Domov Razpis za nadomestnega člana Svet vlade RS za mladino
15.01.2015

Razpis za nadomestnega člana Svet vlade RS za mladino

V skladu s prejetim dopisom št. 6003-64/2012/181 s strani Urada RS za mladino in s 1. členom Pravilnika o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu Vlade RS za mladino razpisujem kandidacijski postopek za nadomestnega člana Sveta vlade RS za mladino, in sicer za:

 

– 1 predstavnika nacionalnih mladinskih organizacij .

 

Razpisni pogoji in priporočila:

Merodajne organizacije lahko kandidirajo izključno svoje članice oz. člane, ki so na dan izdaje razpisa stari med 15 in 29 let.

 

Od kandidatk / kandidatov se pričakuje širše poznavanje mladinske politike, večletne izkušnje na področju mladinskega dela in poznavanje socialne problematike mladih. Pričakovane obveznosti članov Sveta so predvidoma šest sej letno ter pripravljalni sestanki pred sejami.

 

Kandidature morajo vsebovati:

– življenjepis v Europass obliki

(obrazec najdete tu: http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx)

– motivacijsko pismo kandidatke / kandidata

– podporno pismo organizacije predlagateljice

 

Upoštevane bodo le popolno opremljene kandidature, oddane do petka, 30. januarja 2015 do 24.00 ure s priporočeno pošto, naslovljeno na Mladinski svet Slovenije, Dunajska cesta 5, SI-1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Svet vlade RS za mladino«. Vsaka organizacija lahko predlaga največ eno kandidatko oz. kandidata.

 

Svet Vlade RS za mladino

Svet Vlade RS za mladino:

– spremlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe, upoštevanje interesov mladine v vladnih politikah;

– predlaga ukrepe, da je pobude, predloge in priporočila za urejanje vprašanj s področja mladine in mladinskih organizacij;

– daje mnenja k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade RS, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh.

 

Svet Vlade RS za mladino sestavljala 10 predstavnikov vladnih institucij in 10 predstavnikov mladinskih struktur. Skladno s četrto točko sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade za mladino postopek izbire predstavnikov vodi Mladinski svet Slovenije po Pravilniku o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu Vlade RS za mladini – MSS-063-09.

 

Nadaljnji postopki

Izbor članov Sveta Vlade za mladino se bo opravil na srečanju, kjer se bo z glasovanjem vseh prisotnih pooblaščenih predstavnikov posamezne skupine organizacij izvolilo nadomestnega predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih v Svet vlade RS za mladino.

 

O srečanju boste pisno obveščeni 15 dni pred srečanjem, seznam kandidatur in kandidature same pa vam bomo posredovali 10 dni pred srečanjem. Postopki so natančneje razloženi v priloženem Pravilniku o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu Vlade RS za mladino.

 

Tin Kampl

Predsednik MSS

 

Priloge:

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.