Domov Razpis za krepitev delovanja MSLS
30.06.2020

Razpis za krepitev delovanja MSLS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z osnovnim namenom krepitve njihovega delovanja.

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) z namenom krepitve delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanja prepoznavnosti in vloge MSLS-jev. Namen razpisa je podpora mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo svoja področja delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na lokalni ravni. S sofinanciranimi aktivnostmi želimo opozoriti na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje vseh akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. Razpis je objavljen na spletni strani MSS.

Sodelovanje na razpisu:

Na razpis za sofinanciranje krepitve delovanja MSLS-jev se lahko prijavijo mladinski svet lokalnih skupnosti, ki so registrirani v Sloveniji in delujejo v skladu z Zakonom o mladinskih svetih (ZMS). MSLS je krovna mladinska organizacija na lokalni ravni, ustanovljena po Zakonu o mladinskih svetih, ki združuje mladinske organizacije v posameznem lokalnem okolju. Mladinski svet lokalne skupnosti je nosilec mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni ter po Zakonu o mladinskih svetih predstavlja glavnega sogovornika pri sodelovanju mladih z lokalnimi odločevalci o zadevah, ki se posredno ali neposredno tičejo mladih. V posamezni lokalni skupnosti deluje kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot nacionalnih mladinskih organizacij.

Zaželene teme projektov:

Z razpisom bomo podprli predvsem projekte, ki bodo naslavljali naslednje teme:

 • zagovorništvo,
 • digitalizacija,
 • stanovanjska problematika,
 • participacija,
 • podpora ostalim mladinskim organizacijam.

Projekti, ki bodo osredotočeni na omenjene tematike bodo imeli prednost pri ocenjevanju.

Odstopanja pri izbiri zaželenih tem: Projekte, ki bodo na inovativne načine naslavljali teme, ki niso navedene bomo prav tako vključili v ocenjevanje vendar bodo dobili nižje številko točk.

Zaželene aktivnosti pri projektih MSLS:

Z razpisom želimo spodbuditi aktivnosti, ki bodo vključevale dialog mladih z odločevalci ali mladimi ter zagovorniške aktivnosti, zato bomo prednost pri ocenjevanju dali projektom, ki bodo vključevali eno ali več sledečih aktivnosti:

 • dialog mladih z odločevalci (npr. lokalni posvet, konferenca, sestanki),
 • analize in raziskave z namenom zagovorništva mladih,
 • zagovorniške kampanje,
 • delavnice na šolah.

Odstopanja pri izbiri zaželenih aktivnosti: Projekte, ki bodo vključevali aktivnosti, ki niso naštete bomo prav tako vključili v ocenjevanje vendar bodo dobili nižje številko točk.

Merila za izbor in sofinanciranje projektov MSLS:

Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis za krepitev delovanja MSLS 2020 so sledeči:

 • upoštevanje tem, ki so določene na razpisu – od 0 do 30 točk,
 • inovativnost projekta – od 0 do 30 točk,
 • aktualnost projekta – od 0 do 30 točk,
 • realnost izvedbe – od 0 do 30 točk,
 • vključevanje raznolikih struktur in določnih ciljnih skupin (dodatne točke prinese: vključevanje neorganizirane mladine, vključevanje manjšin ali povezovanje z drugimi MSLS-ji (skupne aktivnosti), spolna uravnoteženost udeležencev aktivnosti) – od 0 do 30 točk.

Kriteriji vključujejo število točk, ki jih lahko doseže projekt za posamezen kriterij.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje vseh projektov za krepitev delovanja MSLS:

Podprli  bomo minimalno 5 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v skupni vrednosti do 5.000 EUR v bruto znesku. Od dodeljenega zneska s strani komisije, ki bo pregledala in ovrednotila vse prispele prijave, bo posamezen MSLS prejel 70% zneska pred začetkom aktivnosti, preostalih 30% pa po zaključnem poročanju. Komisija si jemlje pravico, da določi višino pridobljenih sredstev glede na prijavljeno vsebino in glede na opredeljene stroške. Z določitvijo ustrezne višine pridobljenih sredstev za izbrane projekte so lahko dodali tudi nižja skupna vrednost razpisnih sredstev.

Določitev obdobja, v katerem mora biti izveden projekt in določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena pridobljena sredstva s tega razpisa:

Vse projektne aktivnosti morajo biti izvedene od datuma podpisa pogodbe z MSS-jem  za dodelitev sredstev s tega razpisa do 30. novembra 2020 z izjemo oddaje poročila. Zaključno poročilo mora biti oddano do 20. decembra 2020. Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa za krepitev delovanja MSLS 2020, morajo biti za odobrene namene porabljena od podpisa pogodbe z MSS-jem za dodelitev sredstev s tega razpisa do 30. novembra 2020.

 

Oddaja prijave in rok za prijavo:

Prijave na razpis potekajo elektronsko z uporabo elektronske prijavnice v Google obrazcu. Elektronska prijavnica, ki je dostopna na https://forms.gle/8DW8jnX57fgZjeBy7, mora biti ustrezno izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, določene v tem razpisu. Nepopolno izpolnjene prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam. Vse prijavnice, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne ne bodo veljavne. Prijavnice poslane po navedenem roku za oddajo prijavnice ne bodo veljavne. V primeru, da elektronska prijavnica ne deluje pišite na dominik.derencin@mss.si, da popravimo prijavnico oziroma se dogovorimo o alternativnem načinu oddaje prijavnice.

Rok za prijavo projekta je 31. julij 2020 do polnoči.

Za nepopolno prijavnico se šteje prijavnica, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za prepozno oddano prijavnico se šteje prijavnica, ki ni bila elektronsko oddana do 31. julija 2020 do 24.00. Z oddajo elektronske prijavnice jamčite za resničnost podatkov. V primeru ugotovitve navedbe neresničnih podatkov v prijavnici bomo prijavo izločili iz postopka in ustrezno ukrepali.

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa (vključno s povezavo do elektronske prijavnice ter merili in kriteriji za vrednotenje prijavljenih projektov), navodila za izpolnitev prijavnice ter navodila MSS za uporabo finančnih sredstev iz razpisa za krepitev delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MSS.

 

Celoten razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na sledečih povezavah:

MSS-026-20 Razpis za sofinanciranje krepitve delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti v letu 2020

Navodila prijaviteljem na razpis za krepitev delovanja MSLS za izpolnjevanje prijavnice

Navodila MSS za uporabo finančnih sredstev – razpis za krepitev delovanja MSLS

Datoteke - prenesi na klik

026-20_Razpis_Krepitev_delovanja_MSLS.pdf
592.361 KB
Navodila-prijaviteljem-na-razpis-za-krepitev-delovanja-MSLS-za-izpolnjevanje-prijavnice.pdf
418.729 KB
Navodila_MSS_za_uporabo_finančnih_sredstev.pdf
565.114 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.