Domov Računsko sodišče pritrdilo kritikam Mladinskega sveta Slovenije napram državi o neučinkovitem izvajanju ukrepov mladinske politike
15.03.2017

Računsko sodišče pritrdilo kritikam Mladinskega sveta Slovenije napram državi o neučinkovitem izvajanju ukrepov mladinske politike


Računsko sodišče RS je s svojim revizijskim poročilom Učinkovitost mladinske politike pritrdilo kritikam, ki jih je Mladinski svet Slovenije v preteklih letih naslovil napram pristojnim državnih institucijam.

Mladinski svet Slovenije namreč že vrsto let opozarja, da načrtovanje mladinskih politik ne temelji na ustreznih analizah, zato aktivnosti posameznih ministrstev niso usmerjena na vsa najbolj problematična področja. Med taka področja med drugim, kot ugotavlja tudi Računsko sodišče, spada spremljanje NEET (mladih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje). NEET so zelo ranljiva družbena skupina mladih, ki se pogosto povezuje z negativnimi posledicami (osamitev, kriminal, težave na področju duševnega zdravja,..). Zaradi odsotnosti pripadnikov skupine NEET iz trga dela je Republika Slovenija v letu 2011 utrpela škodo v višini več kot 465 milijona evrov ali 1,31 odstotka BDP.

Posledica neustreznih analiz je sprejem ukrepov, ki trajno ne rešujejo problematike mladih in ne odgovarjajo na dejanske potrebe mlade generacije.  Zaradi tega se številne generacije mladih vedno znova soočajo z vedno istimi problemi.

Računsko sodišče ugotavlja tudi, da Vlada RS, MIZŠ in URSM pri načrtovanju in spremljanju sredstev, namenjenih mladinski politiki, niso bili učinkoviti. Država niti nima točnih podatkov, koliko javnih sredstev na nacionalni in lokalni ravni je bilo namenjeno za izvajanje ukrepov in projektov v okviru mladinske politike v letih 2014-2015. URSM ne razpolaga z nobenim dokumentom, iz katerega bi bil razviden dolgoročni razvoj mladinskega dela in mladinske infrastrukture.

Na Mladinskem svetu Slovenije smo že večkrat opozorili na nejasna merila za financiranje posameznih organizacij v mladinskem sektorju. Financiranje je projektno, odvisno od evropskih sredstev ali volje vsakokratne politike, kako in komu bo sredstva skozi razpise podeljevala. Ni natančnih meril, predvsem pa ni trajnega financiranja. Med sporne odločitve po mnenju Mladinskega sveta Slovenije spada tudi odločitev o zmanjševanju sredstev nacionalnim mladinskim organizacijam v letu 2015 in povečanju teh sredstev številnim drugih organizacijam. Mnoge med njimi po svoji osnovni dejavnosti niti niso mladinske, ampak imajo svojo osnovno dejavnost na drugem področju, in ne v mladinskem sektorju.

Vlada RS, MIZŠ in URSM nimajo pregleda nad vrstami finančne pomoči, njihovo skupno višino in zneski, ki jih lahko prejme mlad posameznik, v svojem poročilu ugotavlja Računsko sodišče. Na Mladinskem svetu Slovenije zagovarjamo enotno točko, kjer bi mladi lahko dobili vse informacije, ki jih potrebujejo pri reševanju svojega socialno-ekonomskega statusa. Mladi namreč pogosto ne poznajo vseh pravic, ki jim pripadajo, zaradi česar se pogosto hitro znajdejo v hudi socialni stiski.

Za strateško učinkovito načrtovanje mladinske politike je poleg dejanske analize stanje in ustreznih pravil financiranja potrebno učinkovito sodelovanje posameznih ministerstev in državnih organov med seboj. Žal Vlada RS ni vzpostavila ustrezne koordinacije med posameznimi področji, zato se ukrepi pogosto podvajajo ali  predstavljajo neustrezen odziv na probleme mladih.

Računsko sodišče je izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike, s katerim je ugotavljalo ali je država vzpostavila učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike v Republiki Sloveniji v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2015. Za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad Republike Slovenije za mladino.

Pri revidiranju se je Računsko sodišče osredotočilo na tri okvirna vprašanja:

  • ali revidiranci vedo, koliko proračunskih sredstev je namenjeno za izvajanje ukrepov in projektov v okviru mladinske politike?
  • ali revidiranci vedo, koliko in katere vrste finančnih pomoči lahko prejme mladi posameznik v Republiki Sloveniji;
  • ali je vzpostavljen učinkovit sistem merjenja učinkov izvedenih ukrepov oziroma projektov v okviru mladinske politike.

Revizijsko poročilo Računskega sodišča je ugotovilo neustrezno in pomanjkljivo delovanje Vlade RS na področju mladinske politike, zato bo Mladinski svet Slovenije na Vlado RS naslovil zahtevo za sklic izredne seje Sveta Vlade RS na mladino, na kateri bomo obravnavali revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike, ki ga je pripravilo Računsko sodišče RS.  Na seji Sveta Vlade RS za mladino pričakujemo vse odgovorne osebe za nastalo situacijo, ki jih navaja v svojem poročilu Računsko sodišče RS, na čelu s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem.

Povezava do revizijskega poročila Učinkovitost mladinske politike: https://goo.gl/yYnDAf.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.