DomovKnjižnicaPublikacije MSS
28.07.2017

Publikacije MSS

Publikacija se odpre s klikom na naslovnico (z izjemo priročnikov, ki niso na voljo v e-obliki).

Publikacija Rastimo skupaj 2018 – Reševanje stanovanjske problematike mladih

Cilj omenjene publikacije je širitev in prenos dobrih praks k drugim, manj razvitim občinam, hkrati pa želimo s publikacijo opozoriti na položaj mladih, ki je v veliki meri močno povezan z ureditvijo tega področja. Prav tako kot zaposlovanje, tudi področje stanovanjske problematike pomembno vpliva na osamosvajanje mladih.

Analiza dela in potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti

je poglobljena raziskava o stanju, področju delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti in njihovih potrebah.

Infopack – ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti

V publikaciji Ustanovitev MSLS najdete celoten postopek ustanavljanja MSLS, vse potrebne obrazce za registracijo in primer statuta.

Publikacija Mladi odločajmo: vzpostavljanje lokalnih partnerstev (2016)

Publikacija Mladi odločajmo je nastala v okviru projekta Strukturiran dialog. V njej lahko najdete koristne informacije in primere dobrih praks, ki vam bodo v pomoč pri vzpostavljanju lokalnih partnerstev med mladimi in odločevalci.

Priročnik za menedžerje v mladinskih organizacijah (2014)

Priročnik prejmejo udeleženci usposabljanj za menedžerje v mladinskih organizacijah. Možno pa ga je tudi kupiti. Cena enega izvoda je 50€. Naročila sprejemamo na info@mss.si.

Povezava na Cobiss.

Priročnik za trenerje v mladinske delu (2014)

Priročnik prejmejo udeleženci usposabljanj za trenerje v mladinskem delu. Možno pa ga je tudi kupiti. Cena enega izvoda je 50€. Naročila sprejemamo na info@mss.si.

Povezava na Cobiss.

Priročnik za mladinske svete lokalnih skupnosti (2014)

Priročnik prejmejo udeleženci usposabljanj za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Možno pa ga je tudi kupiti. Cena enega izvoda je 50€. Naročila sprejemamo na info@mss.si.

Povezava na Cobiss.

Socialna vključenost mladih (2014)

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! in Dialog mladih 2.1: Vklopi se! (2014)

Predstavitev MSS (2014)

Prostovoljec leta 2013 (2014)

Publikacija Mladi in Organizacija Združenih narodov (2014)

Mladi o okolju (2013)

Zaposlovanje mladih; programski dokument MSS (prva prenovljena izdaja, 2013)

Prevod: Youth Employment

Zaključna publikacija projekta “16 – starost za vključevanje?”

Dialog mladih! 2012

Proces strukturiranega dialoga v Sloveniji

 

Trajnostni razvoj in mladinske organizacije (2012)

 

Analiza nacionalnih mladinskih organizacij (2012)

 

Prostovoljstvo; brošura v okviru projekta Aktiven državljan (2012)

 

Prostovoljstvo mladih, programski dokument MSS (2012)

Prevod:

Youth Volunteering

Prostovoljec leta, predstavitvena brošura (2012)

Avtonomija mladih; uvod v programske dokumente (2010, revidirano 2011)

Participacija mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Participation

Informiranje mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Information

Mobilnost mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Mobility

Zdravje mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Health

Deklaracija Mladi o okolju (2011)

Prevod: Young Peoples Say on Environment

Mladinsko delo v teoriji in praksi (2011); MSS: Ljubljana, 2011, 153 strani

Knjiga je rezultat skoraj triletnega dela. Predstavlja celosten pogled nad stanjem mladinskega dela v Sloveniji. Namenjena je predvsem tistim, ki želijo razumeti pomen mladinskega dela za posameznika in družbo: mladinskim voditeljem in delavcem ter vsem, ki odločajo o razvoju mladinskega dela na lokalni ali državni ravni ter v akademski sferi. Knjigo je pripravilo več avtorjev, ki so dejavni na področju mladinskega dela. Knjigo je uredila Petra Pucelj Lukan.

Cena knjige: 50,00 EUR

Stanovanjska problematika mladih; programski dokument MSS (2010)

Prevod: Youth Housing

Izobraževanje mladih; programski dokument MSS (2010)

Prevod: Youth Education

Mladinsko organiziranje; programski dokument MSS (2010)

Prevod: Youth Association

Odnosi z javnostmi; Priročnik za nevladne organizacije (2010)

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinikovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.