Domov Z evropske mladinske konference: Prostor in participacija za vse
08.10.2020

Z evropske mladinske konference: Prostor in participacija za vse

S prvo digitalno Evropsko mladinsko konferenco (2.-5. oktober), ki sta jo organizirala nemški mladinski svet in nemško ministrstvo, odgovorno za področje mladine, se je bolj uradno začel 8. cikel mladinskega dialoga, ki v ospredje postavlja 9. Evropski mladinski cilj: Prostor in participacija za vse. Na evropskem nivoju proces koordinira Evropska usmerjevalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki mladinskih svetov in ministrstev (uradov za mladino) predsedujočega tria Slovenije, Portugalske in Nemčije, Evropske komisije in Evropskega mladinskega foruma. V okviru slovenske ekipe sta se konference v samem Berlinu udeležili predsednica MSS Anja Fortuna in generalna sekretarka Mojca Galun, preko spleta pa so bili prisotni tudi predstavniki Mreže MaMa in Urada RS za mladino. Udeleženci so svoje zaključke strnili v 7 zahtev.

 

Glavni namen Evropske mladinskega konference je bil na podlagi opredelitve 9. evropskega mladinskega cilja pripraviti konkretne zahteve odločevalcem za čim boljše uresničevanje ciljev na področju participacije mladih. Po končani konferenci se je glavna naloga procesa preusmerila na nacionalni (državni) nivo, kjer bodo nacionalne delovne skupine začele z izvajanjem aktivnosti mladinskega dialoga na lokalni in nacionalni ravni. Naslednja konferenca, ki bo na evropskem nivoju združila nosilce nacionalnih in lokalnih aktivnosti, bo v mesecu marcu potekala v sklopu portugalskega predsedovanja Svetu EU. 

 

Udeležbo na konferenci v Berlinu pa smo izkoristili tudi za poglobljene sestanke med mladinskimi sveti treh predsedujočih držav, kjer smo se dogovorili, da bomo nadaljevali z okrepljenim sodelovanjem tudi izven procesa mladinskega dialoga. 

 

 

O 9. evropskem mladinskem cilju:

#9 PROSTOR IN PARTICIPACIJA ZA VSE

Ozadje: Vključevanje mladih je ključnega pomena za demokracijo, vendarso ti kljub temu premalo zastopani v procesih odločanja, ki zadevajo njihsame. V okviru svojih skupnosti zato potrebujejo dostop do prostorov,namenjenih podpori njihovemu osebnemu, kulturnemu in političnemurazvoju.

Cilj: Okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe.

 

Podcilji: 

 • Zagotoviti, da lahko mladi ustrezno vplivajo na vsa področja družbe in vse faze odločanja, od načrtovanja do implementacije, spremljanja in vrednotenja prek mladim prijaznih in dostopnih mehanizmov in struktur, ki zagotavljajo odziv politik na potrebe mladih.
 • Zagotoviti enak dostop do vsakodnevnega odločanja za vse mlade iz različnih okolij.
 • Povečati participacijo mladih v volilnem procesu kot tudi v izvoljenih organih in drugih
  organih odločanja na vseh ravneh družbe ter s tem enakopravno zastopanost mladih v teh
  forumih.
 • Zagotoviti fizične prostore in infrastrukturo v obliki mladinskih prostorov, ki jih upravljajomladi in so opredeljeni kot avtonomni, odprti, varni in vsem dostopni prostori, ki nudijostrokovno podporo razvoju in zagotavljajo priložnosti za participacijo mladih.
 • Zagotoviti, da bodo vsem mladim dostopni varni virtualni prostori za mlade, ki bodo zagotavljali tako dostop do informacij in storitev kot tudi priložnosti za participacijo.
 • Zagotoviti trajnostno financiranje, usklajeno priznavanje in razvoj kakovostnega mladinskegadela z namenom krepitve mladinskih organizacij in njihove vloge pri vključevanju, participaciji in neformalnemu izobraževanju.
 • Zagotoviti mladim prijazne, relevantne in izčrpne informacije, ki jih pripravijo mladi sami ali pri njihovi pripravi sodelujejo, da bi omogočili participacijo mladih.

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.