Domov Poziv za udeležbo na usposabljanju »Mladinski sveti«
10.10.2014

Poziv za udeležbo na usposabljanju »Mladinski sveti«

Poziv za udeležbo na usposabljanju za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti »Mladinski sveti«

Celje, 6.–9. november 2014

 

Osnovne informacije in pomen usposabljanja:

 

Usposabljanje Mladinski sveti je namenjeno posameznikom, ki opravljate:

– opravljate vodstvene vloge v mladinskih svetih lokalnih skupnosti (MSLS) ali pa se na to pripravljate (vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje delovnih skupin ali projektov). Vabljeni ste tudi tisti, ki ste se usposabljanja za predstavnike MSLS že udeležili leta 2013, saj letošnje usposabljanje nadgrajuje lanske vsebine in prinaša nove vidike,

– ste aktivisti v MSLS, ki ste nekoliko manj izkušeni in delujete bolj na projektni ali podporni ravni organizacije.

 

Področja dela, s katerimi se mladinski sveti najpogosteje srečujejo, so zaradi specifike področja delovanja MSLS pogosto slabo poznana. Intenzivno štiridnevno usposabljanje za MSLS nudi osvajanje širokega spektra znanj in veščin, ki so se izkazale za temeljne pri dobrem upravljanju MSLS. Usposabljanje vodijo trenerji z večletnimi izkušnjami z delovanjem MSLS, ki bodo po načelu dvotirnega pristopa do obravnavanih tematik in potreb delali zelo poglobljeno z vodstvenimi kadri in projektno usmerjeno za tiste z manj izkušnjami.

 

NAMENI usposabljanja:

 

Usposabljanje temelji na treh osnovnih namenih:

– krepitev kapacitet MSLS na področju zagovorništva na lokalni ravni,

– krepitev vloge MSLS – med mladimi, med organizacijami članicami ter širše v lokalni skupnosti kot krovne lokalne mladinske organizacije pri zastopanju interesov mladih v odnosu z lokalnimi odločevalci,

– izgradnja pristopa v projektnem delu znotraj MSLS, ki mora biti usmerjeno v strateško razumevanje vloge MSLS: prepoznavanje potreb mladih v lokalnem okolju skozi projektno delo, vključevanje v oblikovanje lokalnih mladinskih politik in struktur skozi projektno delo itd.

 

Usposabljanje bo vodilnim kadrom MSLS (oz. tistim, ki se na prevzem funkcije šele pripravljate) omogočilo utrditi znanja in veščine s področij dela, ki so ključna za dobro delovanje. Poseben poudarek bo na dveh področjih dela: na zagovorništvu, z izgradnjo praktičnih strategij in pristopov pri zagovorništvu, ter na financiranju in upravljanju z viri. Za obe področji bomo zagotovili goste z ustreznim praktičnim ozadjem, ki bodo predstavili svoje relevantne strategije in razloge zanje.

 

Vzporedno bo usposabljanje omogočilo mladinskim svetom, da usposobijo svoje aktivistke in aktiviste z manj izkušnjami na področju projektnega dela, zastavljenega skladno z vlogo MSLS. Poglobili se bomo tudi v dodano vrednost delovanja znotraj organizacije, kakršna je MSLS.

 

CILJI usposabljanja:

 

Usposabljanje bo zasnovano na sledečih osnovnih ciljih:

– Udeleženci bodo prepoznali povezave in mreže moči znotraj občine – poglobili se bodo v razumevanje delovanja okolja MSLS.

– Udeleženci bodo identificirali poti in načine za uresničevanje svojih ciljev znotraj lokalne mreže moči.

– Udeleženci bodo ozavestili mrežo moči, ki jo imajo mladi sami, in načrtovali doseganje konkretnega cilja s pomočjo lastne mreže moči.

– Udeleženci bodo okrepili razumevanje MSLS in njegove vloge v lokalnem okolju.

– Udeleženci bodo razmislili o posebnostih, dodani vrednosti in izzivih, ki jih prinese osebno delovanje v strukturi MSLS ter spoznanja »vnovčili« pri mobilizaciji mladih za delo v MSLS.

– Udeleženci se bodo poglobili v specifiko dela s kadri znotraj MSLS.

– Udeleženci bodo načrtovali, kako pridobiti nove aktiviste za delovanje v MSLS in kako motivirati mlade za kontinuirano delovanje v MSLS.

– Udeleženci bodo izvedeli, kako gradimo konsenz pri načinu delovanja MSLS (iskanje konsenza kot način delovanja, kot kultura organizacije).

– Udeleženci se bodo praktično preizkusili pri zagovorništvu.

– Udeleženci se bodo spoznali s strateškim projektnim delom, skozi katerega MSLS lahko izvaja programe in si s tem zagotovi konsistentno delovanje.

 

Dodatne vsebine, ki jih bodo udeleženci usposabljanja spoznali ali nadgradili:

 

– delo MSLS (poslanstvo, namen, cilji delovanja MSLS, mladinske politike),

– organe občine, način njihovega delovanja, vlogo MSLS in občine,

– možnosti sodelovanja občin z MSLS ter pomen njunega sodelovanja,

– področje zagovorništva mladih in mladinskih organizacij,

– zakonodajo, relevantno za delo MSLS,

– kazalnike dobrega delovanja MSLS,

– projektno vodenje in trenutno aktualne razpise, kot je program Erasmus+.

 

Udeleženci usposabljanja bodo razvili veščine s področij:

 

– zagovorništva,

– analize potreb mladih v lokalnem okolju,

– priprave finančnega načrta,

– uspešnega vodenja odnosov z javnostmi in prepoznavnosti MSLS v lokalni skupnosti,

– uspešnega dela s kadri (prostovoljci in zaposlenimi, pridobivanje novih kadrov, usposabljanje kadrov),

– strateškega upravljanja s projekti,

– priprave akcijskega načrta.

 

Profil udeležencev:

Udeleženci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– starost med 18 in 30 let,

– aktivno delo v MSLS (opravljanje ene od vodstvenih funkcij v MSLS ali vodenje projektov oz. delovnih skupin v MSLS ali nudenje podpore delovanju MSLS),

– izkušnje z delovanjem in projekti MSLS,

– interes za bodoče delo v MSLS.

 

Število udeležencev: največ 30 udeležencev

 

Natečaj:

Tekom usposabljanja bo imel vsak MSLS priložnost, da oblikuje akcijski načrt za leto 2015. Tisti MSLS, ki bo predstavil najboljše razdelan akcijski načrt, bo od MSS prejel denarno stimulacijo za uresničitev akcijskega načrta v vrednosti 200 €.

 

Plačilo:

– za predstavnike MSLS, ki je imel letni proračun v letu 2013 višji od 10.000 €:40€

– za predstavnike MSLS, ki je imel letni proračun v letu 2013 nižji od 9.999 €:15€

 

Iniciativne skupine mladinskih svetov lokalnih skupnosti, MSLS-ji in posamezniki, katerim kotizacija za udeležbo na usposabljanju predstavlja preveliko finančno breme, naj se s prošnjo za brezplačno udeležbo obrnejo na Gregorja Mahniča, generalnega sekretarja MSS, na tajnistvo@mss.si.

 

Predstavnikom MSLS, ki se bodo prijavili in se usposabljanja nato ne bodo udeležili, bo izdan račun v polni vrednosti usposabljanja, če se ne bodo odjavili vsaj tri dni pred začetkom usposabljanja.

 

Prijava:

Prijavite se s priloženo prijavnico, ki jo posredujete na e-naslovprijave@mss.si, in sicer do ponedeljka, 27. oktobra 2013. V zadevo e-pošte vpišite “Prijava MSLS”.

 

Prijavnica za udeležence

Razpis usposabljanja v pdf obliki

 

Izbrani kandidat oz. kandidatka bo o izboru obveščen najkasneje do srede, 29. oktobra 2014.

 

Za več informacij se lahko obrnete na Miho Mohorka (miha.mohorko@mss.si)

ali na pisarno MSS (mss@mss.si).

 

V kolikor se prijavite in se usposabljanje ne udeležite oziroma svoje neudeležbe ne sporočite najmanj tri (3) dni pred samim začetkom usposabljanja, vam bo MSS izstavil račun za polno ceno usposabljanja.

 

Urnik usposabljanja:

 

Trenerji želimo, da bi bilo usposabljanje za vas čim bolj uporabno, zato bo dokončen predlog izdelan do konca oktobra na podlagi vaših pričakovanj, izraženih v prijavnici. Na usposabljanju se bomo potrudili skupaj z vami odgovoriti še na tista vprašanja, ki jih ne bomo uspeli primerno umestiti v program.

 

Za referenco si lahko ogledate predlog programa.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.