Domov Volonterska pripravništva: Dovolj je izgovorov!
18.11.2014

Volonterska pripravništva: Dovolj je izgovorov!

Predsednika vlade, ministre in poslance pozivamo, da svoje delo, dokler se področje volonterskih pripravništev ne uredi, opravljajo volontersko oz. brezplačno.

 

Na Mladinskem svetu Slovenije in v Sindikatu Mladi plus že dlje časa opozarjamo na problem volonterskih pripravništev, ki se izrabljajo kot mehanizem za koriščenje poceni oz. zastonj delovne sile, pri čemer so v to prisiljeni predvsem mladi. »Takšno izvajanje pripravništev ni v skladu s siceršnjimi nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi delovnopravnimi normami in mladim omejuje možnosti za ustrezno doseganje avtonomije ter krši osnovne človekove pravice, kot sta pravica do enakega plačila za enako delo oz. pravičnega plačila za delo in pravica do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev.« je izpostavila predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc.

 

Ko v Sloveniji govorimo o neplačanih pripravništvih, moramo najprej ugotoviti, da je področje povsem neurejeno, podatkov o tovrstnem izkoriščanju mladih ni, neplačanega dela pa je iz dneva v dan več, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Če med zasebniki velja, da pripravnike zlorabljajo predvsem manjša podjetja, ki jih mladi nočejo prijavljati pristojnim institucijam, ker se bojijo posledic, se država neplačanih pripravništev poslužuje dobesedno – sistemsko. Pripravnike, ki za svoje delo niso plačani, najdemo v šolah, vrtcih, zdravstvu, na finančni upravi in v številnih drugih ustanovah.

 

Čeprav je v koalicijski pogodbi jasno zapisano, da neplačane prakse in pripravništva na področjih, kjer zakonodaja predvideva obvezno pripravništvo in prakse, niso dopustna, država mladim vsakodnevno sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila.

 

Reševanje problema volonterskih pripravništev naj bi naslovila tudi shema Jamstva za mlade, ki na tem področju predvideva ukrep »Iz faksa takoj praksa«, vendar se ta še ne izvaja. Prav tako je potrebno opozoriti, da se s tem ukrepom ne bo naslavljalo največjega izkoriščanja volonterskih pripravništev, saj javna uprava ne bo upravičena do črpanja subvencij za plačilo mladih, ki morajo opraviti obvezna pripravništva.

 

Na tem mestu tako državi v imenu mladih sporočamo: »Nobeno neplačano delo ni dopustno! Tam, kjer so pripravništva nujna za pridobitev naziva ali opravljanje poklica je potrebno nemudoma zagotoviti sistem kakovostnih, s strokovnim mentorstvom podprtih in dostojno plačanih (pripravniških) delV vseh ostalih primerih je neplačano delo (pripravništvo, praksa) absolutno nesprejemljivo, zato uredite zakonodajo in nadzor na način, da se neplačano delo prepreči. Takoj.« je poudarila Sanja Leban Trojar, sekretarkaSindikata Mladi plus. 

 

Mladinski svet Slovenije in Sindikat Mladi plus zato pozivata:

 

  1. Predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, da zagotovi, da se do ureditve vprašanja volonterskih pripravništev prekine razpisovanje volonterskih pripravništev in vseh drugih oblik neplačanega dela. Od predsednika vlade pričakujemo tudi, da bo na to temo sklical sestanek s predstavniki mladih, mladinskih organizacij, drugih zainteresiranih javnosti ter ministrstvi.
  2. Ministra za javno upravo, g. Borisa Koprivnikarja, da pripravi konkretno analizo neplačanih pripravništev po vseh ministrstvih in organizacijah v pristojnosti ministrstev (vrtci, šole, …) oz. v javni upravi.
  3. Ministra za pravosodje, mag. Gorana Klemenčiča, da naredi analizo zakonskih podlag in razlogov za neplačana pripravništva.
  4. Na podlagi analiz iz druge in tretje točke ter na podlagi dogovora s sestanka s ključnimi deležniki (prva točka) se vzpostavi shemo plačanih pripravništev za poklice, kjer je pripravništvo obvezno.
  5. Ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak, da novelira Zakon o delovnih razmerjih na način, da se vsa volonterska pripravništva prepove.
  6. Pristojna ministrstva, da na področjih, kjer je pripravništvo obvezno za pridobitev naziva oz. opravljanje poklica, jasno opredelijo pravice in dolžnosti pripravnikov in zagotovijo pogoje za kakovostno opravljanje pripravništev z ustrezno podporo mentorjev.
  7. Bodočega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, da pripravi pregled opravljanja neplačanih del v zasebnem sektorju in oblikuje predlog rešitve.
  8. Pristojne službe za nadzor, da zagotovijo in poostrijo nadzor nad vsemi oblikami zlorabe neplačanega dela, predvsem v zasebnem sektorju.
  9. Vse pristojne (predsednika vlade, ministre in poslance), da dokler se to področje ne uredi, svoje delo opravljajo volontersko oz. brezplačno in s tem pokažejo solidarnost s tistimi, ki so v takšno delo prisiljeni, sredstva, ki bi bila namenjena njihovim plačam, pa namenijo v sklad za plačilo volonterskih pripravništev.

 

Mladinski svet Slovenije in Sindikat Mladi plus

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.