Domov Razpis za generalno sekretarko/ generalnega sekretarja Mladinskega sveta Slovenije
01.12.2016

Razpis za generalno sekretarko/ generalnega sekretarja Mladinskega sveta Slovenije

V skladu z 31. členom Statuta MSS in sklepa sprejetega na 1. redni seji kolegija MSS, Mladinski svet Slovenije išče generalno sekretarko oz. generalnega sekretarja Mladinskega sveta Slovenije.

Splošni pogoji dela

oblika dela: Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
način izbire: Po pregledu prijav bo po potrebi narejen ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k razgovoru ali opravljanju kratkega testa.
delovni čas:

Delovni čas znaša 40 ur tedensko: od ponedeljka do petka 35 ur plus 5 ur, ki se na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med delovne dni.

Začetek dela je vsak delovni dan med 08:00 in 09:00 uro, zaključek dela pa med 15:00 in 16:00 uro; po potrebi tudi v večernih urah ali ob sobotah in nedeljah; občasni izostanki možni po dogovoru.

trajanje dela: Od izbora (predvideno decembra 2016) s sklenitvijo pogodbe za obdobje 24 mesecev z možnostjo podaljšanja sodelovanja.
poskusno obdobje: 3 mesece
plačilo: Začetna osnovna bruto plača 1.237,15 EUR

a) pogoji za opravljanje dela:

 • delovne izkušnje:
  • preteklo delo v mladinskih ali drugih nevladnih organizacijah, zaželeno na vodstvenem položaju
  • izkušnje z delom na področju upravljanja in vodenja različnih projektov, zaželeno tudi evropskih oz. mednarodnih
  • poznavanje mladinskega sektorja v Sloveniji, področij mladinske politike ter problematike mladih
  • poznavanje institucij v Sloveniji in v svetu, predvsem EU
  • nujne izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ter poznavanje mladinskega področja
  • poznavanje in izkušnje s financiranjem in pridobivanja finančnih sredstev nevladnih organizacij
 • dodatna znanja:
  • poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega programa in internetnih aplikacij
  • sposobnost pisanja v pravni obliki jezika
  • aktivno pisno in ustno zanje slovenskega in angleškega jezika; poznavanje ostalih svetovnih jezikov je prednost
  • poznavanje virov financiranja organizacij v mladinskem sektorju ter ostalem nevladnem sektorju

b) zahtevana kompetentnost:

 • zmožnost in izkušnje z vodenjem in koordiniranjem dela sodelavcev; vključuje načrtovanje skupinskega dela in razdeljevanja delovnih nalog, zmožnost določanja meril in evalviranja
 • kompetentnost za delo z ljudmi
 • zmožnost ekipnega dela
 • sposobnost opravljanja več del hkrati
 • odlično upravljanje s časom in dobra organizacija delovnih nalog
 • zmožnost opravljanje dela tudi izven delovnega časa, kadar je to zahtevano
 • odgovornost za delo s financami in namensko porabo sredstev za potrebe nemotenega delovanja organizacije
 • odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki
 • sposobnost definiranja prioritet
 • sposobnost prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • zmožnost pripravljanja alternativnih rešitev
 • sposobnost upravljanja sprememb

c) opis vsebine del:

 • izvaja administrativne in druge naloge, določene z akti MSS
 • organizira statutarne aktivnosti
 • izvaja nadzor nad tekočim poslovanjem MSS
 • organizira in vodi delo v tajništvu ter koordinira delo zaposlenih na MSS
 • koordinira delo članic in članov Kolegija MSS
 • skrbi za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti MSS
 • skrbi za koordinacijo med organi in organizacijami članicami MSS
 • izvaja naloge, ki jih tajništvu MSS poveri v izvajanje predsednica oziroma predsednik ali Kolegij MSS
 • vodi zapisnike sej organov MSS
 • vodi arhiv gradiv, aktov in sklepov
 • vodi evidenco članstva organizacije ter vse postopke, ki izhajajo iz tega naslova
 • pomaga pri koordinaciji del, ki jih izvajajo organi MSS
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi MSS
 • podpisuje finančne dokumente oz. listine za katere je pooblaščen

d) odgovornost za delo:

 • Odgovornost za pravilno, vestno in strokovno delo
 • Odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc v okviru svojega dela
 • Odgovornost za finančno in materialno poslovanje organizacije v okviru danih pooblastil
 • Odgovornost za zakonitost, pravilnost in primernost delovanja organizacije

e) delovni pogoji in razmere:

 • delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom

 

Zainteresirane kandidate pozivamo, da nam pošljejo izpolnjen obrazec – PRIJAVO, ŽIVLJENJEPIS (zaželena oblika Europass) IN MOTIVACIJSKO PISMO najkasneje do četrtka, 8. decembra 2016, s priporočeno pošto na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana s pripisom: »RAZPIS – Generalni sekretar MSS«.

Vse zainteresirane prosimo, da v svojem življenjepisu in motivacijskem pismu izhajajo iz preteklih delovnih izkušenj na tem področju in da zapišejo vizijo svojega delovanja v organizaciji. Motivacijsko pismo naj ne bo daljše od ene A4 tipkane strani.

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na e-naslovu tajnistvo@mss.si.

Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

Tin Kampl l.r.

Predsednik MSS

Priloga: Obrazec za prijavo MSS-110-16

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.