DomovProjektiMladinski dialog10. cikel mladinskega dialoga »Omogočanje in zagotavljanje vključevanja vseh mladih v družbo«

10. cikel mladinskega dialoga »Omogočanje in zagotavljanje vključevanja vseh mladih v družbo«

 1. Mladinski dialog
 2. Ambasadorji mladinskega dialoga
 3. Dogodki
 4. Aktualni cikel mladinskega dialoga
 5. Pretekli cikli mladinskega dialoga
 6. Kontakti in družbena omrežja

S 1. julijem 2023 se je pričel 10. cikel mladinskega dialoga. Namen predsedujočega tria (3 zaporedne predsedujoče države, ki skupaj pripravljajo agendo za Svet EU; trenutno gre za trio Španija – Belgija – Madžarska) na področju mladine je povečanje prepoznavnosti, dostopnosti in vključenosti ter prizadevanje za večjo vključevanje mladih v celoten proces. Namen cikla je tudi vzpostavitev bolj raznolik in vključujoč dialog med oblikovalci politik in odločevalci ter mladimi. Prav tako je namen cikla praznovanje 10. cikla EUYD.

Tema cikla je »Omogočanje in zagotavljanje vključevanja vseh mladih v družbo«.

Glavno področje 10. cikla mladinskega dialoga je dostop do učnih okolij, zmogljivost izobraževalcev in socialna podpora. Tema desetega cikla je tretji evropski mladinski cilj o vključujoči družbi, katerega namen je »omogočiti in zagotoviti vključevanje vseh mladih v družbo.«

Tretjino mladih v Evropi ogrožata revščina in socialna izključenost. Mnogi nimajo dostopa do svojih socialnih pravic. Mnogi se še vedno soočajo z večkratno diskriminacijo, predsodki in zločini iz sovraštva. Novi migracijski pojavi so prinesli več družbenih izzivov in izzivov na področju vključevanja. Zato je ključnega pomena, da si prizadevamo za uresničevanje pravic vseh mladih v Evropi, vključno z najbolj marginaliziranimi in izključenimi.

PODROČJA

Cikel se osredotoča na 3 področja, ki so povezana s tretjim EU ciljem o vključujoči družbi:

  • vsem marginaliziranim mladim zagotoviti enak dostop do formalnih in neformalnih učnih okolij ter pri tem upoštevati vse razsežnosti vključevanja;
  • krepitev zmogljivosti vzgojiteljev za delo z marginaliziranimi mladimi;
  • zagotoviti, da marginalizirani mladi sodelujejo v vseh procesih odločanja in so ključni akterji, zlasti v procesih, ki zadevajo njihove pravice, blaginjo in interese.

Da bi zagotovili kontinuiteto in skladnost dialoga, se bo v tem ciklu nadaljevalo delo na področju socialne vključenosti, ki je bilo opravljeno v tretjem, petem in devetem ciklu strukturiranega dialoga med mladimi in EU. Poleg tega se bodo dejavnosti namesto na marginalizirane mlade osredotočale na perspektive mladih z manj priložnostmi.

AMBASADORJI MLADINSKEGA DIALOGA

V okviru Mladinskega sveta Slovenije deluje EKIPA AMBASADORJEV EVROPSKEGA MLADINSKEGA DIALOGA. Gre za skupino mladih, ki deluje kot most med mladimi v Sloveniji in mladinskim dialogom kot evropskim mehanizmom. Ambasadorji se udeležujejo Evropskih mladinskih konferenc, soustvarjajo nacionalne in regionalne posvete med mladimi in odločevalci ter širijo informacije o mladinskem dialogu na družabnih omrežjih. Trenutno jih lahko spremljate na Facebooku in Instagramu.

PRILOŽNOSTI ZA SODELOVANJE ORGANIZACIJ V MLADINSKEM DIALOGU V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

Akcija Aktivnosti udejstvovanja mladih predstavlja aktivnosti izven formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo participacijo mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Projekti so lahko lokalni, nacionalni ali transnacionalni, izvedeni s strani neformalnih skupin ali mladinskih oziroma v mladinsko delo vpetih organizacij. Vse aktivnosti udejstvovanja mladih morajo vsebovati evropsko dimenzijo, ne glede na raven izvajanja. Naslednji priložnost za prijavo na AUM bo oktobra 2024.

REZULTATI CIKLA

Soinancirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.