Domov Predsedovanje Slovenije Svetu EU
28.01.2021

Predsedovanje Slovenije Svetu EU

Slovenija bo v drugi polovici letošnjega leta predsedovala Svetu EU. Predsedovanje Svetu EU bo Slovenijo prevzela 1. julija 2021 in zaključila 31. decembra 2021. V času predsedovanja bo Slovenija aktivna tudi na področju mladine, zato so priprave na predsedovanje na Mladinskem svetu Slovenije že v polnem teku.

O predsedovanju Svetu EU

Vsaka država članica EU predseduje pol leta Svetu EU, ki je ena od treh ključnih institucij EU. Preostali dve ključni instituciji za delovanje EU sta Evropska komisija in Evropski parlament. Predsedovanje Svetu EU poteka po vnaprej določenem sistemu, po katerem se predsedujoče države menjujejo na šest mesecev. Slovenija bo v letošnjem letu predsedovala drugič, prvič je predsedovala leta 2008. Ključna naloga predsedujoče države je vodenje dela Sveta EU, ki vključuje v veliki meri usklajevanje predlogov in stališč Sveta EU ter vodenje zakonodajnega dela EU, saj si Svet EU deli zakonodajne pristojnosti z Evropskim parlamentom. Poleg tega predstavlja predsedovanje Svetu EU priložnost za delo na različnih vsebinskih področjih, med katerimi je tudi področje mladine.

Predsedovanje Svetu EU prevzemajo tri države članice oziroma tako imenovani »trio«, ki predsedujejo ena za drugo. Cikel tria poteka 18 mesecev, za katerega trio pripravi skupen 18-mesečni program dela in prednostne naloge predsedovanja v času tria. Program predsedovanja in cilji so pripravljeni za vsak cikel v sodelovanju z ostalimi institucijami EU. Program tria predstavlja okvir in prioritete na podlagi katerih vsaka država v triu pripravi program dela v času predsedovanja ter ga izvede. Slovenija je v triu z Nemčijo in Portugalsko; Nemčija je predsedovala prva v triu, v letu 2020, Portugalska predseduje v prvi polovici leta 2021.

Področje mladine med predsedovanjem Slovenije Svetu EU in aktivnosti MSS

Predsedujoči trio, ki vključuje Nemčijo, Portugalsko in Slovenijo, si je za prioritetno temo za področje mladine med predsedovanjem Svetu EU izbral temo: Prostor in participacija za vse, ki naslavlja 9. Evropski mladinski cilj. V času predsedovanja omenjenega tria je tematika Prostora in participacije za vse osrednja tema, ki jo zasledujemo pri vseh aktivnostih povezanih s predsedovanjem na področju mladine.

Aktivnosti pri naslavljanju omenjene teme so začele že lanskem letu, natančneje v drugi polovici leta 2020. Ključni dogodek, kjer smo to temo naslovili, je bil Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja, ki je potekal novembra 2020. Na posvetu smo skozi različne aktivnosti izpostavili to tematiko, predstavili izzive na tem področju in oblikovali predloge za participacijo mladih in naslavljanje problematike prostorov za mlade.

Glavni dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju mladine bo predstavljala Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala konec septembra 2021, predvidoma od 20. 9. do 24. 9. Na konferenci se bodo združili predstavniki mladinskih organizacij, nacionalnih agencij, strokovnjakov s področja mladine in odločevalci, ki bodo tekom konference razpravljali na temo prostorov in participacije za vse. Konferenca v Sloveniji predstavlja tudi zaključni dogodek 8. cikla mladinskega dialoga. Namen konference je pregled implementacije ukrepov za participacijo mladih in zagotavljanje prostorov za mlade ter oblikovanje dokumenta v katerem bodo zbrana priporočila za zagotavljanje prostorov in participacije mladih. Poleg tega, bo konferenca povezala odločevalce ter mlade prek raznovrstnih aktivnosti, ki se bodo odvile v času konference.

Na MSS-ju bomo v letošnjem letu temo predsedovanja, prostor in participacija za vse, postavili v ospredje pri aktivnostih na vseh ravneh, na lokalni, nacionalni ter evropski ravni.

Na lokalni ravni bomo izvajali projekt Rastimo skupaj, ki bo v obliki ponudbe aktivnosti za mladinske organizacije, naslovil temo predsedovanja. Na dogodkih bomo analizirali izzive s katerimi se mladi soočajo pri participaciji v lokalnem okolju, predvsem pri sodelovanju z odločevalci, in iskali rešitve za participacijo mladih in reševanje problematike v zvezi s prostori za mlade. Izvedli bomo tudi razpis za krepitev delovanja MSLS, ki bo spodbudil MSLS-je, da bodo pri svojih aktivnostih spodbudili delovanje v smeri teme predsedovanja.

Na nacionalni ravni bomo izvedli dogodek, ki nam bo služil za usmeritev pri pripravah na Evropsko mladinsko konferenco. V načrtu imamo tudi zbiranje dobrih praks o participaciji in urejanju prostorov za mlade, ki bodo služile za pripravo dokumenta s priporočili za implementacijo ukrepov na področju zagotavljanja prostorov in participacije za mlade.

Na področju mladine se v 18-mesečnem obdobju predsedovanja vsakega tria izvaja mladinski dialog EU, ki poteka na evropski ravni. Mladinski dialog je mehanizem, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko. Mladi na podlagi svojih izkušenj izpostavijo izzive, s katerimi se soočajo, izrazijo svoje mnenje in s tem oblikujejo ukrepe, ki jih v dialogu naslovijo na odločevalce. V sklopu mladinskega dialoga bodo potekali posveti po šolah in lokalnih dogodkih, kjer bomo naslavljali temo predsedovanja. Predlogi mladih bodo uporabljeni za zagovorništvo mladih.

Na nacionalni ravni deluje Nacionalna delovna skupina (NDS) za mladinski dialog, ki je koordinacijsko in usmerjevalno telo na področju mladinskega dialoga. V Sloveniji ima vodilno vlogo znotraj NDS Mladinski svet Slovenije, v njej pa aktivno sodelujejo tudi predstavniki Mladinske mreže MaMa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada RS za mladino, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enako možnosti, Zavoda MOVIT –zavoda za razvoj mobilnosti mladih ter strokovnjak za mladinski dialog. Vloga Nacionalne delovne skupine na področju mladinskega  dialoga vključuje: redno spremljanje gradiva o mladinskem dialogu na evropski ravni, vizijo in načrt poteka procesa mladinskega dialoga na nacionalni ravni, podporo in sprotne usmeritve pri izvedbi nacionalnih posvetovanj, postavitev vsebinskih smernic za posamezno evropsko mladinsko konferenco, predlaganje predstavnikov mladih za udeležbo na evropski mladinski konferenci, implementacijo priporočil in ukrepov mladinskega dialoga (z evropske in nacionalne ravni) na nacionalni ravni.

Aktivno sodelujemo tudi v Evropski usmerjevalni skupini (European Steering Group) v katero so vključeni predstavniki Evropskega mladinskega foruma, Evropske komisije ter ministrstev in nacionalnih mladinskih svetov predsedujočega tria držav. Evropska usmerjevalna skupina koordinira in usmerja izvajanje mladinskega dialoga na evropski ravni ter vse priprave in izvajanje aktivnosti v času predsedovanja posameznega tria.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.