Domov Udeležba na Evropski mladinski konferenci v Španiji
11.10.2023

Udeležba na Evropski mladinski konferenci v Španiji

V prvih dneh meseca oktobra sta se Ambasadorja mladinskega dialoga Aiden Jurij Franko in Ajda Podlesnik v okviru X. Cikla udeležila Evropske Mladinske Konference (“Spain Youth Conference“) v obmorskem mestu Alicante, ki je turistom zaradi svoje ekološke urejenosti poznano tudi kot “Mediteranski biser“. 

Dogodka so se udeležili tudi predsednica Mladinskega Sveta Slovenije Eva Kotnik, podpredsednik Žiga Ciglarič in predstavniki Urada za Mladino RS: vršilka dolžnosti direktorice mag. Tina Kosi, Igor Jesih in Sabina Rajgelj.

Otvoritveni program se je začel s pozdravnimi govori glavnih organizatorjev konference, nadaljeval pa se je z okroglo mizo o pomenljivi mladinski participaciji z ozirom na gostiteljice konferenc X. Cikla mladinskega dialoga (t.j. Španije, Belgije in Madžarske). Med govorci okrogle mize so bili tako koordinatorka evropske mladine Biliana Sirakova, član upravnega odbora “European Youth Forum“ največje svetovne mladinske organizacije – Nicholas Kujala, kot tudi predstavniki španskega, belgijskega in madžarskega mladinskega sveta Germán Antón,  Zoé Noël in Benita Czirkl. Sledila je okvirna predstavitev cilja vključujoče družbe ter njen družbeni kontekst.

Aktivno vlogo je igralo tudi občinstvo, ki je bilo tekom otvoritve med drugim spodbujeno  k medsebojnemu komuniciranju, katerega namen je bilo predvsem “prebijanje ledu“. Dejavnost je močno doprinesla k sproščenemu in spontanemu mreženju tako v delovnih skupinah kot tudi na poznejših neformalnih druženjih. 

Po dopoldanski otvoritvi so bili delegati ter predstavniki različnih mladinskih organizacij držav članic EU naključno razvrščeni v delovne skupine (ang. “working groups“), katerih naloga je bila priprava zaključkov, ki naslavljajo trenutne ovire pri doseganju vključujoče družbe in na kakšne načine le-te preseči na nacionalni ravni ter na ravni EU. Slovenski delegati so kot sredstvo za doseganje vključujoče družbe izpostavili predvsem povezano infrastrukturo, ki je dostopna mladim na robu družbe. Posebej so poudarili problematiko mladih posameznikov iz ruralnih območji, ki so geografsko oddaljeni od izobraževalno razvitejših okolij, kar je bilo navedeno tudi v zaključku delovne skupine. Pri tem so delegati aktivno opozarjali tudi na težave ljudi s posebnimi potrebami. 

Zaključki delovnih skupin med drugim opozarjajo tudi na nujnost prizadevanja za učinkovitejše obveščanje marginaliziranih mladih o priložnostih mladinske participacije, sploh pa o njihovih temeljnih pravicah, v našem primeru o pravici do izobraževanja (14. člen Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah). Večina mladinskih delegatov je za potencialno rešitev predlagalo obširno marketinško kampanjo, predvsem preko aktualnih socialnih omrežij kot sta Instagram in TikTok.

Slovenski delegati so se, poleg vseh formalnih druženj, aktivno udeleževali tudi neformalnih dogodkov, namenjenih mreženju z ostalimi predstavniki mladinskih in drugih nevladnih organizacij. Na druženjih so predstavili slovensko problematiko pri doseganju vključujoče družbe in svojo vizijo za reševanje le-te tudi v bolj sproščenem okolju.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.