DomovProjektiNPK mladinski delavec/mladinska delavkaKako pridobiti NPK mladinski delavec/-ka?

Kako pridobiti NPK mladinski delavec/-ka?

NPK mladinski delavec/-ka izvajajo tri Ljudske univerze v Sloveniji: Ljudska univerza Ormož, UPI- Ljudska univerza Žalec in Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj. Ljudske univerze objavijo nekajkrat letno rok za pridobitev NPK mladinski delavec/-ka. Za aktualne razpisane roke lahko izveste na spletnih straneh omenjenih ljudskih univerz, na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča (NRP) ter na spletnih straneh Mladinskega sveta Slovenije in Mreže MaMa. V primeru zadostnega števila prijavljenih (prijavljenih mora biti vsaj 6 interesentov za pridobitev NPK), se izvede pregled osebnih map in/ali preverjanje za pridobitev NPK mladinski delavec/-ka.

Osnovni pogoj za pridobitev NPK: Pogoj za pridobite NPK mladinski delavec/-ka je najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki je dokazljivo z referenčnimi pismi organizacij in drugimi veljavnimi dokazili.

Pridobivanje NPK mladinski delavec/-ka se odvijajo po naslednjih korakih:

  • Individualno svetovanje za pripravo osebne zbirne mape in pridobitev NPK (svetovalec z ljudske univerze, ki izvaja NPK): zainteresirani/-nka za pridobitev certifikata mora opraviti vsaj en pogovor s svetovalcem pred pridobitvijo NPK – v primeru vsaj 6-ih zainteresiranih za pridobitev NPK opravimo pogovor s svetovalcem tudi v prostorih MSS v Ljubljani;
  • pregled osebnih zbirnih map: vsak kandidat/-ka pripravi osebno zbirno mapo, kjer zbere verodostojna in veljavna referenčna pisma ter druga dokazila (dokazila o poklicnem ali prostovoljnem delu z mladimi, udeležbi na neformalnih programih izobraževanja, delavnicah in seminarjih, priznanja itd.). Izpitna komisija pregleda oddane osebne mape kandidatov/-k in na podlagi potrdil, ki dokazujejo znanje, izkušnje in kompetence kandidata/-ke odloči ali se kandidatu/-ki podeli NPK certifikat že po pregledu osebne mape. V kolikor komisija odloči, da na podlagi zbranih dokazil v osebni mapi kandidata/-ke ne morejo potrditi vseh znanj in kompetence potrebnih za potrditev NPK, mora kandidat/-ka še opraviti preverjanje pred izpitno komisijo;
  • preverjanje NPK: v kolikor komisija ne more potrditi vseh znanj in kompetenc potrebnih za potrditev NPK na podlagi osebne mape kandidata/-ke, mora kandidat/-ka opraviti preverjanje znanja pred izpitno komisijo, ki vsebuje (a) pisni del (npr. seminarska naloga, izpit) z zagovorom in/ali (b) praktični del (npr. izvedba delavnice) z zagovorom.

Specifične kompetence, ki jih mora imeti kandidat/-ka so opredeljene v Poklicnem standardu (PS) za Mladinskega delavca/Mladinsko delavko ter v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti (KSZS) za NPK Mladinski delavec/Mladinska delavka.

Cena celotnega postopka pridobitve NPK se giblje med 180€ in 224€. V primeru, da je dovolj za pridobitev NPK odlično urejena osebna zbirna mapa je cena 180€. V kolikor mora kandidat/-ka opravljati še preverjanje znanja pred izpitno komisijo je cena pridobitve NPK 224€.

Postopek preverjanja in potrjevanja NPK
 
        224,00 EUR
 – 1. del do pregleda map        180,00 EUR
 – 2. del do preverjanja          44,00 EUR

Posamezniki, ki želijo pridobiti NPK mladinski delavec/-ka in imajo izkušnje pri delu z mladimi, vendar ne delajo za mladinsko organizacijo oziroma niso člani mladinske organizacije, lahko uveljavljajo svoje izkušnje in znanje kot prostovoljni delavci z mladimi.

Več informacij o NPK lahko pridobite na e-naslovu dominik.derencin@mss.si ali na tel. 01 425 60 55 ter na spodaj navedenih kontaktih in spletnih straneh:

Ljudska  univerza Kranj: https://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/novo-mladinski-delavec-mladinskadelavka/

Mreža MaMa: http://www.mreza-mama.si/npk-mladinski-delavec-delavka-priprava-osebne-zbirne-mape-za-pridobitev-npk/

Renata Dobnikar T: 04 280 48 16 E-mail: renata.dobnikar@luniverza.si

Mojca Rozman T: 04 280 48 15 E-mail: mojca.rozman@luniverza.si

Več:

O nacionalni poklicni kvalifikaciji mladinski delavec.

1. Zakaj pridobiti NPK mladinski delavec/-ka?

3. Navodila za pripravo osebne zbirne mape.

4. Aktualni roki za pridobitev NPK.

5. Aktualna svetovanja za pripravo osebne zbirne mape.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.