Domov Sklic 29. seje Zbora Mladinskega sveta Slovenije
16.09.2014

Sklic 29. seje Zbora Mladinskega sveta Slovenije

Ljubljana, 16. september 2014

Oznaka: 183-14-GM-tj

Zadeva: SKLIC 29. SEJE ZBORA MLADINSKEGA SVETA SLOVENIJE

Spoštovani!

V skladu z 20. členom Statuta Mladinskega sveta Slovenije sklicujem 29. sejo Zbora MSS, ki bo v četrtek, 16. oktobra 2014, s pričetkom ob 17:00 uri. Lokacijo seje vam bomo sporočili 10 dni pred sejo.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 28. seje Zbora MSS
  3. Poročilo mandata 2012 – 2014
  4. Volitve v MSS
  5. Razno

Stalni predstavniki organizacij članic:

V skladu s 7. členom poslovnika Zbora MSS imate organizacije članice stalne predstavnike, ki ste jih v skladu z navodili tajništva že imenovali (seznam vam pošiljamo v prilogi). Stalne predstavnike lahko kadarkoli tudi zamenjate vendar najkasneje 24 ur pred začetkom seje Zbora MSS in sicer po elektronski pošti na tajnistvo@mss.si (ožigosan in s strani zakonitega zastopnika podpisan dokument).

V kolikor se stalni predstavniki ne morejo udeležiti posamezne seje, lahko članice imenujete začasne predstavnike v Zbor MSS, vendar samo za posamezno sejo. To lahko storite najkasneje do začetka same seje Zbora MSS. Dokument mora biti podpisanim in žigosan s  strani zakonitega zastopnika, katerega nato predložite generalnemu sekretarju MSS.

Dopolnitve dnevnega reda:

Članice MSS lahko v skladu z 9. členom poslovnika Zbora MSS zahtevate dopolnitev dnevnega reda. Zahteva mora vsebovati predlog novega dnevnega reda ter gradivo za obravnavo te točke. Zahteva mora prispeti na MSS po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@mss.si  do srede, 1. oktobra 2014.

Lista kandidatur bo poslana v roku in sicer najkasneje 21 dni pred sejo Zbora MSS. Končni dnevni red seje Zbora MSS in ostali za razpravo in odločanje potrebni dokumenti bodo vsem organizacijam članicam in njihovim pooblaščenim predstavnikom posredovani najkasneje 10 dni pred začetkom seje v elektronski obliki.

Lep pozdrav!

Tea Jarc

predsednica

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.