Domov Razpis za krepitev delovanja MSLS 2023
25.03.2023

Razpis za krepitev delovanja MSLS 2023

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z namenom krepitve njihovega delovanja in povečanje prepoznavnosti MSLS v lokalnih okoljih.

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) z namenom krepitve delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanja prepoznavnosti in vloge MSLS-jev. Namen razpisa je podpora mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo področja svojega delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na lokalni ravni. S sofinanciranimi aktivnostmi želimo opozoriti na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje različnih akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. Razpis je objavljen na spletni strani MSS.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji

Pravico do sofinanciranja projekta imajo na podlagi tega razpisa vsi registrirani mladinski sveti lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani v Sloveniji,
  • aktivno zastopajo interese mladih v lokalni skupnosti,
  • lahko zagotovijo materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za izvedbo prijavljenega projekta,
  • izdelajo finančno konstrukcijo,
  • se vsaj en predstavnik MSLS udeleži usposabljanja MSS za prijavo projektov na razpis za krepitev delovanja MSLS, ki bo potekalo 13. aprila 2023 popoldan,
  • niso in ne bodo na drugih javnih razpisih pridobili sredstev za izvedbo istih projektov, ki bi omogočili dvojno financiranje; sofinanciranje dela projekta iz drugih javnih razpisov je možno v kolikor sofinanciranje iz tega razpisa na pokrije vseh stroškov projekta.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje vseh projektov za krepitev delovanja MSLS

Podprli bomo do največ 7 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v različnih vrednostih glede na število točk in kakovost prijave.  Sredstva bomo dodelili glede na število doseženih točk. Od dodeljenega zneska s strani komisije, ki bo pregledala in ovrednotila vse prispele prijave, bo posamezen MSLS prejel 70% zneska pred začetkom aktivnosti, preostalih 30% pa po uspešnem zaključnem poročanju.

 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa (vključno s povezavo do elektronske prijavnice) ter navodila MSS za uporabo finančnih sredstev iz razpisa za krepitev delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MSS.

 

Prijavnica na usposabljanje za pripravo projektov MSLS

Udeležba na usposabljanju, ki bo potekalo v četrtek, 13. aprila, od 17.00 do 21.00, prek spleta, je obvezna za vsaj enega predstavnika MSLS, ki se bo prijavil na letošnji razpis za krepitev delovanja MSLS. Na usposabljanju boste pripravili prijave na razpis, zato je zaželjeno, da prideta z idejami za prijavo.

Prijavite se lahko z elektronsko prijavnico do datuma usposabljanja.

 

Oddaja prijave in rok za prijavo

Prijave na razpis potekajo elektronsko z uporabo elektronske prijavnice. Elektronska prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, določene v tem razpisu. Nepopolno izpolnjene prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam. Vse prijavnice, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne, ne bodo veljavne. Prijavnice poslane po navedenem roku za oddajo prijavnice ne bodo veljavne. 

Rok za prijavo projekta je podaljšan do, 2. maja 2023 do polnoči

Za nepopolno prijavnico se šteje prijavnica, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za prepozno oddano prijavnico se šteje prijavnica, ki ni bila elektronsko oddana do 2. maja 2023 do 23.59 (CET). Z oddajo elektronske prijavnice jamčite za resničnost podatkov. V primeru ugotovitve navedbe neresničnih podatkov v prijavnici bomo prijavo izločili iz postopka in ustrezno ukrepali.

 

Celoten razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na sledečih povezavah (pred oddajo si obvezno preberite vse priloge).

Razpis za krepitev delovanja MSLS 2023

Tabela za finančno konstrukcija

Navodila za uporabo finančnih virov

 

Za več informacij se obrnite na dominik.derencin@mss.si.

Datoteke - prenesi na klik

Tabela-za-financno-konstrukcijo-2.xlsx
9.369 KB
Navodila_MSS_za_uporabo_financnih_sredstev.docx
242.505 KB
Razpis_Krepitev_delovanja_MSLS-2023.pdf
226.446 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.