Domov Razpis za krepitev delovanja MSLS 2022
07.02.2022

Razpis za krepitev delovanja MSLS 2022

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z namenom krepitve njihovega delovanja.

 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) z namenom krepitve delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanja prepoznavnosti in vloge MSLS-jev. Namen razpisa je podpora mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo svoja področja delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na lokalni ravni. S sofinanciranimi aktivnostmi želimo opozoriti na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje vseh akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. Razpis je objavljen na spletni strani MSS.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji

Pravico do sofinanciranja projekta imajo na podlagi tega razpisa vsi registrirani mladinski sveti lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani v Sloveniji,
  • aktivno zastopajo interese mladih v lokalni skupnosti,
  • lahko zagotovijo materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za izvedbo prijavljenega projekta,
  • izdelajo finančno konstrukcijo,
  • se vsaj en predstavnik MSLS udeleži usposabljanja MSS za prijavo projektov na razpis za krepitev delovanja MSLS, ki bo potekalo 25. februarja 2022,
  • niso in ne bodo na drugih javnih razpisih pridobili sredstev za izvedbo istih projektov; sofinanciranje dela projekta iz drugih javnih razpisov je možno v kolikor sofinanciranje iz tega razpisa na pokrije vseh stroškov projekta.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje vseh projektov za krepitev delovanja MSLS

Podprli bomo največ 7 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v vrednosti 600 EUR (100 EUR/mesec) na posamezni MSLS (skupna vrednost sofinanciranja: 4200 EUR). Če bo izbranih manj MSLSjev, se bo znesek sorazmerno povišal. Od dodeljenega zneska s strani komisije, ki bo pregledala in ovrednotila vse prispele prijave, bo posamezen MSLS prejel 70% zneska pred začetkom aktivnosti, preostalih 30% pa po uspešnem zaključnem poročanju.

 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa (vključno s povezavo do elektronske prijavnice ter merili in kriteriji za vrednotenje prijavljenih projektov) ter navodila MSS za uporabo finančnih sredstev iz razpisa za krepitev delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MSS.

 

Oddaja prijave in rok za prijavo

Prijave na razpis potekajo elektronsko z uporabo elektronske prijavnice. Elektronska prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, določene v tem razpisu. Nepopolno izpolnjene prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam. Vse prijavnice, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne, ne bodo veljavne. Prijavnice poslane po navedenem roku za oddajo prijavnice ne bodo veljavne.

Rok za prijavo projekta je 13. marec 2022 do polnoči.

Za nepopolno prijavnico se šteje prijavnica, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za prepozno oddano prijavnico se šteje prijavnica, ki ni bila elektronsko oddana do 13. marca 2022 do 23.59 (CET). Z oddajo elektronske prijavnice jamčite za resničnost podatkov. V primeru ugotovitve navedbe neresničnih podatkov v prijavnici bomo prijavo izločili iz postopka in ustrezno ukrepali.

 

Celoten razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na sledečih povezavah (pred oddajo obvezno preberite vse priloge):

Razpis za sofinanciranje krepitve delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti v letu 2022

Tabela za finančno konstrukcijo projekta

Navodila MSS za uporabo finančnih sredstev – razpis za krepitev delovanja MSLS

Datoteke - prenesi na klik

Razpis_Krepitev_delovanja_MSLS-2022.pdf
593.088 KB
Tabela-za-financno-konstrukcijo.xls
32.5 KB
Navodila_MSS_za_uporabo_financnih_sredstev.pdf
616.757 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.