Domov RAZPIS ZA DELOVNO MESTO »STROKOVNI SODELAVEC«
05.12.2023

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO »STROKOVNI SODELAVEC«

Kolegij MSS-ja je na svoji 15. redni seji, ki je potekala 4. 12. 2023, sprejel sklep o objavi razpisa za delovno mesto »Strokovni sodelavec na Mladinskem svetu Slovenije«, 

 1. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za delovno mesto »strokovni sodelavec«. 

OPIS PREDMETA RAZPISA: 

Na Mladinskem svetu Slovenije zaradi povečanega obsega dela razpisujemo delovno mesto strokovni sodelavec«. 

Strokovni sodelavec bo zadolžen za: 

 • Pomoč pri opisu problematik in vsebinskih izhodišč na področju zagovorništva (zlasti trg dela, formalna izobrazba, ipd.), 
 • Analiza zakonskih in podzakonskih predpisov, priprava odzivov na zakone, vlade dokumente in ostala besedila na področju zagovorništva, 
 • Udeležba na dogodkih na področju zagovorništva, sejah delovnih teles (Državni zbor, Državni svet in ostale institucije) in zastopanje MSS-ja zunaj organizacije v ostalih ustreznih strokovnih skupinah in ad hoc srečanjih v skladu z dogovorom z nadrejenim, 
 • Organizacija Komisije za mladinske politike MSS-ja (logistična in vsebinska podpora, skrb za nemoteno delovanje Komisije za mladinske politike MSS-ja, skrb za pripravo dokumentov, organizacija srečanj in delovnih vikendov, ipd.,), 
 • Organiziranje dogodkov, okroglih miz in sestankov na področju zagovorništva, Skrb za nemoteno komunikacijo z ministrstvi (organizacija srečanj, dogodkov, skrb za pripravo stališč), 
 • Sodelovanje pri pripravah in izvajanju statutarnih aktivnosti in zagotavljanje rezultatov implementacij politik in zagovorništva, 
 • pisanje mesečnih poročil opravljenega dela, 
 • administrativno delo za potrebe organizacije, 
 • druge naloge v dogovoru z vodstvom. 

DELA

2. DELOVNI ČAS IN KRAJ OPRAVLJANJA

Strokovni sodelavec bo zaposlen za polni delovni čas. Polni delovni čas znaša 40 ur tedensko, pri čemer ga, ob upoštevanju določb o tedenskem in dnevnem počitku, razporedi generalni sekretar MSS glede na upoštevanje potreb delovnega procesa. Pri tem se upoštevajo splošni akti delodajalca (MSS). 

Kot kraj opravljanja dela se šteje kraj sedeža MSS ali spletna pisarna MSS, skladno s programskimi nalogami MSS, potrebami organizacija in odločitvami Kolegija MSS pa se delo lahko opravlja tudi izven delovnega časa. Delo se lahko opravlja tudi od doma. 

 1. PLAČILO ZA DELO 

Plačilo za delo je razvrščeno v plačilne razrede, pri čemer je začetno plačilo za delo za omenjeno delovno mesto razvrščeno v IV. plačni razred, pri čemer znaša začetna osnovna bruto plača 1320,00 EUR, ki se z novim letom uskladi sorazmerno z dvigom minimalne plače. Pri tem obstaja možnost napredovanja za do 3 plačne razrede skladno s splošnim aktom delodajalca. 

 1. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA: 

4.1 STROKOVNA IZOBRAZBA, NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN IZKUŠNJE: Minimalno VI./1. stopnja izobrazbe, ali 3 leta delovanja v mladinskem sektorju (v to štejejo tudi vse mladinske organizacije: npr. taborniki, skavti, študentski klubi, podmladki,) in srednješolska izobrazba. 

 • poznavanje Mladinskega sveta Slovenije in aktualnih projektov (bazen trenerjev, projekti, na katerih MSS že deluje); 
 • Poznavanje mladinskega sektorja in mnenjskih dokumentov MSS-ja, Seznanjenost z načinom delovanja Komisije za mladinske politike MSS-ja, dodatno: izkušnje na področju zagovorništva, trga dela, formalne izobrazbe; dodatno: poznavanje področja zaposlovanja mladih in zakonodaje na tem področij; 

4.2 DODATNA ZNANJA IN ZAHTEVANA KOMPETENTNOST: 

 • Poznavanje računalniških programov (Microsoft Office, e-pošta); 
 • aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika; 
 • osnovno poznavanje socialnih omrežij (Twitter, Instagram, Facebook), izkušnje pri pripravi publikacij, brošur ali strokovnih člankov; 
 • kreativnost, iznajdljivost; 
 • izkušnje z izvajanjem različnih aktivnosti za in z mladimi; 
 • odgovornost za namensko porabo sredstev; 
 • zmožnost ekipnega dela, 

sposobnost opravljanja več del hkrati, natančnost in skrbnost do zaupanih nalog;

 

 1. POSTOPEK IZBIRE: 

Zainteresirani kandidati morajo na elektronski naslov prijave@mss.si »IME IN PRIIMEK – PRIJAVA NA DELOVNO MESTO« ali po pošti na naslov: Mladinski svet Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, pripis: Prijava na delovno mesto-ne odpiraj poslati svoj življenjepis (CV) in krajšo motivacijo za prijavo. V motivaciji navedite razloge za prijave, vaše preteklo izkušnje z delovanjem v mladinskem sektorju in vaše prednosti pred ostalimi prijavljenimi kandidati. 

V motivacijskem pismu navedite, ali se prijavljate samo za omenjeni razpis ali tudi na razpis št. MSS-243-23 (strokovni sodelavec na področju mednarodnega sodelovanja, okoljske problematike in participacije mladih). 

Komisija bo po poteku roka pregledala prijave in najboljše kandidate povabila na razgovor, ki bo potekal bodisi v živo na sedežu delodajalca bodisi preko ZOOM-a. 

Izbrani kandidat bo o izboru obveščen na elektronski naslov, ki ga bo navedel na CV-ju oz. v motivacijskem pismu. Prav tako bodo o ne izboru obveščeni ostali kandidati. 

Rok za prijavo je 31. 12. 2023 do 23:59. Kasnejše prijavnice ne bodo upoštevne. V kolikor se odda prijavnico preko fizične pošte, jo je potrebno oddati priporočeno, potrdilo o oddani pošiljki pa je potrebno hraniti do konca izbora. V kolikor se prijavnica odda preko pošte, mora pošiljka prispeti najkasneje do 16:00 na dan izteka roka. Poznejše prijavnice ne bodo upoštevne. 

Vsi izrazi, napisani v moški obliki, veljajo tudi za ostale spole. 

Ljubljana, 4. december 2023 

Eva KOTNIK 

Predsednica Mladinskega sveta Slovenije 

MSS-246-23_Razpis za delovno mesto – strokovni sodelavec – zagovorništvo.docx

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.