DomovSodelujemoMladinski sveti lokalnih skupnostiZakon o mladinskih svetih (ZMS)

Zakon o mladinskih svetih (ZMS)

Področje delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti ureja Zakon o mladinskih svetih, ki je bil sprejet leta 2000. Zakon o mladinskih svetih ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

V 5. členu Zakona o mladinskih svetih je določeno, da mladinski svet lokalne skupnosti v skladu s temeljnim aktom:

–       izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;

–       zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;

–       omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;

–       opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

Odločevalci se morajo pred sprejemom predlogov, ki vplivajo na življenje in delo mladih posvetovati z MSLS-ji: “Vlada, ministrstva in drugi državni organi ter organi lokalnih skupnosti morajo pred določanjem predlogov zakonov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih, o tem obvestiti Mladinski svet Slovenije oziroma mladinske svete lokalnih skupnosti (ZMS, 6. člen).

Sredstva za delovanje lahko mladinski sveti lokalne skupnosti pridobijo (ZMS, 7. člen):

  • iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti na podlagi predloženega programa,
  • s članarino,
  • iz naslova premoženjskih pravic,
  • z darili in volili,
  • s prispevki donatorjev,
  • iz lastne dejavnosti,
  • iz drugih virov.

Celoten Zakon o mladinskih svetih je dostopen tukaj.

Za delovanje MSLS-jev je pomemben še Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki opredeljuje mladinski sektor in določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju.

Na lokalni ravni določajo delovanje in financiranje mladinskih svetov lokalnih skupnosti dokumenti, ki so sprejeti na lokalni ravni.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.