Domov Publikacija Rastimo skupaj
15.02.2019

Publikacija Rastimo skupaj

V letu 2018 smo na Mladinskem svetu Slovenije že četrto leto zaporedoma na pobudo Urada RS za mladino izvajali projekt Rastimo skupaj, ki je v osnovi namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik in mladinskega delana lokalni ravni.

V letu 2018 smo se natančneje posvetili tematiki stanovanjske problematike mladih, saj smo ocenili, da je stanje na tem področju za razvoj mladih izjemnega pomena, hkrati pa se tukaj pojavlja nekaj primanjkljajev, ki jih je potrebno nasloviti.

Rezultat projekta je publikacija Rastimo skupaj – reševanje stanovanjske problematike mladih, v kateri smo zbrali prispevke relevantnih organizacij s področja urejanja stanovanjske politike ter 10 primerov dobrih praks slovenskih občin.

Kljub temu, da področje stanovanjske politike za mlade ni sistemsko urejeno, se posamezne občine tega lotevajo na inovativne načine. Pregled ukrepov s področja stanovanjskih politik na lokalni ravni je nedvomno dragocen doprinos k reševanju tega vsesplošnega problema, ki bo morda dodatna spodbuda državi, da uredi to področje. Reševanje prvega stanovanjskega problema za mlade je ključno za prehod mladih v neodvisno in samostojno življenje. Ukrepi občin so raznovrstni, pogosto gre za različne oblike subvencij, kjer občine subvencionirajo nakup, gradnjo ali rekonstrukcijo nepremičnine. Pojavlja se tudi subvencija obrestne mere za stanovanjske kredite in stanovanjska posojila brez pribitka na obresti. Nekatere občine mladim namenijo poseben razpis za mlade z določenim številom neprofitnih stanovanj ali jim glede na starost dodelijo dodatne točke na splošnem razpisu. Občine pri razreševanju stanovanjskega problema pomagajo tudi s pomočjo oprostitve komunalnega prispevka ali z znatnim znižanjem cen pri nakupu parcele. V publikaciji najdete tudi nekaj primerov urejanja tega področja iz tujine.

Cilj omenjene publikacije je širitev in prenos dobrih praks k drugim, manj razvitim občinam, hkrati pa želimo s publikacijo opozoriti na položaj mladih, ki je v veliki meri močno povezan z ureditvijo tega področja. Prav tako kot zaposlovanje, tudi področje stanovanjske problematike pomembno vpliva na osamosvajanje mladih.

Hvala nosilcu projekta Uradu RS za mladino in projektnima partnerjema Inštitutu za mladinsko politiko ter Kulturno izobraževalnemu društvu PiNA. Za prispevke se zahvaljujemo tudi Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in zadrugi Zadrugator. Posebna zahvala gre vsem občinam, ki so se vključile v projekt in delile svoje dobre prakse, to so mestne občine Ljubljana, Celje in Novo mesto ter občine Ajdovščina, Hrpelje-Kozina, Idrija, Semič, Tolmin, Izola in Črna na Koroškem.

Online verzija publikacije je dostopna s klikom na sliko.

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.