Domov Poziv za priključitev v Bazen trenerjev MSS
30.06.2020

Poziv za priključitev v Bazen trenerjev MSS

Bazen trenerjev MSS je avtonomna struktura Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje trenerje z znanji in izkušnjami s področja mladinskega dela, mladinskih politik in neformalnega izobraževanja. Člani Bazena trenerjev MSS skrbijo za razvoj in izvajanje izobraževanj, delavnic in usposabljanj v okviru MSS ali organizacij članic MSS, pripravljajo publikacije in dokumente ter vodijo ali fasilitirajo aktivnosti kot so dogodki, konference in posveti. Poziv za priključitev Bazenu trenerjev MSS je namenjen vsem, ki imajo izkušnje z mladinskim delom in so zainteresirani za opravljanje trenerskega dela.

Na Mladinskem svetu Slovenije si prizadevamo, da vsakoletno obnovimo in razširimo članstvo Bazena trenerjev MSS, zato vabimo, da se na poziv za priključitev Bazenu trenerjev MSS odzovejo vsi zainteresirani mladinski trenerji.

Namen tega poziva je:

 • razširitev članstva Bazena trenerjev MSS,
 • pridobitev novih trenerjev za pripravo, vodenje in izvajanje različnih aktivnosti,
 • povečati nabor različnih znanj, ki jih posedujejo člani Bazena trenerjev MSS,
 • razvoj Bazena trenerjev MSS,
 • dvig kvalitete neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Mladinski trenerji delujejo v polju neformalnega izobraževanja in imajo v mladinskih organizacijah ter širše pomembno vlogo posrednika ključnih znanj in kompetenc za večanje avtonomije mladih ter izboljšanja položaja mladih.

Trener nastopa v naslednjih vlogah:

 • načrtovalec, voditelj in izvajalec usposabljanj,
 • trener veščin,
 • fasilitator učnih procesov,
 • strateg,
 • avtor gradiv in didaktičnih pripomočkov,
 • organizator srečanj mladinskih voditeljev,
 • svetovalec,
 • mentor – spremljevalec,
 • coach.

 

Teme oz. vsebinska področja, znotraj katerih delujejo trenerji Bazena trenerjev MSS so:

 • mladinsko delo,
 • mladinske politike,
 • lokalne mladinske politike,
 • mladinsko organiziranje,
 • avtonomija mladih,
 • participacija in aktivno državljanstvo mladih,
 • mladinski dialog EU,
 • trajnostni razvoj in okoljevarstvo,
 • zdravje mladih,
 • sovražni govor in človekove pravice,
 • duševno zdravje mladih,
 • zaposlovanje mladih,
 • stanovanjska problematika mladih,
 • informiranje mladih,
 • izobraževanje mladih,
 • projektno načrtovanje,
 • socialna izključenost in mladi z manj priložnostmi,
 • medkulturni dialog,
 • prostovoljstvo,
 • komuniciranje in odnosi z javnostmi,
 • mednarodno mladinsko delo,
 • povezovanje z zamejskimi mladinskimi organizacijami,
 • digitalno mladinsko delo.

Profil trenerja

Trener v Bazenu trenerjev MSS ima naslednje lastnosti in sposobnosti:

 • komunikacijske spretnosti,
 • veščine aktivnega poslušanja,
 • znanja in strokovne kompetence na določenih izbranih področjih,
 • poznavanje veščin neformalnega izobraževanja,
 • sposobnost samostojne priprave, načrtovanja in izvajanja aktivnosti kot so usposabljanja in delavnice,
 • vodenje dogodkov kot so posveti in konference,
 • moderiranje srečanj kot so okrogle mize in sestanki,
 • zmožnost skupinskega dela in delovanja znotraj interdisciplinarnih timov,
 • opolnomočenje posameznikov in skupin,
 • sposobnost kritične presoje in refleksije,
 • izvajanje evalvacij,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • sposobnost sprejemanja različnosti in soočanje s predsodki.

Odgovornosti trenerja

Od trenerjev v Bazenu MSS se pričakuje, da dosledno spoštujejo in upoštevajo naslednje dolžnosti:

 • udeležba na koordinacijskih srečanjih trenerjev Bazena trenerjev MSS,
 • upoštevanje pravil in določil naročnika aktivnosti in izvedba v skladu z dogovori,
 • udeležba na pripravljalnih sestankih pred izvedbo aktivnosti,
 • temeljita seznanitev s tematiko na posamezni aktivnosti,
 • posredovanje vseh podatkov za urejanje dokumentacije z naročnikom,
 • posredovanje seznama vseh potrebnih materialov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti in prevzem materialov na sedežu MSS,
 • priprava vsebinskega poročila po izvedeni aktivnosti,
 • upoštevanje časovnih rokov v primeru prevzema materialov in poročanja,
 • poznavanje in zastopanje uradnih stališč Mladinskega sveta Slovenije,
 • skrb za prepoznavnost in promocijska zastopanost naročnika na aktivnosti,
 • prepoved uporabe psihoaktivnih substanc v času izvajanja aktivnosti,
 • obveščanje naročnika o vseh nepredvidljivih situacijah, ki se tičejo naročnika, tekom priprave ali izvajanja aktivnosti.

Obveznosti MSS in plačilo

Mladinski svet Slovenije za člane Bazena trenerjev MSS zagotavlja naslednje pogoje:

 • skrb za povezovanje in strokovni razvoj trenerjev,
 • organiziranje rednih koordinacijskih srečanj,
 • priprava in zagotavljanje materialov potrebnih za izvedbo aktivnosti,
 • priprava dokumentov potrebnih za izplačilo,
 • plačilo izvedenih aktivnosti,
 • pravočasno informiranje o aktualnih pozivih,
 • pravočasno obveščanje o spremembah in odpovedih aktivnosti.

Okvirna višina plačil za izvedene aktivnosti:

 • 1 trenerska ura (60 min) = 30 EUR bruto,
 • 2 trenerski uri (120 min) = 60 EUR bruto,
 • 3 trenerske ure (180 min) = 90 EUR bruto,
 • 4 trenerske ure ali več (240 min ali več) = 120 EUR bruto (trenerski dan).

Mladinski svet Slovenije trenerju Bazena trenerjev MSS poleg plačila za izvedene aktivnosti finančno pokrije tudi pripravljalni sestanek, pripravo in poročanje. Višina izplačila je v sorazmerju z aktivnostjo, ki jo trener izvede. V primeru večdnevne aktivnosti, je trener upravičen do plačila pripravljalnega sestanka, priprave na trening in poročanja v višini enega trenerskega dne za oboje skupaj. Trenerju se povrnejo potni stroški za prevoz na kraj izvajanja aktivnosti z njegovega stalnega prebivališča ter nazaj, do kraja njegovega stalnega prebivališča, v višini 0,25 EUR/km bruto. Potni stroški za udeležbo na pripravljalnem sestanku so všteti v osnovno plačilno postavko.

V primeru večdnevnih aktivnosti mora naročnik zagotoviti za trenerja nastanitev in prehrano.

Pogoji za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

Pogoj za članstvo v Bazenu trenerjev MSS je veljaven status, ki ga posameznemu kandidatu ali kandidatki podeli oz. odvzame komisija Mladinskega sveta Slovenije. Postopek se predvidoma izvaja enkrat letno. Odločitev o statusu predlaga komisija, ki jo določi Kolegij MSS.

Kandidat za trenerja MSS je posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • starost od vključno 21 do vključno 35 let,
 • poznavanje delovanja mladinskega sektorja,
 • poznavanje koncepta neformalnega izobraževanja,
 • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje s pripravo in izvedbo delavnic, usposabljanj, okroglih miz in drugih podobnih dogodkov,
 • udeležba na MSS-jevem usposabljanju za trenerje v mladinskem delu ali drugem primerljivem usposabljanju.

Prijava

Vabljeni k prijavi vsi, ki menite, da ustrezate profilu trenerja MSS in izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa. Prijavite se lahko z izpolnjenim elektronskim obrazcem do srede, 29. julija 2020. Prijavnice bo komisija MSS pregledala do srede, 5. avgusta 2020, in o izboru obvestila kandidate. Po pregledu prijavnic boste vsi primerni kandidati in kandidatke po presoji komisije MSS vabljeni na preverjanje za priključitev Bazenu trenerjev MSS, ki bo potekalo 21. avgusta in 22. avgusta cel dan v prostorih MSS, Dunajska cesta 5, Ljubljana.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na dominik.derencin@mss.si ali na 01 425 60 55.

 

Razpisna dokumentacija: MSS-027-20 Razpis za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

Datoteke - prenesi na klik

Razpis-za-trenerje-v-Bazen-trenerjev-2020.pdf
637.59 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.