Diplomska dela

Ta stran je namenjena zbiranju podatkov o strokovni literaturi s področja mladih. Zaenkrat objavljamo diplomske naloge, ki so prispele na natečaj MSS nagrada za diplomsko/magistrsko delo s področja mladih od leta 2009 naprej; v prihodnosti bomo to področje še dopolnjevali in nadgradili.

Prejemnice MSS nagrade po letih:

2010: Nina Pazlar

2011: Taja Kordigel

2012: Mateja Trunk in Selma Dobnik

2013: Kaja Cunk in Špela Mohorič

2014: Ema Marija Hudelja in Vesna Miloševič

2015: Mateja Miklošič in Maja Ilič

2016: Ines Zorec in Jana Rožac

 

Leto 2016

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2015 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

  1. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)
  2. kategorija:  diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)

 

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Jana Rožac: Položaj mladih na trgu dela: štiri perspektive

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Ines Zorec: Socialna vključenost mladih v občini Gornja Radgona

 

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Lucija Mikelj: Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Tjaša Pregelj: Vrednote slovenske mladine v 21. stoletju

 

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Tjaša Glažar: Analiza delovanja občin Spodnjega Podravja na področju mladih in ukrepi na področju mladih Spodnjega Podravja

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Asja Hrvatin: Socialno delo v avtonomnih prostorih: vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči

 

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

Leto 2015

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2014 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

  1. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)
  2. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)

 

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada: 

Maja Ilič: Vrnitev k skupnosti – odgovor na postmoderno identiteto posameznika v potrošniški družbi?

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Mateja Miklošič:  Pripravništvo kot strateški ukrep za povečanje zaposljivosti mladih

 

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Kaja Dekleva: Vzroki, posledice in ukrepi za reševanje brezposelnosti mladih v Republiki Sloveniji in Združenih državah Amerike

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Jasmina Zeme: Zaposljivost mladih z visokošolsko izobrazbo

 

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Sabina Letnar: Brezdomstvo med mladimi: predstave o brezdomnih mladih

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Irena Gogala: Socialna in psihološka protislovja poznega osamosvajanja mladih

 

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

Leto 2014

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2013 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

  1. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)
  2. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)

 

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Ema Marija Hudelja: Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi 

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Vesna Miloševič: Pridobivanje in izbor mladih kadrov v slovenskih podjetjih in prilagoditev postopkov značilnostim mladih

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Živa Ovsenek: Vpliv zaposlitvenih možnosti na emigriranje mladih: primer ZDA in Slovenije 

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Petra Jovan: Intersekcijska perspektiva v razumevanju in reševanju izključenosti mladih žensk na trgu delovne sile 

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Matija Perovšek: Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami 

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Maša Huskič: Študentsko starševstvo

 

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

Leto 2013

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2012 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

  1. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)
  2. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)

 

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Kaja Cunk: Raba socialno–marketinških pristopov pri spodbujanju aktivne politične participacije mladih v Sloveniji

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Špela Mohorič: Vstop mladih na trg dela v Sloveniji

 

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Maša Verčkovnik: Javnopolitični ukrepi za spodbujanje zaposlovanja mladih

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Tadeja Grubelnik: Problematika brezposelnosti mladih v koroški regiji

 

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Katja Egart: Zamenjava generacij v kmetijstvu – učinkovitost javnopolitičnega ukrepa pomoč 

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Barbara Tehovnik: Evropske socialne politike in medgeneracijsko prostovoljstvo (primer Slovenije)

 

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

Leto 2012

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2011 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

  1. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)
  2. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB)

 

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Mateja Trunk: Prihodnost pravne ureditve študijskega dela

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Selma Dobnik: Zaposlovanje mladih in njihova socialna varnost

 

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

Leto 2011

Diplomske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2010 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi):

MSS nagrada:

Taja Kordigel: Nekateri vidiki gospodarske ozaveščenosti osnovnošolskih učiteljev pri njihovem delu v razredu

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

 

Leto 2010

Diplomske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2009 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi):

MSS nagrada:

Nina Pazlar: Profil mladinskega delavca v Sloveniji danes in v prihodnosti

Na natečaj so prispela še naslednja dela:

Koledar

Seznam prihajajočih dogodkov.

<< Jul 2017 >>
ptsčpsn
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Prikaz vseh dogodkov

Zadnje novice

MEDNARODNA MLADINSKA KONFERENCA EU – ZAHODNI BALKAN

19. julija 2017

POZITIVEN TREND, VENDAR TEŽAK POLOŽAJ MLADIH

19. julija 2017

DELOVNI DAN V ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV

19. julija 2017

SVETOVNI DAN VEŠČIN MLADIH

19. julija 2017

UDELEŽBA NA SEJI KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO IN INVALIDE

18. julija 2017

O IMPLEMENTACIJI CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

12. julija 2017