Projekti

Poziv k miru Generalni skupščini Združenih narodov

Ministrstvo za zunanje zadeve in MSS sta pripravila videa mladih, v katerih sodelujeta Tadej Maver Guštin in Sanja Goljevšček, ki so bili poslani na OZN za posebno pobudo z naslovom “Voices of Youth – Time Capsule”. Gre za pobudo, s katero želi predsednik Generalne skupščine zagotoviti dodatno priložnost za glas mladih pri delu OZN ter obelodaniti njihove upe in pričakovanja za prihodnost, ki si jo želijo. Gre za zbirko video sporočil mladih, v starosti od 8 do 15 let, ki bo zapečatena in bo ponovno odprta na 100 obletnico ustanovitve OZN.

Tadej Maver Guštin, nadobudni mladi športni motorist, je v svojem videu izpostavil, da si v času covida, vojne v Ukrajini, največjega požara v zgodovini Slovenije in ene najhujših suš želi sveta, v katerem so mir, pitna voda in pozitivne vrednote del vsakdana. Pravi, da čeprav njegov motor poganja bencin, se naravi oddolži z rednim sajenjem dreves. Meni, da je vsaka taka majhna gesta, ki jo lahko opravimo k boljšemu in čistemu okolju korak k boljši prihodnosti – in predvsem svetu, v katerem bomo živeli leta 2045.

Sanja Goljevšček, ki prihaja iz vasice Starošince, je v videu izpostavila, da si želi, da bi se ljudje v prihodnjih letih začeli zavedati, da vse temelji na medsebojnih odnosih, komunikaciji in zaupanju. Poseben poudarek je potrebno dati pogovorom.

 

Udeležba mladinskega delegata, Žiga Ciglariča, pri OZN na 50. zasedanju Odbora OZN za človekove pravice

Slovenski mladinski delegat pri OZN, Žiga Ciglarič, se je med 4. in 6. julijem 2022 udeležil 50. zasedanja Odbora OZN za človekove pravice v Ženevi. Srečanje je potekalo v so-organizaciji stalnih predstavništev Republike Češke, Slovenije in Irske, prvič v zgodovini pa se je zasedanja udeležil tudi slovenski mladinski delegat pri OZN.

   

Priprave za dogodek so se začele v prvi polovici junija, kjer je mladinski delegat virtualno nagovoril države članice Odbora za človekove pravice v interaktivni debati o digitalizaciji izobrazbe. V nagovoru je Žiga izpostavil problem digitalizacije na področju pomanjkanja infrastrukture za digitalizacijo, zlasti na ruralnem območju, izpostavil pa je tudi dobre prakse slovenske digitalizacije izobrazbe.

 

V ponedeljek, 4. julija 2022, se je v Ženevi mladinski delegat srečal s Sabino Carli, bivšo mladinsko delegatko pri OZN, ki je trenutno zaposlena na slovenskem veleposlaništvu v Ženevi in je bila ena izmed pobudnic srečanja 50. Odbora OZN za človekove pravice. Sledilo je srečanje s predstavniki OHCHR na temo izobrazbe o človekovih pravicah, za tem pa je potekala delavnica na temo izobraževanja o človekovih pravicah, ki jo je pripravila ga. Paula Tandiono, sodelavka na OZN v Ženevi za človekove pravice. Po srečanju smo imeli sestanek z g. Douglasom Pvicihnyjem, ki je zaposlen na Komisiji za mednarodno pravo, po tem pa smo imeli delovno kosilo z Evo Svoboda, ki je zaposlena na Mednarodni organizaciji Rdečega Križa. Sledila je udeležba na srečanju držav glede resolucije južno-ameriških držav na temo odprave diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti. Dan je mladinski delegat zaključil s sestankom s predstavnico UNIDIR. Zvečer je mladinski delegat opravil še dodatne sestanke z irskimi mladinskimi delegati pri OZN in predstavniki Evropskega mladinskega foruma, ki so tudi prisostvovali na večini delavnic.

V torek, 5. junija 2022, je mladinski delegat začel dan s sestankom s predstavniki mladinskega judovskega študentskega združenja, nato pa se je udeležil zasedanja držav članic na temo boja proti rasizmu. Za tem so se mladinski delegati srečali s predstavniki Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki so jim poleg razprave razkazali njihove delovne prostore. Sledilo je delovno kosilo z mladinskimi delegati Češke, s katerimi se je slovenski mladinski delegat tudi dogovoril o sodelovanju v času zasedanja Generalne skupščine v New Yorku. Za tem je sledilo srečanje s slovensko veleposlanico Anito Pipan, ki je nagovorila države članice na zasedanju na temo Ukrajinske krize. Pred zaključkom obiska v Ženevi, se je Žiga udeležil tudi sprejema na gruzijski ambasadi v počastitev 30. obletnice sprejema Gruzije v OZN.

Govor mladinskega delegata si lahko ogledate tukaj:

 


ARHIV PROJEKTOV

Govor mladinske delegatke, Lucije Tacer, na Generalni skupščini ZN

Govor mladinske delegatke pri OZN, Lucije Tacer, na Generalni skupščini ZN v New Yorku si lahko ogledate tukaj (govor mladinske delegatke je letos zaradi epidemije prebrala ambasadorka Darja Bavdaž Kuret):

Nagovor delegatke Lucije Tacer si lahko preberete tukaj:

Mr. Chairperson,

In conversation with young people, we have noticed that the youth perceive and experience issues of gender inequality differently. Largely, we start recognizing and facing obstacles when we are entering the workforce and starting a family.

 

Mr. Chairperson,

The major decision-makers are in politics and business where women are still underrepresented; in Slovenia comprising about one-fourth of the Parliament and 27% of leadership positions in businesses. Considering these numbers, the observations of young people are not surprising. We cannot expect a society, whose leadership does not proportionally represent women, to make decisions that are representative of the population’s needs.

 

Mr. Chairperson,

Unequal opportunities based on gender are multidimensional. For representative leadership as well as equal opportunities in all spheres of life, we must address that in my country, women report 2 hours of household work more per day than men, get paid 8% less than men, and from the age of 15 onward, more than half experience a form of violence. I am pointing out statistics for Slovenia to illustrate the severity of the problem, since these statistics, ranked internationally, are considered “good”! 

 

Therefore, the issue of gender inequality requires our serious efforts, especially from representatives, at the workplace, in our active citizenship but also, and very importantly, in our everyday roles as friends and family members. We must ensure education about gender equality and act against gender discriminatory practices that limit us all.

 

Thank you! 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Gospod predsednik,

V pogovoru z mladimi smo opazili, da mladi različno zaznavamo in doživljano vprašanja neenakosti spolov. V veliki meri jih začnemo prepoznavati in se soočati z ovirami, ko vstopamo v delovno silo in ustvarjamo družino.

 

Glavni nosilci odločanja so v politiki in gospodarstvu, kjer so ženske še vedno premalo zastopane; v Sloveniji predstavlja približno četrtino parlamenta in 27% vodstvenih položajev v podjetjih. Glede na te številke, opažanja mladih niso presenetljiva. Ne moremo pričakovati, da bo družba, katere vodstvo sorazmerno ne zastopa žensk, sprejemala odločitve, ki so reprezentativne za potrebe prebivalstva.

 

Neenake možnosti in priložnosti na podlagi spola so večdimenzionalne. Za uresničitev reprezentativnosti v vodstvu in enakih možnosti na vseh področjih življenja, moramo nasloviti neenakosti v naši družbi kot to, da v moji državi ženske poročajo o 2 urah več gospodinjskega dela na dan kot moški, so plačane 8% manj kot moški in od 15. leta dalje , več kot polovica doživi obliko nasilja. Za ponazoritev resnosti problema izpostavljam statistične podatke za Slovenijo, saj te, uvrščene v mednarodnem kontekstu, veljajo za “dobre”!

 

Vprašanje neenakosti spolov zahteva naša resna prizadevanja, zlasti od predstavnikov, a tudi od vseh drugih na delovnem mestu, v našem aktivnem državljanstvu, in, kar je zelo pomembno, v naših vsakdanjih vlogah prijateljev in družinskih članov. Zagotoviti moramo izobraževanje o enakosti spolov in ukrepati proti diskriminatornim praksam, ki omejujejo vse.

 

Hvala vam!

 

UNYD: Pogovori o ciljih trajnostnega razvoja

Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN (UN Youth Delegate), je med poletjem 2020 izvajala spletne pogovore z aktivnimi mladimi glede ciljev trajnostnega razvoja.

Pogovore o posameznih ciljih trajnostnega razvoja si lahko ogledate tukaj:

Zaključni dogodek projetka Pogovori o ciljih trajnostnega razvoja:

 

Pojdi na:

  1. Mladinski delegat OZN
  2. O mladinskem delegatu
  3. Postani mladinski/a delegat/ka
  4. Projekti
  5. Kontakt
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.