Domov Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah
14.10.2014

Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Poziv za udeležbo na usposabljanju za menedžerje v mladinskih organizacijah 2014

Izven Ljubljane, 4.–7. december 2014

 

Osnovne informacije in pomen usposabljanja:

Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali pa se na to pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

 

Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 4. 12., do nedelje, 7. 12. 2014(začnemo v četrtek zjutraj, končamo v nedeljo z vrednotenjem po kosilu). Lokacija  usposabljanja bo sporočena naknadno.

 

S projektom usposabljanja menedžerjev v mladinskih organizacijah želimo  pripomoči h krepitvi kadrovskega potenciala v mladinskih organizacijah. Prvo usposabljanje za menedžerje smo pripravili leta 2005, ko je izšel tudi priročnik za menedžerje. Ocenjujemo, da se je v teh letih projekt že toliko ustalil in pridobil na prepoznavnosti, da postaja eden ključnih elementov področja usposabljanja na Mladinskem svetu Slovenije. Usposabljanje je priložnost tako za strokovni napredek posameznikov, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi organizacijami, ki že same po sebi kadrovsko in strukturno krepijo mladinski sektor.

 

Namen usposabljanja:

Namen usposabljanja za menedžerje v mladinskih  organizacijah je usposobiti  izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah.

 

Vsebine usposabljanja:

– vloga mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji,

– strateško načrtovanje,

– vodenje projektov,

– struktura in vloge v mladinskih organizacijah,

– komuniciranje z javnostmi,

– vodenje ljudi (zaposlenih in prostovoljcev),

– pridobivanje sredstev.

 

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujemo samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Na usposabljanju bodo vsebine podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na  vsaj 90 % vsebin.

 

Profil udeležencev:

– starost med 19 in 30 let,

– izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,

– izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,

– udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,

– interes za opravljanje aktivne vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

 

Število udeležencev: največ 25 udeležencev 

 

Plačilo:

– predstavniki organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot: 50 €

– predstavniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 €

– ostali: 170 €

 

Plačilo se bo izvedlo po izdaji predračuna, vsak udeleženec pa bo prejel tudi prenovljen Priročnik za menedžerje.

 

Prijava:

Prijavite se s priloženo prijavnico, ki jo posredujete na e-naslov prijave@mss.si(v zadevo e-pošte vpišite “Prijava menedžer”) ali po pošti na naslov: MSS, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in sicer do petka, 14. novembra 2014.

 

Prijavnica za udeležence usposabljanja za menedžerje v mladinskih organizacijah.

Razpis usposabljanja v pdf obliki.

 

Izbrani kandidat oz. kandidatka bo o izboru obveščen najkasneje do srede, 19. novembra 2014.

 

Prijavitelji, ki se bodo na usposabljanja prijavili, ter se na to usposabljanja iz opravičenih razlogov ne bodo udeležili, bo izdan račun v polni vrednosti usposabljanja, če se ne bodo od usposabljanja odjavili vsaj tri dni pred pričetkom usposabljanja. Za opravičeno odsotnost se šteje zdravniško potrdilo ali višja sila.  

 

Za več informacij se lahko obrnete na pisarno MSS (mss@mss.si).

 

V primeru prevelikega števila prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

– raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,

– izkušnje z vodenjem projektov v mladinskem delu,

– interes za opravljanje trenerskega dela v organizaciji ali na MSS,

– pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju,

– t.i. mehki kriteriji (uravnoteženost po spolu in organizacijah).

 

Urnik usposabljanja bo posredovan skupaj z informacijo o izboru kandidatov oz. kandidatk in sicer najkasneje do srede, 19. novembra 2014.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.