Knjižnica za MSLS-je

Publikacija se odpre s klikom na naslovnico (z izjemo priročnikov, ki niso na voljo v e-obliki).

Publikacije MSS:

Položaj mladih in mladinskih organizacij v času COVID-19

Zaključki projekta Rastimo skupaj 2019 (2020)

Projekt Rastimo skupaj je bil v letu 2019 osredotočen na informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja. V publikaciji so zbrani predlogi za področje informiranja, particiapcije in spodbujanja podjetništva, ki so nastali na regijskih dogodkih v Jugovzhodni Sloveniji, Posavski regiji, Gorenjski regiji in Goriški regiji ter zaključki, ki so nastali na regijskih dogodkih in na individualnih sestankih.

Zaključki 7. cikla Mladinskega dialoga (2019)

 

Učenje participacije – infopack (2019)

 

Stanovanjska problematika mladih; programski dokument MSS (prenovljena izdaja 2019)

 

Publikacija Rastimo skupaj 2018 – Reševanje stanovanjske problematike mladih (2019)

Cilj omenjene publikacije je širitev in prenos dobrih praks k drugim, manj razvitim občinam, hkrati pa želimo s publikacijo opozoriti na položaj mladih, ki je v veliki meri močno povezan z ureditvijo tega področja. Prav tako kot zaposlovanje, tudi področje stanovanjske problematike pomembno vpliva na osamosvajanje mladih.

Analiza dela in potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti

Analiza dela in potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti je poglobljena raziskava o stanju, področju delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti in njihovih potrebah.

Mladi in občina

 

 

Infopack – ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti (2017)

V publikaciji Ustanovitev MSLS najdete celoten postopek ustanavljanja MSLS, vse potrebne obrazce za registracijo in primer statuta MSLS.

 

Mladi odločajmo: vzpostavljanje lokalnih partnerstev (2016)

Publikacija Mladi odločajmo je nastala v okviru projekta Strukturiran dialog. V njej lahko najdete koristne informacije in primere dobrih praks, ki vam bodo v pomoč pri vzpostavljanju lokalnih partnerstev med mladimi in odločevalci.

Participacija mladih; programski dokument MSS (prenovljena izdaja 2016)

 

 

Priročnik za menedžerje v mladinskih organizacijah (2014)

Priročnik prejmejo udeleženci usposabljanj za menedžerje v mladinskih organizacijah. Možno pa ga je tudi kupiti. Cena enega izvoda je 50€. Naročila sprejemamo na info@mss.si.

Povezava na Cobiss.

Priročnik za trenerje v mladinske delu (2014)

Priročnik prejmejo udeleženci usposabljanj za trenerje v mladinskem delu. Možno pa ga je tudi kupiti. Cena enega izvoda je 50€. Naročila sprejemamo na info@mss.si.

Povezava na Cobiss.

Priročnik za mladinske svete lokalnih skupnosti (2014)

Priročnik prejmejo udeleženci usposabljanj za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Možno pa ga je tudi kupiti. Cena enega izvoda je 50€. Naročila sprejemamo na info@mss.si.

Povezava na Cobiss.

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! in Dialog mladih 2.1: Vklopi se! (2014)

Predstavitev MSS (2014)

Presentation MSS (eng) (2014)

 

 

Avtonomija mladih; uvod v programske dokumente (2010, revidirano 2014)

 

 

Mladi o okolju (2013)

Zaposlovanje mladih; programski dokument MSS (prva prenovljena izdaja, 2013)

Prevod: Youth Employment

Zaključna publikacija projekta “16 – starost za vključevanje?”

Dialog mladih! 2012

Proces strukturiranega dialoga v Sloveniji

Trajnostni razvoj in mladinske organizacije (2012)

Analiza nacionalnih mladinskih organizacij (2012)

Prostovoljstvo; brošura v okviru projekta Aktiven državljan (2012)

Prostovoljstvo mladih, programski dokument MSS (2012)

Prevod:

Youth Volunteering

Participacija mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Participation

Informiranje mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Information

Mobilnost mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Mobility

Zdravje mladih; programski dokument MSS (2011)

Prevod: Youth Health

Deklaracija Mladi o okolju (2011)

Prevod: Young Peoples Say on Environment

 

Mladinsko delo v teoriji in praksi (2011); MSS: Ljubljana, 2011, 153 strani

Knjiga je rezultat skoraj triletnega dela. Predstavlja celosten pogled nad stanjem mladinskega dela v Sloveniji. Namenjena je predvsem tistim, ki želijo razumeti pomen mladinskega dela za posameznika in družbo: mladinskim voditeljem in delavcem ter vsem, ki odločajo o razvoju mladinskega dela na lokalni ali državni ravni ter v akademski sferi. Knjigo je pripravilo več avtorjev, ki so dejavni na področju mladinskega dela. Knjigo je uredila Petra Pucelj Lukan.

Cena knjige: 50,00 EUR

Impact of youth work (2011)

 

 

Izobraževanje mladih; programski dokument MSS (2010)

Prevod: Youth Education

Mladinsko organiziranje; programski dokument MSS (2010)

Prevod: Youth Association

Odnosi z javnostmi; Priročnik za nevladne organizacije (2010)

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinikovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.

 

Zakonodaja:

Zakon o mladinskih svetih

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022

 

Mednarodni dokumenti:

Strategija EU za mlade po posameznih področjih

EGL: Evropska listina o lokalnem mladinskem delu – European Charter on Local Youth Work – Europe Goes Local

 

Bela knjiga Nova spodbuda za evropsko mladino – EC White Paper: New Impetus for European Youth

 

Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje

 

Svetovni akcijski program za mlade

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.