Domov Razpis za izbor članov v SVM in srečanje za izbor članov v SVM
05.09.2021

Razpis za izbor članov v SVM in srečanje za izbor članov v SVM

Mladinski svet Slovenije obvešča, da je 4. septembra objavil Razpis za izbor predstavnikov v Svetu Vlade RS za mladino.

Organizacije lahko svoje kandidate za članstvo predlagate do 20. 9. 2021.

Svoje predstavnike za udeležbo na srečanju lahko prav tako imenujete do 20. 9. 2021.

Srečanje, na katerem bomo izbirali predstravnike mladih v Svetu Vlade RS za mladino, bo v torek, 5. 10. 2021, ob 17. uri. Točno lokacijo srečanja zaradi spremenljivih epidemioloških razmer javimo naknadno.

 

Razpis za izbor članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

V skladu s pozivom Urada RS za mladino in s 1. členom Pravilnika o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu Vlade RS za mladino razpisujemo kandidacijski postopek za člane Sveta vlade RS za mladino (v nadaljevanju: SVM), in sicer za:

  • 3 predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij;
  • 1 predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti;
  • 1 predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih;
  • 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

Razpisni pogoji in priporočila:

Merodajne organizacije lahko kandidirajo svoje kandidate, ki so na dan vložene kandidature že dopolnili 15 in na dan vložene kandidature še niso dopolnili 30 let. 

Kandidature morajo vsebovati:

  • življenjepis v Europass obliki (obrazec najdete na povezavihttp://europass.cedefop.europa.eu/);
  • motivacijsko pismo kandidatke/kandidata;
  • podporno pismo organizacije predlagateljice.

 

Upoštevane bodo le popolno opremljene kandidature, oddane do 20. 9. 2021, do 24:00 s priporočeno pošto, naslovljene na Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana in s pripisom »Ne odpiraj — kandidatura za SVM« ali poslane po elektronski pošti na naslov prijave@mss.si. Vsaka organizacija lahko predlaga največ eno kandidatko oz. kandidata.

 

Nadaljnji postopki:

Izbor članov SVM se bo za vsako od štirih merodajnih skupin organizacij opravil na srečanju, ki bo 5. 10. 2021. Vsaka skupina merodajnih organizacij bo posebej opravila izbor svojega predstavnika v SVM, in sicer z glasovanjem vseh prisotnih pooblaščenih predstavnikov posamezne skupine organizacij. Seznam kandidatur vam bomo posredovali najkasneje 10 dni pred srečanjem.

 

Več o razpisnih pogojih najdete v prilogah. Za dodatna vprašanja se obrnite na elektronski naslov miha.zupancic@mss.si.

Poslano merodajnim organizacijam:

– ki imajo status nacionalne mladinske organizacije v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju;

– mladinskim svetovom lokalnih skupnosti;

– reprezentativnim sindikatom;

– drugim organizacijam, ki delujejo na področju mladine.

 

Priloge:

Pravilnik o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu Vlade RS za mladino;

Razpis za izbor članov Sveta Vlade RS za mladino;

Sklic srečanja merodajnih organizacij za izbor članov v SVM;

Pooblastilo za sodelovanje na srečanju za izbor predstavnikov v SVM;

Seznam merodajnih organizacij za posamezne skupine, ki bodo zastopane v SVM.

Datoteke - prenesi na klik

Razpis-za-izbor-članov-Sveta-vlade-RS-za-mladino-2021.pdf
148.526 KB
MSS-107-21-Pravilnik-SVM.pdf
217.808 KB
Sklic-srečanja-merodajnih-organizacij-za-izbor-članov-Sveta-Vlade-RS-za-mladino_dop.pdf
149.523 KB
POOBLASTILO-ZA-SODELOVANJE-NA-SREČANJU-ZA-IZBOR-PREDSTAVNIKOV-2021.pdf
101.929 KB
Seznam-merodajnih-organizacij-za-posamezne-skupine-ki-bodo-zastopane-v-Svetu-Vlade-RS-za-mladino.pdf
211.061 KB
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.