Domov Raziskava o človekovih pravicah in digitlizaciji
29.12.2022

Raziskava o človekovih pravicah in digitlizaciji

Poglejte si raziskavo o človekovih pravicah in digitalizaciji.

Publikacija je nastala na podlagi raziskave o vsebinah digitalizacije in človekovih pravic, s poudarkom na varovanju človekovih pravic v digitalnem svetu. Publikacija je nastala v okviru projekta Mladi gasniki človekovih pravic v digitalni dobi, ki je podprt v kampanji Democracy here, Democracy now, ki jo izvaja Evropska mladinska fundacij pri Svetu Evrope. Raziskava je podlaga za lokalne delavnice.

Publikacija vključuje vsebine o človekovih pravicah, pomembnejše opise deklaracij in institucij o človekovih pravicah, konceptualizacijo digitalizacije, digitizacije in digitalne preobrazbe, upravljanju interneta in s tem povezane dokumente in okvirje v sklopu OZN, IGF-Youth IGF, EuroDIG-YouthDIG, opis izzivov za mladih v digitalnem svetu in pozitivnih vidikih, pravicah otrok v zvezi z digitalnim okoljem, svoboščinami na spletnem področju, ogrodjem digitalnih kompetenc 2.2, opise in podatke o pametnem in digitalnim mladinskim delom itd.. Poseben poudarek je na pravicah in zaščiti v digitalnem prostoru. V raziskavo je vključen okvir o digitalnih kompetencah. Rdeča nit raziskave pa je povezave med človekovimi pravicami in digitalnimi pravicami.

Publikacija je dostopna tukaj.

 

A new research on human rights and digitization has been published.

The publication was created on the basis od the research on the contents of digitization and human rights, with an emphasis on the protection of human rights in the digital world. The publication was created as part of the project Young Champion of the Human Rights in the Digital Age, which is supported and funded by the Democracy here, Democracy now campaign, implemented by the European Youth Foundation at the Council of Europe. The research providesthe basis for local workshops.

The publication includes content on human rights, important descriptions of declarations and institutions on human rights, conceptualization of digitization, digitization and digital transformation, management of the Internet and related documents and frameworks within the UN, IGF-Youth IGF, EuroDIG-YouthDIG, description of challenges for young people in the digital world, children’s rights in relation to the digital environment, freedoms and rights in the online area, the framework of digital competences 2.2, description and data on smart and digital youth work, etc.. There is a special emphasis on rights and protection of the rights in the digital space. A framework on digital competences is included in the research. The red thread of the research is related to human rights and digital rights.

 

The publication is available here.

 

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.