Domov Zaključeni projekti MSLS-jev: Krepitev delovanja MSLS
24.12.2020

Zaključeni projekti MSLS-jev: Krepitev delovanja MSLS

Mladinski svet Slovenije je z razpisom Krepitev delovanja MSLS 2020 podprl projekte mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Razpis je bil namenjen podpori mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo svoja področja delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na lokalni ravni. S temi projekti smo podprli krepitev delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanje prepoznavnosti in vloge MSLS-jev.

 

Kratke opise izvedenih projektov MSLS-jev, ki smo jih podprli z razpisom, si lahko preberete tukaj:

 

Mladinski svet občine Sevnica: Spletna platforma Vejzde.si

Vzpostavili so spletno platformo Vejzde.si. V času korona krize in vseh omejitev so prepoznali potrebo po digitalizaciji. Tako so ustvarili spletno mesto, kjer so objavljene pretekle številke revij Vejžde in kjer se lahko sproti objavljajo sveži članki piscev. Tako pisci ne bodo več časovno in tematsko omejeni, pridobili so svoj prostor za brezplačno objavljanje. Poleg tega spletna stran vsebuje tudi opise sodelujočih organizacij, novice, koledar dogodkov, kjer lahko svoje dogodke označijo vse organizacije v občini Sevnica, predstavitev in obrazec za rezervacijo prostora DoMladih v Sevnici, ki je trenutno pod celostno prenovo, da bo lahko nudil še več funkcionalnosti in udobja za mlade (prenova toalet, ogrevanja, pohištva). Zelo pomembna je tudi rubrika »vprašaj župana« na spletni platformi, ki nudi obliko neposredne in anonimne komunikacije med mladimi in odločevalci.

 

Mladinski svet Ljubljane: Spletna platforma MSL

S spletno platformo oz. z izdelavo nove spletne strani želijo na MSL vzpostaviti mehanizem oz. orodje, s katerim bodo lahko organizacijam članicam in mladim ponudili brezplačne spletne vsebine na vseh področjih, ki zanimajo mlade. V ta kontekst spadajo: izobraževalne, športne, zabavne in kulturne vsebine ipd. S tem bodo vse njihove aktivnosti »digitalno transformirane« in dostopne tudi v času epidemije. Uspešno so pridobili domeno »mslj.si«, kjer bo nova spletna platforma tudi zaživela v kratkem. Izvedli so več sestankov na katerih so se dogovorili za vsebino in izgled platforme. Pregledali so trende drugih komplementarnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Spletna platforma bo mladim ponujala kvalitetne vsebine (npr. s področja izobraževanja) ter omogočala organizacijam članicam MSL objavo njihovih vsebin, ki bodo zbrane na enem mestu. Svojo rubriko bo pridobil tudi svet MOL za mlade, kjer bo lahko javnost obveščal o različnih aktivnostih za mlade.

 

Mladinski svet Slovenj Gradec: Strategija za mlade v MOSG 2020-2025

V okviru projekta so izvedli vse delo in aktivnosti, ki so potrebne za oblikovanje in uresničitev strategije za mlade. V projekt je vključena tudi predstavitev strategije za mlade, ter potrditev strategije za mlade na mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec. Za realizacijo dokumenta so najprej pridobili podatke in mnenja mladih. Oblikovali in objavili so anketni vprašalnik, sestali so se z aktivnimi mladinskimi organizacijami, sklicali so več odborov za mladinska vprašanja in občnih zborov kjer so zbirali ukrepe in predloge za ukrepe. Sestali so se tudi z javnim zavodom in županom ter občinskimi delavci. Izvajali smo analizo podatkov o mladih v MOSG. Izvedli so delovna srečanja in korespondenco z nacionalnimi mladinskimi organizacijami. Za namene statistike so pridobili informacije iz statističnega urada, zavoda za zaposlovanje in centra za socialno delo. Sledilo je pisanje, oblikovanje in lektura strategije ter kasneje predstavitev strategije na seji Mestnega sveta in odboru za mladinska vprašanja. Strategija zajema 28 ukrepov in je nastala skupaj z mladimi iz MOSG in trinajstimi člani in pridruženimi člani-društvi ki so sestavni del MSSG. Na seji mestnega sveta MOSG so 21 decembra 2020 so soglasno potrdili potrdil prvo strategijo za mlade v MOSG.

 

Mladinski svet Mestne občine Ptuj: Raziskava o položaju mladih v Spodnjem Podravju in spodbujanje ustanavljanja MSLS v Spodnjem Podravju

Mladinski svet Mestne občine Ptuj je v Spodnjem Podravju izvedel terensko raziskavo in promocijo MSLS v občinah Spodnjega Podravja. V raziskavi so ugotavljali prepoznavnost in aktivnosti mladih v mladinskih organizacijah po občinah Spodnjega Podravja ter nadgradili prizadevanja za ustanovitev novih MSLS-jev v teh občinah. Izhajali so iz analize, da Spodnje Podravje obsega kar 16 občin, hkrati pa je v tej regiji ustanovljen samo 1 MSLS. V raziskavi so kontaktirali številne župane, zaposlene v občinskih uprava, občinske svetnike ter mlade. V izbranih občinah so določili koordinatorje in ustanovili iniciativne odbore za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Po izvedeni raziskavi in posvetovanju s koordinatorji so prišli do odločitve, da je najbolj smiselno ustanoviti regijski mladinski svet. Oblikoval se je iniciativni odbor, ki preučuje podlago za ustanovitev regijskega mladinskega sveta. V sodelovanju z Zavodom Nefiks in Zavodom za zaposlovanje so tudi izvedli usposabljanje za aktivno državljanstvo v lokalnih skupnostih.

 

Mladinski svet Ljutomer: Na mladih svet stoji

V sklopu projekta Na mladih svet stoji so v Ljutomeru izvedli sklop aktivnosti, ki so bile namenjene celoviti podpori mladih za mlade in spodbujanju mladih. Aktivnosti, ki so jih izvedli so zajemale analizo situacije med mladimi, sestanke, delavnice v fizični obliki in v digitalni izvedbi, evalvacijo in plane za prihodnost. Z aktivnostmi, ki smo jih izvedli tekom trajanja projekta smo spodbujali participacijo med mladimi, zagovorništvo, učenje digitalizacije, informiranje in trajnost. Projekt je bil zasnovan za potrebe lokalnega okolja, saj je Mladinski svet Ljutomer kot mladinska organizacija eden izmed redkih, ki v lokalnem okolju nudi mladim, ogroženim mladim, neorganizirani mladini kakršnekoli takšne delavnice. Skupaj z mladinski delavci, prostovoljci skupaj in kolektivnimi članicami so pripravili anketni vprašalnik, ki se je nanašal predvsem na počutje mladih tekom epidemije, saj so bili mnenja, da mladih nihče ne vpraša kakšno je njihovo stališče glede nastale situacije v kateri smo se znašli. Rezultate vprašalnika so analizirali in jih predstavili medijem. Na podlagi analize anketnih vprašalnikov so mladim pripravili ustvarjalno- kreativne delavnice v katere so vključili spoznavanje novih kultur in učenje skozi metodo igre. V Ljutomeru so izpeljali dve delavnici ter eno v Gornji Radgoni. Projekt so zaključili z digitalno pogovorno delavnico Na mladih svet stoji – Mladi in Covid-19, na kateri so sodelovali prostovoljci, mladinski delavci, zaposleni v šolstvu in druge mladinske organizacije. Tekom trajanja projekta so mladinski delavci napisali več člankov o aktualnem dogajanju, ki so bili javno objavljeni v različnih medijih.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.