Dobre prakse MSLS

Na tej strani so zbrani primeri dobih praks, ki jih izvajajo izbrani MSLS-ji. Dobre prakse so opisane po posameznih področjih, na katere so dobre prakse nanašajo. Seznam z opisi dobrih praks je namenjen predsvem MSLS-jem, ki načrtujejo svoje aktivnosti, da s seznama dobijo ideje za aktivnosti in/ali kontaktirajo določene MSLS-je za nasvete in informacije kako se lotili izvedbe omenejenih projektov. Seznam se bo sproti dopolnjeval.

 • Izobraževanje

Trebanjski mladinski svet: nagrade za zaključne naloge, ki obravnavajo tematiko, ki je lokalnega pomena

Občina Trebnje je na predlog Trebanjskega mladinskega sveta in Komisije za mladinska vprašanja Občine Trebnje ustvarila razpis za dodelitev nagrad za zaključne naloge dodiplomskega in podiplomskega študija, ki so lokalnega pomena. Z natečajem želijo spodbuditi mlade k obravnavi tematik, ki so pomembne za lokalno skupnost in posledično prispevajo k razvoju lokalne politike. z Prijavitelji morajo za nalogo prejeti oceno najmanj 8, na šesti ali sedmi ravni izobraževanja. Zaključne naloge lahko obravnavajo tematiko, ki je gospodarsko, zgodovinsko, kulturno ali kako drugače povezana z občino Trebnje in imajo uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih dejavnosti, ali pomenijo prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine. Med te se uvršča tudi mladina. Nagrade prispeva Občina Trebnje, in sicer v letu 2021 v skupni višini 3.000 EUR iz poračuna Občine Trebnje za leto 2021 na proračunski postavki 18018 – Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena, 41199930 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 300 eur se podeli za zaključno nalogo za doseženo 6/1 raven izobrazbe, 400 eur za zaključno nalogo za doseženo 6/2 raven izobrazbe, 500 eur za zaključno nalogo za doseženo 7 raven izobrazbe, ter zaključna naloga, ki je ocenjena z oceno 10 ter za katero  strokovna komisija oceni, da ima za Občino Trebnje še posebej uporabno vrednost se dodatno nagradi z 200 eur. (vir: Trebanjski mladinski svet in Občina Trebnje)

 • Informiranje mladih

Mladinski svet Ajdovščina: Portal Winfo – informator mladih

Mladinski svet Ajdovščina že več let skrbi za redno obveščanje mladih, preko elektronske pošte in na spletni strani winfo.si. Na portalu winfo.si objavljajo novice o dogodkih v občini Ajdovščina ter po Sloveniji. Novice na portalu osvežujejo tedensko, poleg tega pa se lahko mladi naročijo tudi na tedensko elektronsko obveščanje, kjer dobijo na elektronsko pošto novicev rubrikah, ki jih najbolj zanimajo.

Portal Winfo zajema osem področji, kjer so objavljene novice in sicer:

 • Izobraževanje
 • Zaposlovanje
 • Stanovanja
 • Mlade družine
 • Zdravje
 • Socialna varnost
 • Prosti čas
 • Natečaji in razpis

 Posebnost portala je, da si lahko mladi sami izberejo, ki jih najbolj zanimajo in so obveščeni le o relevantnih novicah, ki jih najbolj zanimajo oziroma so naročnikom najbolj pomembna. Za konstantno ažurnost in celotno pokritost dogajanja v občini se je Mladinski svet Ajdovščina povezal z Občino Ajdovščina, Zavodom RS za zaposlovanje, Razvojno agencijo ROD, Mladinskim kulturnim centrom Hiša mladih Ajdovščina, Klubom ajdovskih študentov in dijakov, Ljudsko univerzo Ajdovščina, Pilonovo galerijo ter Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina ter različnimi društvi in organizacijami v občini. Novice dobijo iz različnih virov, predvsem pa od zgoraj omenjenih lokalnih organizacij. Na Mladinskem svetu Ajdovščina je za ažurnost in oblikovanje informatorja zadolžena oseba, ki na tedenski ravni spremlja dogajanje in posodablja novice. (vir: Mladinski svet Ajdovščina)

 • Zdravje in dobro počutje mladih

Mladinski svet Ravne na Koroškem: Mladi za duševno zdravje mladih: »Flajšter za dušo«

Pandemija COVID – 19 je globoko zarezala v vse segmente našega življenja, tako na ravni posameznika kot družbe. Na podlagi številnih raziskav in opažanj v času epidemije, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so mladi ena izmed najbolj prizadetih družbenih skupin ter da bodo posledice, ki jih ima pandemija na funkcionalnost, življenjski slog in duševno zdravje otrok in adolescentov, trajne. Podatki številnih raziskav s področja duševnega zdravja mladih, nasilja v družini in odvisnosti od sodobnih tehnologij in spleta so zaskrbljujoči. Če jih navedemo le nekaj – 24% adolescentov in mladih odraslih med 12 in 29 letom navaja samomorilna vedenja, 90% pomanjkanje zanimanja in veselja, 82% občutke potrtosti in obupa, 86% jih ima težave s spanjem, vsak drugi je v dveh tednih pred anketiranjem doživel panični napad.

V Mladinskem svetu Ravne na Koroškem so del aktivnosti v letu 2021 usmerili v promocijo duševnega zdravja, zmanjšanje stigmatizacije zaradi duševnih bolezni in v izobraževanje mladih o problematiki duševnih motenj in o tem, kako v času epidemije COVID – 19 (in tudi kasneje) poskrbeti zase in svoje duševno zdravje. V sklopu projekta MLADI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH: “Flajštr za dušo” so problematiko naslovili preko promocijskih aktivnosti na temo duševnega zdravja in z organizacijo dveh dogodkov, v sklopu katerih so spregovorili o pomenu duševnega zdravja, o stiskah mladih v času epidemije COVID – 19, o metodah za sprostitev in nadzor stresa ter o samomorilnosti, njenem preprečevanju in pomoči osebam s samomorilnimi mislimi. Promocijo so izvajali preko socialnih omrežij, medijskih objav in objav na radiu ter televiziji. Poleg tega so po srednjih šolah razdelili zloženke namenjene dijakom, šolskim delavcem in staršem ter promocijske čokoladice z namenom ozaveščanja mladih o duševnem zdravju.

Uspešno so organizirali so dva večja dogodka: prvi se je imenoval »FLAJŠTER ZA DUŠO: S KOT SPROTITEV«, v sklopu katerega so združili predavanje o pomenu in spremembah v duševnem zdravju v času epidemije COVID – 19, delavnico na temo regulacije in nadzora stresa ter okroglo mizo o pomenu duševnih bolezni ter vodeno meditacijo. Drugi dogodek se je imenoval »FLAJŠTER ZA DUŠO: S KOT SAMOMOR«, v sklopu katerega so s strokovnjaki spregovorili o samomorilnosti ter možnostih preventivnega delovanja in iskanja pomoči v primeru stiske. V dogodek so vključili Slovenski center za raziskovanje samomora. (vir: Mladinski svet Ravne na Koroškem)

 • Prostovoljstvo

Mladinski svet Ajdovščina: Natečaj Pro100vol’c

Mladinski svet Ajdovščina z namenom spodbujanja prostovoljstva med mladimi v občini vsako leto organizira natečaj Pro100vol’c, kjer podeljujejo nagrade za Naj mlado prostovoljko/Naj mladega prostovoljca in Naj mladinski prostovoljski projekt v občini Ajdovščina za preteklo leto. Javno objavijo natečaj na katerega se lahko prijavijo prostovoljke in prostovoljci, stari do 29 let iz občine Ajdovščina ter se potegujejo za naslov Naj mlada prostovoljka/Naj mladi prostovoljec v treh kategorijah:

 • Naj mlada prostovoljka/Naj mladi prostovoljec, ki obiskuje zadnjo triado osnovne šole oziroma je star/a od 12 do 14 let.
 • Naj mlada prostovoljka/Naj mladi prostovoljec, ki obiskuje srednjo šolo oziroma je star/a od 15 do 18 let.
 • Naj mlada prostovoljka/Naj mladi prostovoljec, ki je zaključil/a s šolanjem v srednješolskem programu oziroma je star/a od 19 do 29 let.

Poleg omenjenih kategorij pa izbirajo tudi Naj mladinski prostovoljni projekt v občini Ajdovščina v preteklem letu, in sicer z namenom promocije organiziranega prostovoljnega dela.

Nagrajence izbere strokovna komisija, priznanja pa se podelijo na javnem dogodku, ki je tudi uspešno promoviran v medijih ter na družbenih omrežjih. (vir: Mladinski svet Ajdovščina)

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.