Domov Srečanje z ministrom Koritnikom na MJU
08.06.2021

Srečanje z ministrom Koritnikom na MJU

Predstavniki Mladinskega sveta, med katerimi sta bila predsednik MSS Miha Zupančič in mladinska delegatka pri OZN, so se v torek, 8. 6. 2021 sestali z ministrom Koritnikom v prostorih Ministrstva za javno upravo.

Predstavniki Mladinskega sveta so poudarili vlogo prostovoljstva in omenili projekt Prostovoljec leta, kjer sicer Mladinski svet Slovenije in Ministrstvo za javno upravo sodelujeta že vrsto let. Pa vendarle so se predstavniki MSS dotaknili tudi dviga ravni prostovoljstva in promocije le tega, saj je to še vedno na nižji ravni kot v primerljivih državah. V ta namen so se z ministrstvom strinjali, da se sestanejo ponovno, na ločenem sestanku.

Največ pozornosti je na srečanju pripadlo lokalnim skupnostim, saj v zvezi s tem obstaja tudi največ problematike na področju organiziranja mladine ter prenosa informacij. Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, so ministra opozorili na težavo v Zakonu o mladinskih svetih, kjer je določeno, da se Mladinski svet lokalne skupnosti lahko ustanovi v samoupravni lokalni skupnosti, te enote pa so večkrat premajhne za delovanje več mladinskih društev. Iz tega namena so se že v preteklosti ustanavljali mladinski sveti, ki povezujejo več občin ter se poimenovali kot t.i. regionalni mladinski sveti. Težava nastaja, saj v večini primerov takšno organiziranost upravne enote zavračajo. Kljub temu, da se je minister strinjal, da je samoupravna lokalna skupnost jasno definirana in ta ne more biti podvržena različnim interpretacijam, je po predstavljeni problematiki pozval, da vse dokumente, ki kažejo na ustanovitev ali zavrnitev regionalnega mladinskega sveta, ter druge zakone, ki kažejo prakso drugačnega tolmačenja za samoorganizirane skupnosti pošljejo na ministrstvo, ki nam bo v zvezi s tem podalo povratno informacijo.

Prav tako je bila odprta tematika v zvezi z obstojem mladinskih politik znotraj samoupravnih lokalnih skupnosti. Na Mladinskem svetu Slovenije namreč opažajo, da je na tem področju veliko ignorance mladinske politike. Tudi, če se vedno več občin odloča za umestitev mladinskih struktur v organe občine ter tematik v programe so te večkrat izkoriščane, še večkrat pa še vedno povsem ignorirane. Prav tako samoupravne lokalne skupnosti večkrat ignorirajo Mladinski svet in ta zato ne more pridobiti informacij katere občine se z mladimi sploh usmerjeno ukvarjajo. V ta namen so sklenili, da bo ministrstvo pomembna sporočila pošiljalo prek svojega elektronskega naslova, saj je tam odzivnost boljša. Mladi so ministra tudi nagovorili, da bi mladim omogočil stalno prisotnost v delovni skupini Samoupravnih lokalnih skupnosti, minister pa je potrdil, da bo ta predlog predstavil na naslednji seji, ki bo potekala v ponedeljek, 14. 6. 2021.

Od drugih tematik so se na srečanju dotaknili tudi starostne omejitve za vstop v volilni sitem in e-volitev, ki bi mlade nekoliko bolj privabile za udeležbo na teh. Oba ukrepa bi tako pomenila večanje bazena volivcev, ki bi pripadali mladim, kar pa je nujno, saj je volilno telo mladih nesorazmerno manjše od drugih starostnih skupin. Prisotni so se strinjali, da je strmenje k tem spremembam nujno, da pa je doseganje sprememb na tem področju zelo težavno in jih vsekakor ne bo mogoče izpeljati do naslednjih volitev. Na eni strani je razlog za otežkočene spremembe  zaradi večine, ki bi bila v Državnem zboru potrebna za sprejem volilne zakonodaje in na drugi zaradi varnosti volitev, ki jo je potrebno postavljati na prvo mesto. Kljub temu so se prisotni strinjali, da je pogovore v tej smeri nujno nadaljevati tudi, če spremembe ne bodo implementirane na naslednjih volitvah.

Na mladinskem svetu Slovenije so veseli, da so z Ministrstvom za javno upravo uspeli navezati stalno sodelovanje na najvišji ravni. Posebej pa srečanje veseli novo vodstvo MSS, saj je to z ministrstvom navezalo kontakt, ki se bo nadaljeval z drugimi srečanji tako na formalni, kot neformalni ravni.  

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.