Domov Razpis za projektnega sodelavca
09.03.2017

Razpis za projektnega sodelavca

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu Mladinskega sveta Slovenije objavljamo

razpis za projektnega sodelavca II

 1. Splošni pogoji dela

 

trajanje zaposlitve zaposlitev za določen čas (1 leto)
delovni pogoji in razmere delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom
poskusno delo 3 mesece
način izbire kandidata – komisija za izbor ustreznega kandidata bo po pregledu prispelih prijav naredila ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k razgovoru in opravljanju kratkega pisnega testa

– o rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti, na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavi oz. življenjepisu

tedenska delovna obveznost 40 ur: od ponedeljka do petka 35 ur plus 5 ur, ki se na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med delovne dni (po potrebi tudi v večernih urah ali izjemoma ob sobotah in nedeljah)
osnovna bruto plača 1.178,25 EUR

 

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • Strokovna izobrazba: minimalno 4-letna srednja šola (V. stopnja)
 • Dodatna znanja:
  • poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega programa in internetnih aplikacij
  • aktivno pisno in ustno zanje slovenskega jezika in angleškega jezika
  • Vodenje enostavnih finančnih zadev (knjiga prejetih/izdanih računov), prejeta pošta
  • Poznavanje delovanja institucij v Sloveniji kot so npr. Državni zbor RS, Vlada RS in v EU, kot so npr. Evropski parlament, Evropska komisija in Svet ministrov.
 • Zaželene so naslednje delovne izkušnje:
 • preteklo delo v mladinskih organizacijah
 • izkušnje z administrativnim delom
 1. Od kandidata pričakujemo:
 • zmožnost ekipnega dela
 • usposobljenost opravljanja več del hkrati
 • kompetentnost za delo z ljudmi
 • odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki
 • zmožnost opravljanje dela tudi izven delovnega časa, kadar je to zahtevano
 • Odgovornost za pravilno in vestno delo
 • Odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in drugih aktivnosti v okviru svojega dela
 • odgovornost za delo z osebnimi podatki
 1. Opis vsebine del in nalog strokovnega sodelavca:
 • Administrativno delo za potrebe organizacije; priprava in odprema dopisov in dokumentov MSS
 • Skrb za različne evidence v okviru delovanja MSS; evidenca o aktivnostih MSS, urejanje različnih seznamov v okviru različnih projektov, ki se izvajajo v okviru organizacije
 • Stik z organizacijami članicami in skrb za ažurnost njihovih kontaktnih podatkov, skrb za informiranje članic o aktivnostih MSS
 • Urejanje različnih baz podatkov
 • Pisanje poročil dela in zapisnikov
 • Priprava pisarne za sestanke
 • Naročanje in vodenje evidence pisarniškega materiala
 • Vodenje enostavnih finančnih zadev (knjiga prejetih/izdanih računov), prejeta pošta
 • Sprejem drugih odgovornosti – po potrebi
 1. Rok in način prijave

Prijavo na razpis, ki mora vsebovati prijavo, motivacijsko pismo in življenjepis v Europass obliki, pošljite najkasneje do ponedeljka, 20. marca 2017, priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti razpis: projektni sodelavec II. Prijavi lahko, poleg obveznega motivacijskega pisma ter Europass življenjepisa, priložite tudi primere vašega dosedanjega strokovnega dela.

 1. Informacije v zvezi z razpisom

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na tel. št. 01/ 425 60 55 ali na e-naslovu tajnistvo@mss.si (Jernej Čeligoj).

 

Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

 

V Ljubljani, 9. marca 2017

Tin Kampl, l.r.

Predsednik MSS

Priloga:

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.