DomovProjektiMladinski dialogAmbasadorji mladinskega dialoga

Ambasadorji mladinskega dialoga

  1. Mladinski dialog
  2. Ambasadorji mladinskega dialoga
  3. Dogodki
  4. Aktualni cikel mladinskega dialoga
  5. Pretekli cikli mladinskega dialoga
  6. Kontakti in družbena omrežja

PREDSTAVITEV AMBASADORJEV MLADINSKEGA DIALOGA

V okviru Mladinskega sveta Slovenije deluje EKIPA AMBASADORJEV EVROPSKEGA MLADINSKEGA DIALOGA. Gre za skupino mladih, ki deluje kot most med mladimi v Sloveniji in mladinskim dialogom kot evropskim mehanizmom. Ambasadorji se udeležujejo Evropskih mladinskih konferenc, soustvarjajo nacionalne in regionalne posvete med mladimi in odločevalci ter širijo informacije o mladinskem dialogu na družabnih omrežjih. Trenutno jih lahko spremljate na Facebooku in Instagramu.

EVA MIKLAVEC

Sem Eva Miklavec, študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prihajam iz okolice Sežane, kjer od letos delujem v Komisiji za mladinska vprašanja v občini Sežana. Uživam v pridobivanju novih izkušenj, spoznavanju ljudi in organizaciji različnih dogodkov. Izkazovanje skrbi za prihodnost in dobrobit mladih je zame zelo pomembno in verjamem, da bomo tudi novi ambasadorji prispevali k pozitivnim spremembam med mladimi. Mladinska dejavnost ima namreč ključno vlogo pri oblikovanju in ustvarjanju boljše prihodnosti. Zavedam se, da smo mladi ključni nosilci inovativnosti in svežih idej.

AJDA PODLESNIK

Sem preprosto in nasmejano kmečko dekle, študentka kemijske tehnologije, ki svojo pot počasi usmerja v družboslovne vode. Moje korenine iz podeželja so moje bogastvo, zato se z veseljem in srcem vključujem v aktivnosti Zveze slovenske podeželjske mladine, morda pa me prepoznate tudi kot bivšo mlečno kraljico in sedaj ambasadorko mleka in mlečnih izdelkov, ki ozavešča o pomenu lokalno pridelane hrane. V mladinskem dialogu vidim odlično priložnost za učinkovit način posvetovanja med mladimi z namenom vzpodbujanja naše vključenosti v družbeno dogajanje, pri tem pa ne pozabimo na ruralna področja!

AIDEN JURIJ FRANKO

Sem dodiplomski študent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, poleg študija pa se zanimam za področja digitalizacije, inovacij, trženja ter organizacije mladinskih dogodkov. S slednjim sem se začel ukvarjati na gimnaziji, prvotno v okviru mednarodnih konferenc Model United Nations, z začetkom študija pa sem fokus usmeril na akademske aktivnosti, kot so tutoriranje tujih študentov, raziskovalni projekti ter pisanje strokovnih prispevkov. Udejstvovanje na mladinskih dogodkih pa nadaljujem kot član organizacijske ekipe Škisove tržnice. Bistven vidik mladinskega dialoga je v povezovanju iniciativnih mladih z odločevalci na lokalni ter širši ravni, in s tem informiranje teh o izzivih, ki jih je potrebno premostiti za doseganje pozitivnih sprememb. Prav tako je pomembno, da spodbujamo uresničevanje sicer “nezavezujočih” priporočil Sveta EU. V ta namen je potrebno vzpostaviti most med odločevalci in mladimi, preko katere bodo ti lahko, in si tudi želeli, deliti svoje ideje in cilje.

JAN VEROVŠEK

Sem Jan Verovšek, enaindvajset letni študent mednarodnih odnosov. Že vrsto let sem aktiven član Mladega foruma Socialnih demokratov, poleg tega pa sem v preteklosti sodeloval pri mnogih projektih, ki spodbujajo participacijo in razumevanje Evropske unije s strani mladih. V okviru Mladinskega sveta Slovenije sodelujem tudi v Komisiji za mladinske politike. Mladinski dialog vidim kot korak v pravo smer s strani Evropske unije za implementacijo politik, ki si jih mladi želimo in potrebujemo. Mesto ambasadorja je vezni člen med odločevalci in mladimi, ki je ključen za ustvarjanje mladim prijaznih politik. Glede na temo cikla pričakujem veliko dela na področju robnih skupin družbe, kot so psiho-fizično ovirane osebe, LGBTQ+ skupnosti, migranti in podobno. Pomembno je da s svojim delom preprečimo nadaljno pasivnost mladih v nacionalni in mednarodni politiki.

VAL STANKOVIČ PANGERC

Sem izredno zgovoren in dobrovoljen dijak iz okolice Velikih Lašč. Že nekaj let sem član Mladinske zveze Brez izgovora, prav tako pa sem član predsedstva Dijaške organizacije Slovenije. Zanimajo me ljudje, njihov vsakdanjik, okolica in življenje, predvsem pa kaj jim omogoča, da ga živijo polno in dostojno. Mladinski dialog je zame ključen mehanizem, ki skrbi da imamo tudi mladi možnost in sposobnost odločanja na način, da smo upoštevani v odločevalskih procesih. V prihodnosti si želim, da bi z izobraževanjem in kulturno spremembo dosegli višjo angažiranost mladih, predvsem pa dovoljšno informiranost o svojem okolju in zanimanje za aktivno delovanje v njem.

MANCA PIRC

Sem preprosto 27-letno dekle, doma s podeželja, ki jo zanima 100 in 1 stvar in nadobudna germanistka, ki se dobro znajde tudi v svetu PR-ja. Moje trenutno delo je povezano z Evropskim parlamentom, kar mi omogoča, da sem svoje delovanje razširila na področje politike, javnih odnosov in družbenih omrežij. Aktivna sem tudi na lokalni ravni, kjer sem se osredotočila na dejavnosti obveščanja in ozaveščanja o pravicah in dolžnostih mladih, kar mi je dalo možnost delovati kot zagovornik interesov mladih. Mladinski dialog je ključnega pomena, saj mladim omogoča, da delijo svoje perspektive in ideje, kar prispeva k raznolikosti razmišljanj. Prav tako spodbuja aktivno državljanstvo ter krepi demokratične procese. Služi pa tudi kot izobraževalno orodje, saj spodbuja izmenjavo znanja in kritično razmišljanje med generacijami.

Sofinancirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti niti organ, ki dodeli sredstva.
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.