Domov Razpis za strokovnega sodelavca MSS
24.02.2017

Razpis za strokovnega sodelavca MSS

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu Mladinskega sveta Slovenije objavljamo

razpis za strokovnega sodelavca – odnosi z javnostmi

 1. Splošni pogoji dela
trajanje zaposlitve zaposlitev za določen čas (1 leto)
delovni pogoji in razmere delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom
poskusno delo 3 mesece
način izbire kandidata – komisija za izbor ustreznega kandidata bo po pregledu prispelih prijav naredila ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k razgovoru in po potrebi opravljanju kratkega pisnega testa

– o rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti, na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavi oz. življenjepisu

tedenska delovna obveznost 40 ur: od ponedeljka do petka 35 ur plus 5 ur, ki se na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med delovne dni (po potrebi tudi v večernih urah ali izjemoma ob sobotah in nedeljah)
osnovna bruto plača  1.122,15 EUR
 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • strokovna izobrazba: minimalno 4-5-letna srednja šola
 • izkušnje z organizacijo zahtevnejših dogodkov,
 • poznavanje mladinskega organiziranja,
 • preteklo delo v mladinskem / nevladnem sektorju,
 • poznavanje področja odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja,
 • izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje z izvajanjem različnih projektov
 • dodatna znanja:
 • poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega programa in internetnih aplikacij
 • aktivno pisno in ustno zanje slovenskega jezika in angleškega jezika
 • Poznavanje delovanja institucij v Sloveniji kot so npr. Državni zbor RS, Vlada RS in v EU, kot so npr. Evropski parlament, Evropska komisija in Svet ministrov.
 • poznavanje slovenskega medijskega prostora,
 • Osnovno oblikovanje spletnih strani (dodajanje vsebin), poznavanje programov za osnovno grafično oblikovanje,
 • poznavanje socialnih omrežij (Twitter, Facebook …)
 1. Od kandidata pričakujemo:
 • zmožnost ekipnega dela
 • usposobljenost opravljanja več del hkrati
 • kompetentnost za delo z ljudmi
 • odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki
 • zmožnost opravljanje dela tudi izven delovnega časa, kadar je to zahtevano
 • odgovornost za pravilno in vestno delo
 • odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in drugih aktivnosti v okviru svojega dela
 • odgovornost za delo z osebnimi podatki
 1. Opis vsebine del in nalog strokovnega sodelavca:
 • odnosi z javnostmi,
 • komuniciranje z množičnimi mediji,
 • upravljanje spletnih komunikacij,
 • ažuriranje spletnih strani,
 • priprava promocijskih materialov,
 • fotografiranje in osnovna obdelava fotografij,
 • priprava tedenskih novic,
 • sodelovanje, priprava in vodenje kampanj,
 • organiziranje manjših in večjih dogodkov,
 • delo na posameznih strokovnih področjih,
 • administrativno delo za potrebe organizacije: priprava in odprema dopisov, dokumentov MSS in arhiviranja,
 • priprava poročil o delu na svojem področju in sodelovanje pri delu vodstva.
 1. Rok in način prijave

Prijavo na razpis, ki mora vsebovati prijavo, motivacijsko pismo in življenjepis, pošljite najkasneje do srede 8. marca 2017, priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti razpis: strokovni sodelavec. Prijavi lahko, poleg obveznega motivacijskega pisma ter življenjepisa, po želji priložite tudi primere vašega dosedanjega strokovnega dela.

 1. Informacije v zvezi z razpisom

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na tel. št. 01/ 425 60 55 ali na e-naslovu tajnistvo@mss.si (Jernej Čeligoj).

Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

V Ljubljani, 24. februarja 2017

Tin Kampl, l.r.

Predsednik MSS

Priloga:

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.