Domov Utrinki iz dogodkov Rastimo skupaj in Europe Goes Local
03.11.2021

Utrinki iz dogodkov Rastimo skupaj in Europe Goes Local

Mladinski svet Slovenije tudi letos sodeluje pri projektih Rastimo skupaj in Europe Goes Local, ki sta namenjena razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

Rastimo skupaj je projekt Urada RS za mladino ter Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki poteka letos že sedmo leto zapored in je namenjen razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

Europe Goes Local je projekt strateškega partnerstva, ki ga v Sloveniji izvajajo Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, Urad RS za mladino, Mladinski svet Slovenije, Mladinska mreža MaMa, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Novo mesto in Občina Brežice. V Sloveniji je projekt namenjen podpori za občine na področju razvoja mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

V okviru projekta Rastimo skupaj smo v preteklih mesecih izvedli naslednje aktivnosti:

  • Tolminu smo s skupino mladinskih organizacij, Občino in Zavodom KŠM izvedli svetovanje za vzpostavitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS) ter jim predstavili primere delovanja drugih MSLS-jev in drugih organov soodločanja mladih (komisija za mladino, odbor za mladino).
  • Grosuplju smo v sodelovanju z Mladinskim svetom Grosuplje (MSG) izvedli enodnevni posvet med članicami Mladinskega sveta Grosuplje, Komisijo za mladinska vprašanja in odločevalci. Posvet je bil namenjen komunikaciji med MSG, Komisijo za mladinska vprašanja in odločevalci, poenotenju ciljev in namenov znotraj MSG Grosuplje in pripravi načrta za nadaljnje delovanje, informiranju in mreženju mladih, analizi problematik mladih na področju občine Grosuplje ter zagotovitvi participaciji mladinskih organizacij v lokalni skupnosti.
  • Brdih smo izvedli posvet mladih in odločevalcev. Na posvetu smo z Mladinskim svetom Brda (MSB) zastavili prioritetne cilje MSB in oblikovali osnutek delovnega načrta MSB, informirali o delitvi pristojnosti med občino, zavodom in MSB, oblikovali načrt za strukturirano komunikacijo med deležniki ter določili nadaljnje korake za participacijo mladih v lokalni skupnosti.

 V okviru projektov Europe Goes Local in Rastimo skupaj smo v preteklih mesecih izvedli naslednje aktivnosti:

  • Rogatcu smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci. Delavnica je bila namenjena povezovanju mladih in odločevalcev, motivaciji mladih za aktivno participacijo, krepitvi komunikacije med odločevalci, mladimi in organizacijami, pridobivanju želja in pobud mladih za izboljšanje življenja mladih v lokalni skupnosti ter vzpostavitvi skupine, ki bi dolgoročno sodelovala z odločevalci in začela s pripravo strategije za mladino.
  • Ribnici smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci na temo priprave strategije za mladino. Na delavnici so predstavniki Komisije za mladino predstavili ostalim udeležencem analizo ankete med mladimi ter osnutke ukrepov za strategijo. Udeleženci so na delavnici preverjali relevantnost osnutkov ukrepov, prispevali svoje ideje in predloge glede načinov uresničevanj ciljev iz tematskih področij, ki jih je določila komisija za mladino ter konkretizirali in dopolnili ukrepe iz osnutka ukrepov za strategijo. Odločevalci in mladi so oblikovali konkretnejše ukrepe za strategijo ter zastavili nadaljnje korake za pripravo strategije.
  • Ivančni Gorici je potekala delavnica posvetovanja z mladimi in odločevalci na temo priprave za strategijo za mladino. Na delavnici so udeleženci pregledali in dopolnili osnutke ukrepov za strategijo za mladino, ki jih je predhodno pripravila Komisija za mladinska vprašanja. Trenerji so udeležencem predstavili načrt za predstavitev strategije po krajevnih skupnostih in pridobivanje povratnih informacij o strategiji po krajevnih skupnostih.
  • V občini Miren-Kostanjevica smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci na temo povezovanja mladih in občine ter pridobivanja pobud mladih za razvoj področja mladine v lokalni skupnosti. Delavnica je bila namenjena povezovanju mladih in odločevalcev, pridobivanju potreb in želja mladih v občini (na področju organizacije, participacije in soodločanja mladih, pridobivanju kompetenc in znanj, zaposlovanju in karieri mladih, stanovanjski problematiki, informiranju, mobilnosti in prostem času), oblikovanju pobud za aktivnosti mladih ter vzpostavitvi skupin, ki bodo nadaljevale delo po delavnici. Na delavnici so odločevalci prisluhnili idejam in pobudam mladih.
  • Postojni smo izvedli delavnico posvetovanja z mladimi in odločevalci na temo komunikacije. Delavnica posvetovanja je bila namenjena nadgradnji komunikacije mladih z odločevalci ter povezovanju mladih in lokalnih odločevalcev. Na posvetu so odločevalci ter mladi pripravili predloge in načrte za učinkovito (dvosmerno) komunikacijo. Med izbranimi predlogi so bile ideje o ustanovitvi glasnikov mladih, ki bodo do mladih prenesli informacije za vključitev v procese odločanja, predstavitev področij dela občinskega uprave in mladinskih organizacij v srednjih šolah ter dolgoročno partnerstvo mladih in odločevalcev, ki bi potekalo v obliki srečanj, na katerih bi naslavljali pereče problem ter oblikovali rešitve. Odločevalci so ideje mladih podprli ter ponudili podporo pri izvedbi idej.
  • Piranu smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci na temo priprave strategije za mladino in pridobivanja potreb in pobud mladih. Na delavnici smo predstavili proces priprave strategije za mladino, izvedli kratko analizo potreb mladih v občini Piran, mladi so v obliki pobude/ukrepa naslovili prve odzive na potrebe mladih v občin, določili smo prve korake pri ustvarjanju strategije za mlade ter oblikovali pobude za naslavljanje kratkoročnih potreb mladih. Na delavnici se je izoblikovala ideja o ustanovitvi delovne skupine, ki bo pripravila strategijo za mladino ter želja po aktivaciji mladinskega sveta lokalne skupnosti.

 V okviru projekta Europe Goes Local smo sodelovali pri projektu Mestne občine Ljubljana in Zavoda Mladi zmaji za vzpostavitev platforme za trajnostni razvoj in zaposlovanje mladih. Platforma bo vključevala različne deležnike na področju Ljubljane, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih in trajnostnim razvojem.

V sodelovanju z občino Tolmin in Zavodom za kulturo, šport in mladino občine Tolmin smo v okviru projekta Europe Goes Local izvedli predstavitev dobre prakse participativnega proračuna Mlada Pobuda v občini Tolmin njegove promocije med mladimi. Na dogodku je bil predstavnikom občin predstavljen proces izvedbe participativnega proračuna v občini Tolmin (vključno z glasovanjem za predloge v digitalni obliki) in zelo uspešna kampanja za promocijo participativnega proračuna.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.