnjega stoletja spodbuja sodelovanje mladih v demokratičnih procesih. MSS je svoje delovanje v Svetu Evrope začel z vključitvijo slovenskih predstavnikov v ključne organe, kot sta Posvetovalni svet za mlade (CCJ) in Združeni svet za mlade (CMJ). Prav tako pa že od vsega začetka podpira tudi mladinske delegate pri Kongresu lokaklnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Skozi leta je MSS uspešno zastopal interese mladih iz Slovenije, prispeval k razvoju učinkovitih mladinskih politik in aktivno sodeloval v izobraževalnih programih, ki temeljijo na vrednotah demokracije in človekovih pravic. 

Eva Kotnik, predsednica MSS, je preko Evropske podeželske mladine (ang. Rural Youth Europe) v mandatu 2024-25 članica Posvetovalnega sveta za mlade pri Svetu Evrope (Advisory Council on Youth). Osrednji proces njenega delovanja pri Svetu Evrope je priprava Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o podeželski mladini in skrb za delovanje na področju mladih iz podeželskih skupnosti. Sodeluje v različnih strokovnih in delovnih skupinah ter na zunanjih dogodkih kot govorka. Spremlja tudi delovanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti ter področje mladinskega dela s posebnim poudarkom na implementaciji Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o mladinskem delu kot tudi implementaciji Evropske agende o mladinskem delu.

Amadej Petan deluje kot aktualni mladinski delegat pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti. Njegova vloga vključuje zastopanje interesov mladih na lokalni in regionalni ravni, s posebnim poudarkom na implementaciji evropske mladinske politike in krepitvi participacije mladih v demokratičnih procesih. Amadej sodeluje pri prenovi Revidirane evropske listine o participaciji mladih, ki spodbuja aktivno vključevanje mladih v oblikovanje politik na lokalni ravni. 

MSS aktivno podpira delo Eve in Amadeja z zagotavljanjem strokovne pomoči pri pripravi vsebin in predlogov ukrepov, namenjenih izboljšanju kakovosti življenja mladih ter njihove vključenosti v odločevalske procese od lokalne do mednarodne ravni. Prav tako MSS prispeva k diseminaciji rezultatov njunega dela med mladimi v Sloveniji; kot tudi vzpostavlja stike s ključnimi akterji s področja delovanja Sveta Evrope iz Slovenije in tujine, kar omogoča povezovanje z relevantnimi organizacijami in mrežami. MSS si prizadeva za promocijo njunih aktivnosti in dosežkov, s čimer povečuje vidnost njunega dela ter spodbuja širšo vključitev mladih v evropske mladinske politike.

Mladinski svet Slovenije je bil doslej v večih mandatih uspešno dosegel izvolitev svojih predstavnikov v Posvetovalni svet za mlade (CCJ) in Mešani svet za mlade (CMJ), tudi v preteklem (2022-23) in aktualnem (2024-25) mandatu:

  • Eva Kotnik (2024-2025): Kandidirala ob podpori Rural Youth Europe​​
  • Zia Perko Rogelj (2024-2025): Nadaljuje mandat kot predstavnica Connect International​
  • Miha Zupančič (2022-2023): Zastopal Mladinski svet Slovenije (MSS)​​
  • Zia Perko Rogelj (2022-2023): Predstavnica Connect International​​
  • Pia Šlogar (2022-2023): Predstavnica YEN – Youth of European Nationalities​

Pa še aktualni in pretekli mladinski delegati RS pri Kongresu:

  • Amadej Petan (2023-2024)
  • Anja Rosina Košir (2022-2023)
  • Marko Miladinović (2021-2022)
  • Petar Mrdović (2019-2021)
  • Pascale Emily Jurenec (2018-2019)

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.