Domov Ukinjanje volonterskih pripravništev ne sme postati poligon za nabiranje političnih točk
12.03.2015

Ukinjanje volonterskih pripravništev ne sme postati poligon za nabiranje političnih točk

Ukinjanje volonterskih pripravništev ne sme postati poligon za nabiranje političnih točk

 

Temeljno stališče Mladinskega sveta Slovenije, Sindikata Mladi plus in Študentske organizacije Slovenije je, da so volonterska pripravništva nesprejemljiva in jih je potrebno ukiniti. Sočasno z ukinitvijo volonterskih pripravništev, pa mora v veljavo stopiti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljalsredstva za plačana pripravništva. Če se ukine volonterska pripravništva in obenem ne zagotovi sredstev za plačilo pripravništev, ustvarimo situacijo, v kateri v nemogoč položaj postavimo tiste, ki naj bi jim z ukinjanjem volonterskih pripravništev pomagali. Tega pa smemo in ne bomo dovolili.

 

Rešitve, ki jih v tem trenutku ponuja predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva ne zagotavljajo vzpostavitev dolgoročnega sistema plačanih pripravništev. Tega ne bi zagotovile niti spremembe zakona, ki jih je na svoji seji potrdila Vlada RS. Zato je današnja odločitev Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, s katerim se je obravnava predloga Zakona o ukrepih s področja pripravništev zamaknila smiselna in pravilna.

 

Sklep odbora DZ je sledil tudi odločitvi Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta, ki je nasprotovala trenutnemu predlogu zakona in predlagala, da se sprejem zakona odloži za obdobje treh mesecev. Ta čas pa se nameni pripravi obsežne razprave in analize stanja po pristojnih ministrstvih, kar bo služilo kot podlaga za vsebinsko dopolnitev ZUPPrip.

 

Odbor je po umiku predloga zakona z enajstimi glasovi za in enim proti sprejel tudi sklep, s katerim je (v roku treh mesecev) naložil Vladi RS pripravo celovite analize o opravljanju pripravništva. Po posameznih ministrstvih se morajo pripraviti vsi relevantni podatki ter zagotoviti možnosti opravljanja plačanih pripravništev. Preučile se bodo potrebe po opravljanju pripravništev in strokovnih izpitov, torej bo predlagana celovita, vsebinska in sistemska prenova področja pripravništev. Vlada bo pripravila tudi operativni načrt ureditve zaposlovanja pripravništev. Skladno z današnjo razpravo na seji odbora, mladi pričakujemo in zahtevamo medsektorski pristop, sodelovanje z vsemi deležniki, predlagani ukrepi pa morajo predvideti tudi potrebna sredstva iz integralnega proračuna.

 

Predstavniki mladih smo zadovoljni, da so poslanci prisluhnili našim pomislekom glede predloga zakona in pozdravljamo sprejete sklepe na seji odbora, hkrati pa se zavedamo, da so današnje zaveze samo korak v procesu urejanja področja pripravništev na način, ki bo uredil področje pripravništev na smiseln in trajen način.

 

Mladinski svet Slovenije

Sindikat Mladi plus

Študentska organizacija Slovenije

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.