Domov Razpis za strokovnega sodelavca
14.01.2015

Razpis za strokovnega sodelavca

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu Mladinskega sveta Slovenije objavljamo

 

Razpis  za strokovnega sodelavca

1. Splošni pogoji dela

trajanje zaposlitve zaposlitev za določen čas (1 leto)
delovni pogoji in razmere delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in

vključuje delo z računalnikom

poskusno delo 3 mesece
način izbire kandidata – komisija za izbor ustreznega kandidata bo po

pregledu prispelih prijav naredila ožji izbor kandidatov,

ki bodo povabljeni k razgovoru in opravljanju kratkega

pisnega testa

– o rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po

e-pošti, na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavi oz.

življenjepisu

tedenska delovna obveznost 40 ur: od ponedeljka do petka 35 ur plus 5 ur, ki se

na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med

delovne dni (po potrebi tudi v večernih urah ali

izjemoma ob sobotah in nedeljah)

poskusno delo 3 mesece
osnovna bruto plača  1.237,15 EUR

 

2. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 – Strokovna izobrazba:  minimalno srednja šola (V. stopnja)

– Dodatna znanja:

 • odlično poznavanje področja zaposlovanja mladih in zakonodaje na tem področju
 • odlično poznavanje področja formalnega in neformalnega izobraževanja
 • odlično poznavanje področja socialnega varstva
 • odlično poznavanje štipendijske politike v Sloveniji
 • odlično poznavanje vsebin programskih dokumentov Mladinskega sveta Slovenije
 • odlično poznavanje zakonodajnih postopkov in drugih oblik oblikovanja javnih politik v Sloveniji
 • sposobnost pisanja v pravni obliki jezika
 • aktivno pisno in ustno zanje slovenskega in angleškega jezika. Ostalo poznavanje svetovnih jezikov je prednost
 • poznavanje mladinskega področja in problematike mladih, poznavanje institucij v Sloveniji in v svetu, predvsem EU
 • odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega programa in internetnih aplikacij

– Zaželene so naslednje delovne izkušnje:

 • preteklo delo v mladinskih organizacijah,
 • izkušnje s pisanjem in analizo politik.

3. Od kandidata pričakujemo:

 • sposobnost opravljanja več del hkrati, koordiniranja več projektov hkrati; odlično upravljanje s časom in dobro organizacijo delovnih nalog
 • zmožnost raziskovalnega dela; zbiranje, analiziranje in povzetek raziskovalnega dela
 • sposobnost dela v timu
 • pripravljenost opravljati dela tudi izven delovnega časa, kadar je to potrebno
 • odgovornost za pravilno, vestno in strokovno delo
 • odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in drugih aktivnosti v okviru svojega dela

 

4. Opis vsebine del in nalog strokovnega sodelavca:

 • analiza predpisov in pisanje politik
 • pisanje odzivov na zakone, podzakonske akte in vladne dokumente ter drugih besedil na področju zagovorništva
 • pomoč pri opisu problematik ter vsebinskih izhodišč na določenem tematskem področju projekta (v sodelovanju z vodjo projekta in projektnim sodelavcem)
 • sodelovanje pri pripravah in izvajanju statutarnih aktivnosti ter zagotavljanje rezultatov implementacij politik in zagovorništva
 • zastopanje Mladinskega sveta Slovenije zunaj organizacije v ustreznih strokovnih skupinah in ad hoc srečanjih v skladu z dogovorom z nadrejenim
 • pisanje poročil dela na svojem področju
 • prispevanje k strateškemu razvoju MSS
 • podpora pri uvajanju novih strokovnih sodelavcev v delovni proces
 • sodelovanje pri delu vodstva
 • sprejem drugih odgovornosti – po potrebi

 

5. Rok in način prijave

Prijavo na razpis, ki mora vsebovati prijavo, motivacijsko pismo in življenjepis v Europass obliki, pošljite najkasneje do petka, 30. januarja 2015, priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti “razpis: strokovni sodelavec”. Prijavi lahko, poleg obveznega motivacijskega pisma ter Europass življenjepisa, priložite tudi primere vašega dosedanjega strokovnega dela.

 

6. Informacije v zvezi z razpisom

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na tel. št. 01/ 425 60 55 ali na e-naslovu tajnistvo@mss.si (Gregor Mahnič).

 

Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

 

V Ljubljani, 14. januarja 2015

 

Tin Kampl, l.r.

Predsednik MSS

 

Prilogi:

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.