Domov Regijski dogodek v posavski regiji
30.09.2019

Regijski dogodek v posavski regiji

V petek, 27. septembra 2019, smo na Gradu Sevnica organizirali regijski dogodek Rastimo skupaj za posavsko regijo. Mladi in predstavniki občin v posavski regiji so na dogodku razpravljali o informiranju mladih na lokalni in regijski ravni ter o vključevanju mladih v procese odločanja.

 

V prvem delu dogodka so udeležence dogodka nagovorili: predsednica MSS Anja Fortuna, direktor URSM Tin Kampl, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek ter predsednica MSOS Sanja Slemenšek.

Nina Bavčar Čargo, direktorica IMP, je na dogodku predstavila primere dobrih praks informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja v okviru programa Mladim prijazna občina. Dobro praksa participacije mladih predstavlja primer participativnega proračuna v občini Ajdovščina, kjer so mladi aktivno sodelovali z oddajo načrtov za svoje projekte v občini. Nina Bavčar Čargo je izpostavila, da je informiranje mladih eden najpomembnejših mehanizmov za spodbujanje družbene in politične participacije mladih, njihove socialne integracije ter osebnostnega razvoja in avtonomije mladih. Posebno pozornost velja nameniti neorganizirani mladini, saj jih ključne informacije, ki so pomembne za mlade, večkrat ne dosežejo.  Kot uspešni primeri informiranja mladih v lokalnem okolju so bili izpostavljeni primeri občin, kjer vzpostavljajo dialog z mladimi, npr. informiranje mladih o aktivnostih v občini Domžale že v osnovnih šolah.

Maja Mojškerc, sodelavka uredništva mlad.si, je predstavila portal mlad.si kot primer dobre prakse informiranja mladih na nacionalni ravni. Spodbudila je mlade k informiranju mladih v njihovih lokalnih skupnostih z novicami, ki so dostopne na portalu mlad.si.

S področjem informiranja mladih je nadaljevala  Ana Pisar Čivčić, magistrica tržnega komuniciranja, ki je predstavila prispevek: Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino. Ana Pisar Čivčić je predstavila statistiko družbenih kanalov, ki jih uporabljajo občine. Izpostavila je, da ima aktivne Facebook strani le 41% lokalnih samouprav v Sloveniji medtem, ko je delež aktivnih Facebook strani lokalnih samouprav v EU mnogo višji, in sicer 73%. Občine je spodbudila, da naj bodo tam kjer so prisotni mladi, torej na dogodkih in na družbenih omrežjih ter naj prilagodijo objave, da bodo vizualno privlačne za mlade. V vsebino pa naj občine in mladi vključijo aktualne teme in zgodbe (mladih) občanov.  Izpostavila je tudi pristop za doseganje neorganizirane mladine prek družbenih omrežij, projektov, dogodkov, neformalnih srečanj in kreativnih oziroma gverilskih pristopov. S temi spremembami lahko občine kot mladi pridobijo ideje za skupne projekte in gradijo skupnost.

Podžupanja občine Brežice, Katja Čanžar, je predstavila kaj delajo na področju mladine v občini Brežice in kako se lahko vključijo mladi v sodelovanje z občino. Izpostavila je razpise namenjene mladim in poudarila, da so vedno odpri za mlade.

 

V drugem delu dogodka je potekala delavnica in predstavitev rezultatov delavnice predstavnikom občin iz regije na okrogli mizi. Na delavnici se je vsaka skupina osredotočila na določeno tematiko povezano z informiranjem in vključevanjem mladih v procese določanja. Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk in podžupan Občine Krško, Silvo Krošelj, sta v sklopu okrogle mize prisluhnila predlogom mladim za nadgraditev mladinskih politik v njihovih lokalnih okoljih.

Prva skupina je predstavila načine vključevanja mladih v procese odločanja. Poudarili so, da je potrebno iti do mladih, ne pa le vabiti mlade k sebi oziroma, da je potrebno biti bolj aktiven med mladimi za nabiranje idej. Pri tem je potrebno razumeti, da mladi delajo prostovoljno in investirajo svoj čas, zato je potrebno to ceniti. Dejali so, da so ključ za vključevanje neorganizirane mladine mladinske organizacije, saj lahko oni pridejo prek svojih akcij do neorganizirane mladine in jih tako spodbujajo k aktivnostim. Občina mora zato spodbujati mladinske organizacije ter zagotoviti prostor, ki bo namenjen samo mladim. Predlagajo tudi vzpostavitev info točke, kjer bi mladi v občini lahko neposredno izvedeli vse informacije povezane z mladino npr. ustanovitev društva, razpisi, gradnja hiše itd. Na info točki bi tudi spoznali poti za vključevanje v procese odločanja.

V drugi skupini so razpravljali o ovirah, ki zmanjšujejo participacijo mladih. Skupina je izpostavila, da je problem »neodostopnost odločevalcev«, ki pa ima dve plati: po eni strani odločevalci ne prisluhnejo mladim, po drugi strani pa mladi ne vedo kako bi se približali odločevalcem oziroma ne najdejo pravih poti – potrebno bi bilo bolj informirati mlade katere poti imajo na voljo za pristop do odločevalcev, drugače morajo iskati mladi alternativne načine, da so slišani. Ovira, ki povzroča razočaranje in posledično pasivnost mladih v občini so neizpolnjene obljube mladim:  mladi  večkrat izvisimo pred odločevalci kot druge družbene skupine. Čeprav so mnogokrat oddane pobude mladih pa se s temi pobudami ne zgodi veliko oziroma se na njih pozabi. Skupina mladih je tudi mnenja, da je potrebno okrepiti občutek pripadnosti lokalni skupnosti ter, da problem za participacijo mladih predstavlja tudi preobremenjenost mladih, saj so večkrat aktivni le tisti, ki so aktivno delujejo že v več društvih in jim primanjkuje časa. Na področju informiranja mladi predlagajo, da so občine prisotne na družbenih omrežjih, sprejemajo povratne informacije s strani mladih ter neposredno in ažurno informirajo več mladih. Občina mora spodbujati aktivnosti mladih, da le ti dobijo občutek veljave in občutek, da je njihov mnenje pomembno. S tem je povezano tudi vzpostavljanje okolja, kjer se bodo mladi počutili prijetno in ne bodo odhajali z lokalnih okolij. Mladi bodo tako razvijali lokalno okolje in večkrat odšli na volitve.

Župan Občine Sevnica je dejal, da je potrebno vzpostaviti več dialoga z mladimi, da se zve njihove probleme, katere lahko potem skupaj rešujemo. Župan je tudi izpostavil, da je prostovoljstvo ključno za participacijo mladih, saj mlade izpopolnjuje in jih oblikuje v aktivne državljane. Mlade pa je pozval, naj bodo njihovi predlogi moralni saj se lahko na občini lahko resno obravnava le takšne predloge. Za informiranje mladih je župan dejal, da je nujno partnerstvo mladih pri urejanju (hitrih) kanalov za mlade.

Podžupan Občine Krško je izpostavil, da je ključno, da se mlade nagovarja k aktivni participaciji že v osnovnih šolah. Za področje informiranja, je podžupan izpostavil, da je še vedno najbolj učinkovito informiranje od ust do ust ter, da je potrebno okrepiti dialog z mladimi v živo. Zavzel se tudi za združevanje mladinskih organizacij, saj razdrobljenost organizacij povzroča neučinkovitost. Pri mladih pa pogreša oblikovanje konkretnih idej in predlogov. Večkrat bi morali mladi tudi spremljati proces po oddaji pobude, da vidijo kaj se dogaja s pobudo, ki so jo oddali. Podžupan je poudaril, da naj mladi pridejo večkrat do odločevalcev, saj so odločevalci v službi občanom.

Direktor MC Krško, Mitja Valentinc, je pohvalil župana in podžupana, da sta se udeležila tega dogodka, ker je ravno stik z mladimi tisti, ki spodbuja sodelovanje.

 

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.