DomovPreseNEETi se

PreseNEETi se

PreseNEETi se – Opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev. 

 

V sklopu projekta PreseNEETi se, želimo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)  na trg dela in v družbeno okolje. 

 

Glavni cilj projekta je opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET, s katero projekt prispeva tako k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET kot k izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin. Opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET pripomore k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET (neposredni učinek) na naslednje načine: 

 1. razvoj celostnega programa za opolnomočenje oseb NEET, ki temelji na izbranih izobraževalnih modulih, psihosocialni podporI in motivacijskih modulih, namenjenih osebam NEET; 
 2. vzpostavitev dvotirne mentorske sheme, v katero sta vključena tako mentor iz mladinskega sektorja kot svetovalec iz ZRSZ; 
 3. krepitev pomena kariernega svetovanja (individualni izvedbeni načrt izobraževanja in iskanja zaposlitve, priprava življenjepisa, priprava poslovnega načrta), v katerega so vključeni tako partnerji na mezzo kot makro ravni; 
 4. integracija oseb NEET na trg delovne sile prek razvoja modela opolnomočenja in socialne aktivacije, ki temelji na štirih stebrih (usposabljanje – program; vključevanje – svetovanje; spodbujanje zaposlovanja/razvoj poslovne ideje – mentorstvo; registracija na Zavodu za zaposlovanje, vključevanje v prostovoljstvo – sistemski vidik).

 

Konkretni cilji:

 • Opolnomočenje in socialna aktivacija vsaj 30 oseb NEET na trg delovne sile

 

Z vzpostavitvijo programa usposabljanja z različnimi moduli (mehke veščine, komuniciranje, podjetništvo, računalniške in digitalne veščine) bomo v le-tega vključili 30 oseb NEET s poudarkom na neregistriranih na Zavodu za zaposlovanje. Program usposabljanja, ki ga bo oblikovala Ljudska univerza Celje, bo temeljil na sistemu mentorstva. Pri tem bo vsak izmed

vključenih oseb NEET imel dva mentorja, in sicer:

 1. mentor iz vrst mladinskih delavcev na področju oseb NEET za krepitev neformalnih veščin (MSS); 
 2. mentor iz vrst Zavoda za zaposlovanje za krepitev formalnih veščin. V program bo vključenih 40 mentorjev. V sklopu programa usposabljanja bo LUC razvila še sistem svetovanja, ki predvideva tako poklicno (priprava življenjepisa, priprava poklicnega profila) kot zasebno (psihosocialno svetovanje) svetovanje. Pri tem bo še posebej vospredju vidik motivacije v skopu psihosocialnega svetovanja s ciljem krepitve samozavesti in produktivnosti oseb NEET. 

 

Po usposabljanju se pričakuje, da se bo vseh 30 oseb NEET vključilo na trg delovne sile. Pri tem se pričakujejo naslednji cilji: 

 1. vsaj 2 osebi NEET pripravita podjetniški načrt; 
 2. vsaj 8 oseb NEET se vključi v lokalno okolje kot prostovoljce; 
 3. vsaj 4 osebe NEET se zaposlijo; iv) vsaj 10 oseb NEET se registrira na Zavod za zaposlovanje in postanejo aktivni iskalci zaposlitve.


 • Vključitev vsaj 40 mentorjev v vzpostavljeno mentorsko shemo

Z vzpostavitvijo programa usposabljanja in mentorske sheme ob vključevanju strokovnih delavcev (svetovalcev) iz Zavoda za zaposlovanje, bo projekt razvil celostni model za upravljanje z osebami NEET na mezzo ravni. Pri je za celostni model za socialno aktivacijo oseb NEET ključna mentorska shema, v kateri bo sodelovalo vsaj 40 mentorjev (mladinski delavci, svetovalci). Te bodo pridobili nove veščine, s katerimi bodo tudi njihove organizacije (tako nevladni sektor kot izobraževalne ustanove in javni zavodi) pridobile novo znanje in veščine za nadaljevanje uresničevanja celostnega modela zgodnje intervencije s ciljem preprečevanja višanja deleža oseb NEET v Sloveniji s poudarkom na delu v lokalnem okolju.


 • Opolnomočenje vsaj 100 deležnikov na sistemski ravni z novo metodologijo za identifikacijo osnovnih karakteristik in potreb populacije NEET

Tekom projekta bodo raziskovalci na Univerzi v Mariboru skupaj s strokovnjaki na Zavodu za Zaposlovanje vzpostavili metodologije za identifikacijo osnovnih karakteristik in potreb populacije NEET (ob predpostavki sledenja vsem zakonom, vključno z GDPR), s čimer bodo javni zavodi in državni uradniki dobili orodje za snovanje projekcij in oblikovanje takšnih javnih politik, ki bodo omogočile zgodnjo intervencijo na tem področju. V sklopu razvoja metodologije za identifikacijo oseb NEET bodo pripravljena tudi specifična priporočila (policy recomendations), kjer bo natančno opredeljen celostni model na treh ravneh za učinkovito upravljanje z osebami NEET. Tako metodologija kot priporočila bosta diseminirana vsaj 5 ministrstvom, 50 državnim uradnikom, 10 javnim zavodom in 20 čezmejnim partnerjem, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami NEET.

 

Več o projektu najdete na: https://www.preseneeti.se/sl/

Projekt traja od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024. Projektno partnerstvo sestavljamo Ljudska univerza Celje, Mladinski svet Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje ter norveški partner NOSCO/Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation. 

 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.