Domov Usposabljanje za trenerje v mladinske delu – razpis za udeležence
18.02.2015

Usposabljanje za trenerje v mladinske delu – razpis za udeležence

Si želiš voditi usposabljanja, seminarje, delavnice za mlade?

Pridobiti nova znanja, izkušnje in reference za nadaljnje delo?

Omogočiti svoji organizaciji, da pridobi mladinskega trenerja?

Dolgoročno izboljšati razvoj usposabljanja v svoji organizaciji?

 

Mladinski svet Slovenije tokrat pripravlja intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu, ki bo potekalo od 26. do 29. marca 2015 izven Ljubljane (lokacijo bomo sporočili naknadno).

 

Namen usposabljanja je usposobiti mladinske trenerje za:

 • pripravo, izvedbo in vrednotenje usposabljanj v mladinskem delu
 • delo z mlajšimi odraslimi
 • načrtovanje sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji organizaciji
 • izobraziti potencialni kader za Bazen trenerjev MSS.

 

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja:

 • Osnovni pojmi (neformalno izobraževanje, mladinsko delo)
 • Vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji.
 • Delo z mlajšimi odraslimi.
 • Zakonitosti učinkovitega učenja.
 • Načrtovanje usposabljanja.
 • Izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki.
 • Metode dela na usposabljanjih.
 • Vrednotenje usposabljanja.
 • Priprava gradiv.
 • Timsko delo kot način priprave usposabljanja.
 • Facilitacija.
 • Priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj.

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujemo zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Kasneje obstaja možnost mentorstva pri izvajalcih usposabljanja.

 

Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci:

 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • izkušnje z mladinskim delom (v mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade);
 • interes za opravljanje vloge trenerja v lastni organizaciji ali na MSS.

Prijavnice pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do nedelje, 1. marca 2015po e-pošti na prijave@mss.si (v zadevo vpišite »Prijava na usposabljanje za trenerje v mladinskem delu 2015«)

 

V primeru prevelikega števila prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

 • raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,
 • izkušnje z vodenjem usposabljanj v mladinskem delu,
 • interes za opravljanje trenerskega dela v organizaciji ali na MSS,
 • pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju.

 

Tehnični podatki

Prispevek za usposabljanje, ki ga plača posameznik ali organizacija je 50 EUR za predstavnike organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot, 60 EUR za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter 170 EUR za ostale. Ostale stroške krije Mladinski svet Slovenije, le za prevoz morajo udeleženci poskrbeti sami.

 

O izbiri kandidatov boste obveščeni najkasneje do ponedeljka, 9. marca 2015, po elektronski pošti ali po telefonu.

 

 

Neža Repanšek, l.r.

Podpredsednica za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

Prilogi:

MSS-032-15-Razpis usposabljanja

MSS-033-15-Prijavnica za udeležbo na usposabljanju

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.