Domov Regijski dogodek v goriški regiji
02.12.2019

Regijski dogodek v goriški regiji

Regijski dogodek Rastimo skupaj v goriški regiji je potekal v petek, 22. novembra 2019, v Kulturnem domu Bukovica. Na dogodku smo razpravljali o informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, vključevanju mladih v procese odločanja oz. e-participaciji mladih ter zaposlovanju mladih v lokalnem ter regionalnem okolju. Predstavljene so bile dobre prakse vključevanja mladih v procese odločanja, portal mlad.si, dobre prakse pridobivanja kompetenc za vključitev mladih na trg dela in spodbujanja podjetništva mladih ter prispevek kako pristopiti do delodajalca in oblikovati življenjepis. Delavnica in okrogla miza na regijskem dogodku sta bili osredotočeni na temo informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja ter podjetništva in zaposlovanja mladih.

 

Udeležence je z uvodnim nagovorom pozdravil podpredsednik MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni, Matej Novak, ki je poudaril, da je na nas,”mladih, da se izobrazimo, aktiviramo, sprašujemo in pridobljeno znanje delimo naprej in tako soustvarjamo boljše pogoje za življenje v bodoče, na strani odločevalcev pa je, da nas pri tem podpirajo “, zato je dobrodošlo, da občine razvijajo podporno okolje za mlade. Direktor URSM, Tin Kampl, je nagovoril udeležence s pozdravnim nagovorom v katerem je izpostavil, da “v vseh teh letih, ko dialog poteka, še vedno ne obstaja ne obstaja priročnik, ki bi vsem omogočil hitro rešitev ali dosego željnega. Tisto, v kar pa smo prepričani, pa je zavedanje, da je potrebna participacija, da je potrebno vzpostavljati kanale komuniciranja med mladimi in mladinskimi organizacijami na eni strani in z občinami na drugi. V občini Renče-Vogrsko je dobrodošlico udeležencem izrekel župan Občine Renče–Vogrsko, Tarik Žigon, ki je dejal, da je današnji dogodek je prvi korak k dialogu z mladimiter da se bo občina še naprej trudila razvijati podporno okolje za mlade.

O dobrih praksah informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja je spregovorila Nina Bavčar Čargo, direktorica Inštituta za mladinsko politiko. Po predstavitvi certifikata Mladim prijazna občina je direktorica IMP podrobneje opisala dobre prakse informiranja in participacije mladih, ki jih izvajajo občine, ki so prejele omenjeni certifikat. Kot primer dobre prakse participacije mladih je bil predstavila projekt Moja pobuda v okviru katere mladi lahko oddajo predloge za projekte. Uspešen primer informiranja mladih v lokalnem okolju pa predstavljajo info točke v občini Domžale, redni rubriki v občinskem glasilu Občine Trzin in spletni informator Wajdovske mladine v občini Ajdovščina. Občino Renče Vogrsko je spodbudila k nadaljevanju uspešnega dela za prejem certifikata.

Sandra Bano z uredništva mlad.si, je predstavila portal mlad.si kot primer dobre prakse informiranja mladih. Udeležencem je pokazala strukturo in delovanje portala mlad.si in jim pokazala, kje lahko dostopajo do relevantnih informacij za lokalno, regionalno in nacionalno raven.

Dino Kovačevič, strokovni direktor Zavoda Ypsilon, je predstavil dobre prakse pridobivanja kompetenc za vključitev mladih na trg dela in spodbujanja podjetništva mladih. Predstavil je projekte, ki spodbujajo kreativnost mladih in jim hkrati pomagajo k pridobivanju kompetence in ustvarjanju lastnih zaposlitev oziroma podjetij. Med projekti, ki predstavljajo dobro prakso do mentorstva in dogodke Zavoda Ypsilon, Speak up!, LinkedIn dogodki ter predavanja uspešnih mladih podjetnikov.

Ideje in nasvete za pripravo življenjepisa in vzpostavitev kontakta z bodočim delovalcem je delila Živa Bizjak, kadrovska svetovalka v podjetju TNG oprema d.o.o. (KingsBox). Mladi naj pazijo, da navedejo resnične in relevantne podatke za delodajalca ter preverijo kaj se z njihovim življenjepisom dogaja po tem, ko ga pošljejo.

V drugem delu dogodka je potekala delavnica in predstavitev rezultatov delavnice predstavnikom občin in podjetij iz regije. Na delavnici so udeleženci oblikovali predloge za informiranje in vključevanje mladih v procese določanja ter predloge kako povezati podjetja z občinami za večjo zaposljivost mladih in razvoj podjetništva v lokalnem okolju. Na predloge so se na okrogli mizi odzvali: Karmen Kompara, direktorica Vitanest d. o. o., Mitja Mikuž, Primorski tehnološki park, Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko, Elena Zavadlav Ušaj, podžupanja Mestne občine Nova Gorica, Vladka Gal Janeš, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Renče-Vogrsko ter Matejka Maver Pregelj, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Miren-Kostanjevica.

Mladi so izpostavili, da si za uspešnejše povezovanje podjetij z občinami za večjo zaposljivost mladih in razvoj podjetništva v lokalnem okolju želijo: več (regionalnih) zavodov ali agencij, ki bi spodbujale podjetništvo in inovativnost med mladimi; možnost opravljanja praks mladih na občinah; mentorstvo na občini za študente in dijake ter informacije o tem, več dogodkov za mreženje mladih in podjetij, saj je tudi podjetjem v interesu, da informirajo mlade o priložnostih; subvencioniranje poizkusnih dob ali mentorstev s strani občin podjetjem; ugodnosti za podjetja, ki zaposlijo brezposelne mlade npr. oprostitev prispevkov; razvijanje kadra, ki ga potrebuje lokalno okolje že od osnovnih šol dalje. Še vedno pa obstaja velik izziv kako pripraviti mlade do participacije in povezovanja s podjetji.

Za spodbujanje participacije in informiranja mladih si želijo naslednjih ukrepov: da bi predvsem občina in podjetja skupaj pristopila do društev in klubov ter pregledala kaj lahko skupaj naredijo; podpro dogodkom, ki jih bodo sami izvedli in so za njih zanimivi; kontinuiteto dogodkov, ki bodo nadgrajevali doseženo na prejšnjih dogodkih; prenos dogodkov v živo; medvrstniško promocijo dogodkov; kratka in jedrnate informacije; informiranje v šolah; tablo na katero bi lahko mladi oddali predloge in/ali participatorni proračun (predloge lahko oddajo mladi do starosti 35. let); skupne prostore oziroma sobo za souporabo; ustanovitev mladinskega sveta; digitalni marketing in širše masovno vabljenje na dogodke; prikazati politiko kot nekaj zabavnega in odprtega za vse; modernizacijo spletnih strani občin, predvsem kreiranje instagram računov. Poleg tega, mladi želijo najti skupen cilj, ki jih bo združil in replicirati idejo Lakenessa, ki združuje mlade in občine.

Karmen Kompara, direktorica Vitanest d. o. o., je izpostavila, da bi moralo biti v občini več možnosti za razvoj podjetniških idej mladih. Rešitev bi lahko bila uvedba lokalnih SPOT točk, ki bi podpirale »garažno« podjetništvo mladih. Mladi bi morali bolj vztrajni in pristopiti do podjetij ter iskati rešitve za realizacijo svojih idej, občine pa morajo ustvarjati pogoje za udejanjanje idej mladih in razvoj kompetenc. Gospa Kompara je pozvala podjetja k podpori mladinskih športnih in kulturnih dejavnosti in društev.

Elena Zavadlav Ušaj, podžupanja Mestne občine Nova Gorica, je poudarila, da v Novi Gorici uspešno deluje Mladinski center Nova Gorica v katerem dijaki pridobivajo kompetence. Nadgradnja bi bila , kot eno rešitev vzpostavitev lokalnega ali regionalnega kariernega centra za osnovne in srednje šole za informiranje in usmerjanje mladih. V Mestni občini Nova Gorica so nedavno sprejeli strategijo za mlade, želijo pa si še ustanovitve komisije za mlade, ki bi povezala občino in mlade ter prispevala k implementaciji strategije za mlade.

Mitja Mikuž, Primorski tehnološki parki, je predstavil delavnice in projekte, ki jih izvaja Primorski tehnološki parki za mlade podjetnike. Dodal pa je, da je o teh priložnostih potrebno bolje informirati mlade in jih spodbujati že v šolah.

Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko, pozdravljala dogodke, kot je bil regijski dogodek in poudarja, da bi bilo potrebno organizirati več dogodkov za povezovanje podjetij, občin in mladih. Z možnostmi za kakovostne zaposlitve želijo mlade pritegniti, da bi ostali v lokalnem okolju. V Občini Renče-Vogrsko so že začeli z ustanavljanjem komisije za mlade, ki prispevala k participaciji mladih, želijo pa si tudi informiranja mladih o možnostih zaposlitve v lokalnih podjetjih.  S tem bodo pridobili tako mladi kot podjetja in občina.

Vladka Gal Janeš, višja svetovalka na Občini Renče-Vogrsko, je dodala, da imajo v načrtu tudi izvedbo participatornega proračuna.

Matejka Maver Pregelj, višja svetovalka na Občini Miren-Kostanjevica, je dodala, da si želijo pospešeno razvijati mladinske politike tudi v Občini Miren-Kostanjevica in urediti prostore za mlade in društva v njihovi občini.

Prispevek o dogodku si lahko preberete tudi na: https://www.mlad.si/blog/tarik-zigon-zupan-rence-vogrsko-danasnji-dogodek-je-prvi-korak-k-dialogu-z-mladimi/

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.