Domov Razpis za članstvo v delovni skupini Rastimo skupaj 2017
22.03.2017

Razpis za članstvo v delovni skupini Rastimo skupaj 2017

Na Mladinskem svetu Slovenije, v letošnjem letu že tretje leto zaporedoma na pobudo Urada RS za mladino, pripravljamo projekt Rastimo skupaj, ki je namenjen krepitvi mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni. Tokrat se bomo aktivnosti lotili poglobljeno preko podpore posameznim občinam pri razvoju lokalnih mladinskih politik.

S tem namenom ustanavljamo delovno skupino Rastimo skupaj, katere glavna naloga bo strokovna podpora, svetovanje in usmerjanje delovnega procesa v projektu Rastimo skupaj 2017. Petčlansko delovno skupino bodo predstavljali strokovnjaki s področja oblikovanja mladinskih politik na lokalni ravni.

Nameni projekta:

 • Spoznavanje delovanja posameznih občin na področju mladine.
 • Seznanitev s stanjem mladinskega sektorja v posamezni lokalni skupnosti.
 • Vzpostavitev dialoga in plodnega partnerstva vseh relevantnih deležnikov.
 • Prepoznavanje in spodbujanje različnih oblik participacije mladih.
 • Spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi.
 • Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju.
 • Iskanje inovativnih oblik sodelovanja.
 • Razvoj mladinskih politik in mladinskega dela.

Cilji:

 • Pregled konkretnega stanja mladinskih politik v izbrani občini.
 • Krepitev mladinskega sektorja in višji nivo mladinskega organiziranja.
 • Prepoznavanje potreb mladih ter povečanje participacije mladih.
 • Pregled obstoječih ukrepov in odpravljanje pomanjkljivosti.
 • Vzpostavitev kontinuiranega, vzajemnega in trajnega partnerstva med mladimi in odločevalci.
 • Priprava ali izboljšanje temeljnih dokumentov na področju mladine v občini ter njeno avtonomno izvajanje.
 • Razvoj občine in mladinskega sektorja na lokalni ravni.

Zadolžitve delovne skupine:

 • redna komunikacija z ostalimi člani delovne skupine in z MSS,
 • udeležba na vsaj dveh sestankih z vsako občino (predvideno število občin: 5),
 • podpora pri identifikaciji izzivov v posamezni lokalni skupnosti in pri oblikovanju ukrepov,
 • vodenje in usmerjanje procesa oblikovanja akcijskega načrta ter temeljnih dokumentov na področju mladine v občini,
 • strokovna podpora v vseh procesih,
 • svetovanje in refleksija občini,
 • udeležba na pripravljalnem sestanku,
 • udeležba na evalvacijskem sestanku,
 • udeležba na vmesni evalvaciji,
 • udeležba na lokalnem posvetu v vsaki občini,
 • udeležba na nacionalnem srečanju,
 • ostale naloge po dogovoru znotraj delovne skupine.

Pogoji za pristop v delovno skupino:

 • poznavanje mladinskega dela in mladinskih politik,
 • poznavanje delovanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade,
 • razumevanje procesov oblikovanja mladinskih politik na lokalni ravni,
 • izkušnje z oblikovanjem mladinskih politik na lokalni ravni.

V delovno skupino bomo sprejeli dva predstavnika. Člani delovne skupine bodo imeli pokrite potne stroške, ki bodo nastali tekom izvajanja projektnih aktivnosti. Prav tako bodo člani delovne skupine prejemali honorar za udeležbo na projektnih aktivnostih v višini 25 eur neto za posamezno udeležbo na dogodku. Projektne aktivnosti bodo potekale od aprila do decembra 2017.

Vabimo vas,

da se zainteresirani kandidati za članstvo v delovni skupini Rastimo skupaj prijavite do petka, 31. marca 2017.

Vlogo in življenjepis oddate na naslov mss@mss.si (Petra Miklaužič).

Za dodatne informacije smo na voljo na 01 524 51 ali na mss@mss.si

Lep pozdrav,
Tin Kampl, l.r.
predsednik MSS

Priloga:
Prijavnica

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.