Domov SZJ: Tuje študente je prizadela sprememba Zakona o tujcih (ZTuj-2F)
05.06.2021

SZJ: Tuje študente je prizadela sprememba Zakona o tujcih (ZTuj-2F)

Tuje študente je prizadela sprememba Zakona o tujcih (ZTuj-2F), ki je bila sprejeta marca letošnjega leta. Po novem morajo študentje za začasno prebivanje zaradi študija imeti na računu 5.000 EUR, kar je za marsikoga v tako kratkem času, nemogoče. 

Pred tem so lahko tuji študentje zadostna sredstva za preživljanje dokazali s pisno izjavo staršev ali zakonitih zastopnikov, da jim bodo ti za čas študija nudili finančno preskrbo. Od spremembne zakona pa to ne velja več. Za izdajo dovoljenja se upoštevajo le sredstva, ki si jih študent zagotavlja sam z delom, jih dobi preko štipendij, preko dohodka od premoženja ali kapitala, sredstva, ki jih izobraževalna ustanova nameni tujcu ter sredstva na računu odprtemu na banki ali hranilnici. 

Višina sredstev, ki jih mora imeti na računu bodoči študent, ki želi pridobiti dovoljenje za prebivanje znaša slabih 5.000 EUR za enoletno prebivanje (mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, ki od 1. 8. 2019 znaša 402,18 EUR). To je za nekatere študente v tako kratkem času skoraj nemogoče. Sploh za tiste, ki dohodka še ne morejo pridobivati v Sloveniji. Denimo v Severni Makedoniji, od koder prihaja veliko študentov, ki se naučijo tekoče govoriti slovensko in se v sloveniji zaposlujejo v deficitarnih poklicih, kjer nam primanjkuje visokokvalificiranega kadra je leta 2019 povprečna neto plača znašala 430 EUR. Kako naj ima torej študent iz teh držav sploh možnosti za prihod v našo državo?

Žal predloga Vlada Republike Slovenije ni utemeljila. Študenti, ki pridejo v Slovenijo niso ne samostojni ali ne zmožni poskrbeti za svoj socialni položaj kaj bistveno drugače od slovenskih študentov, saj tudi te v veliki večini nimajo 5000 eur na svojem bančnem računu, prav tako pa so v večini odvisni od finančnih transferjev svojih staršev.  Tujim študentom so enako dostopne pravice do subvencionirane prehrane, prevozov in bivanja, prav tako imajo možnost opravljanja študentskega dela, kot to velja za slovenske študente in si tako lahko priskrbijo dodaten dohodek za preživljanje v Sloveniji. 

Zaradi sprememb v postopku pridobivanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija bo največ škode utrpelo slovensko visoko šolstvo in napredek Slovenije. Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji trenutno študira 8.125 tujih študentov, kar predstavlja okoli 10 % vseh študentov v državi. Naj poudarimo, da so to mladi ljudje, ki so v Slovenijo prišli po kvalitetno izobrazbo imajo vizijo za svoj študij in delo ter so po večini zagreti študenti, ki dodatno dvigajo kvaliteto slovenskega visokošolskega prostora. Te za Slovenijo ne predstavljajo socialnega bremena, prej so potencialen kader za dodano vrednost v razvoju slovenskega gospodarstva in razvoja v najbolj donosnih panogah, kot tudi razvoju slovenskega sistema zdravstva šolstva in splošne družbe.  

Prav tako naj spomnimo na veljavno  Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, ki se ne sklada z zadnjo odločitvijo vlade. 

 Miha Zupančič, predsednik MSS:Želimo si, da bi vlada ponovno premislila o sprejetih spremembah zakona. Nemogoče je pričakovati, da bi študentom iz držav, kjer imajo znatno nižje povprečne mesečne dohodke, uspelo v tako kratkem času prikazati tako visok znesek za prihod v Slovenijo, ali obdržanje začasnega prebivališča. S sprejetjem takšne spremembe, ki v tako kratkem času študentom in njihovim družinam nalaga tako veliko breme bomo znižali kvaliteto slovenskemu visokošolskemu prostoru, slovenskemu razvoju, hkrati pa bomo ostali odprti le za elitne člane nekaterih držav”

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.